Vertaal deze pagina naar:

STAPPENPLAN GESARA FONDSEN

31.05.2023

Informeer jezelf met deze informatie wanneer je humanitaire projecten wilt gaan doen en ZIMS wilt gaan wisselen!


Geschreven door Rinus Verhagen (alias van Rob Brekel).

NB. De tekst is nagenoeg niet geredigeerd door ons.


Beste toekomstige Fondshouders.

Met het verkrijgen van de Fondsen zijn er aandachtspunten die een stappenplan rechtvaardigen om je verkregen rijkdom veilig te stellen.

Ik zal hier in het algemeen wat voorbeelden benoemen die mogelijk voor jou van toepassing zijn en de mogelijkheden die je hebt.

In alle gevallen is een testament verstandig om te laten maken van wie wordt de begunstigde als jij komt te overlijden, en onder welke voorwaarden de erfgenamen de fondsen dan gaan overnemen.

Daar we allemaal sterfelijk zijn is een stichting (trust, vereniging) als rechtsvorm een mogelijkheid, daar een stichting cq Vereniging niet kan sterven maar een rechtspersoon is.
Als je gaat wisselen zal men willen weten wat jou wensen zijn en welke intentie je hebt als je humanitaire projecten wilt gaan doen, dit is hoofdzakelijk voor de Zim Houders.

Je Valuta wisselt buiten de Zim, dan zijn daar geen projecten aan verbonden als je daar geen interesse in hebt, dan is het geld geheel voor jou te besteden.

Het is wenselijk als je wel projecten hebt, dat je dit heel beknopt op 1 A4 kunt weergeven, wat wil je met je rijkdom gaat doen om de mensheid te helpen.

Het kan zijn dat je nog geen plan hebt voor Projecten, wat misschien bij de meesten zou kunnen zijn, dan zal er een mogelijkheid zijn om bij een project op landelijk niveau mee te sponsoren om de aangedragen projecten te financieren.

Je kan er ook voor kiezen een groep te vinden die samen in een collectief de plannen gaat uitwerken en realiseren.

Het is in alle gevallen raadzaam je eigen Fondsen in eigen beheer te hebben, waarvan je dan maandelijks of per kwartaal een bijdrage levert om de projecten te financieren. Op deze wijze hou je zelfbeschikking en kun je controleren of de gemaakte afspraken ook nagekomen worden.

Het is een pré (voorwaarde) om mensen met gelijke plannen hun krachten te bundelen, dus samenwerking of kennisdeling is daar in ieders voordeel.

Mensen die Valuta wisselen, kunnen ook mee werken in de uitvoer van de projecten, zij hoeven dat niet hun eigen vermogen te besteden als ze geen Zim biljetten hebben gewisseld.

Als je de bovengenoemde info tot je genomen hebt, zet dan je eigen plan en strategie uit om je voor te bereiden voor je een afspraak gaat maken om te wisselen.

Mocht er geen aanbod komen om mee te doen in voorgestelde projecten vanuit de wisselcentrums, dan zal ik er voor zorgen dat een samenwerking van gelijkgestemden op gelijk niveau mogelijk wordt. Niet iedereen is even slim of doortastend, wat verschillende stromingen zal veroorzaken.

Mensen die gelijkgestemd zijn en een klik met elkaar hebben zullen tot veel en goede prestaties komen, dat kan een buitenbeentje die niet de X Factor heeft een hele organisatie belemmeren of schade toebrengen, door gebrek aan inzicht, intelligentie of een verknipt EGO.

Wees wijs en ga eerst samen een gesprek met elkaar aan, mogelijk op een congres. Dit zal pas mogelijk zijn als de DNA (geheimhouding periode van 90 dagen) is verstreken.

In de tussentijd is het aan te raden niet buitensporig te gaan leven wat de aandacht op je zou vestigen. Als je vastgoed wilt kopen, laat dit voor je doen als je een object in gedachten hebt.

Verder wens ik iedereen een fijne transitie naar de Nieuwe toekomst.

Rinus Verhagen (alias van Rob Brekel).