Vertaal deze pagina naar:

UPDATE GESARA 22-08-2021

22.08.2021

We staan kort voor de Transitie naar een nieuwe Toekomst!


Bericht van Rinus Verhagen:


Beste mensen,

Hierbij een update van de GESARA Transitie.

Iedereen die een vlag van de Bataafse Republiek heeft besteld is een Ambassadeur en kan in actie komen wanneer de politieke Bilderbergers uit de macht zijn gezet.

We konden kiezen wat we wilden, maar komen niet van deze plaag af, mede door kiezersfraude. Het is alsof we van een geslachtziekte willen genezen, maar door fraude niet van deze plaag afkomen.

Wanneer je reeds vlaggen hebt besteld of nog gaat bestellen krijg je je gemaakte kosten terug, vergoed tot max. 2 vlaggen per klant.

Zie link ► https://wereldvlaggen.nl/product/batavia-vlag-nieuwe/


Op het moment dat de regering is gearresteerd, zal het leger 120 dagen de orde bewaren waarin wij ons nieuwe bestuur kunnen kiezen!


We laten dan 20.000 vlaggen maken en door de reeds bestelde vlaggenhouders worden deze verdeeld door heel het land. Mochten er meer vlaggen nodig zijn, zal er meer besteld worden.

Bij deze nieuwe Bataafse Republiek vlaggen, zal een schrijven worden toegevoegd waarin we mensen oproepen die in de toekomst een nieuwe bestuurlijke functie voor de eigen gemeente willen gaan vervullen. Dit kan tussen de 5 of 7 mensen handelen, die het huidige bestuur gaan overnemen van de oude organisatie.

De macht moet weer bij de bevolking komen, waarbij via het referendum het beleid door de bevolking wordt bepaald.

Geen Top Down dictaten meer van een verdorven globalisten kliek, maar een in opdracht gegeven beleid Van de bevolking Voor de bevolking.

We keren het hele systeem om ten dienste van de bevolking!


Dit kunnen we niet alleen, daarbij hebben we jullie hulp nodig!


Iedereen die reeds vlaggen heeft besteld komt automatisch in de contacten en zal benaderd worden om mee te werken om onze eigen toekomst te gaan bepalen.

Iedereen die solliciteert voor een bestuursfunctie zal een CV en gegevens moeten opsturen naar projects-nl@freelife.world - Voorwaarde, hij zal geen enkele binding in het verleden met welke politieke partij dan ook mogen hebben.

Ongeacht welke partij het blauwe van de hemel beloofd, het is de bevolking die hun eigen wensen kenbaar maakt die de gekozen bestuurders MOETEN uitvoeren!

Alle 365 burgemeesters en bijbehorende wethouders in het land waren er nooit om onze interesses te vertegenwoordigen, maar waren solidair aan het Bilderberg fascisten regiem in Den Haag en het fake koningshuis!De Gondwet zal hersteld worden!


We gaan met een schone lei een nieuwe start maken, waarbij we vragen om actief deel te nemen, in ons aller (volks)belang.


De verwachtingen van verloop van de transitie:


Ik (Rinus Verhagen) verwacht dat het leger de leiding en tijdelijk bestuur van het land zal overnemen en wij 120 dagen de tijd krijgen om onze eigen democratische staat in te richten.

Dit was een top-down dictatuur waar we zeker geen behoefte meer aan hebben.


Het is zaak om te de-centraliseren!


We gebruiken de nieuwe Bataafse Vlag als vehikel (middel) om dit mee uit te gaan dragen.

Er zijn reeds meer dan 600 vlaggen verkocht, waarvan, de mensen die ze hebben gekocht, hun aankoopbedrag terugbetaald krijgen. Dit zijn in het land onze lokale Ambassadeurs voor de vorming en acties door het hele land. Al deze mensen gaan een e-mail krijgen met de plannen en een begeleidend schrijven voor de bevolking.

We laten 20.000 vlaggen maken, of als de vraag groter is 100.000 stuks. Deze mensen gaan deze vlaggen gratis weggeven aan de bevolking, met het begeleidend schrijven.

In dit document worden mensen gevraagd om per gemeente 5 à 7 mensen te vinden die het hele nieuwe bestuur per gemeente gaan vormen, met een voorzitter en medebestuurders.


Speerpunten


Eén van hun eerste speerpunten is het veilig stellen van de dienstverlening van de openbare werken, de vuil-, ophaal- en verwerking, calamiteitendienst per gemeente en het hergroeperen van politie die de veiligheid van de samenleving in dienst Van de bevolking Voor de bevolking waarborgd, maar ook aangesteld worden door de bevolking.

Men zal op de nieuwe functie moeten solliciteren met een IQ test om geschiktheid te waarborgen. En getoetst worden door onze interne veiligheidsafdeling, zodat we geen psychopaten binnen halen, waar we nu als onderdrukte bevolking tot heden veel last van hebben gehad.


Hoe de nieuwe rechtspraak eruit gaat zien, zal door een nieuwe Grondwet bepaald gaan worden!


Gezondheidzorg, risico verzekeringen worden 100% GRATIS en gaan voor al het personeel en aangesloten bedrijven gelden. Dit zal door een werkgroep worden uitgewerkt, om misbruik te voorkomen.

Door al het personeel van bedrijven op onze loonlijst te zetten van onze organisatie, kunnen ondernemingen goedkopen aanbiedingen doen. Op deze wijze ontstaat er een bedrijvencollectief die de mark en prijzen zal stabiliseren.

Het streven is kleinere gemeenschappen met kleine zelfstandigen en bestaande winkels weer nieuw leven in te blazen, zodat multinationals uitgeschakeld kunnen gaan worden.


Onze voedselproductie via de boeren moeten we gaan waarborgen!


En boeren de kans geven om hun taak goed te kunnen uitvoeren, met vernieuwde toepassingen.

De daarbij behorende investeringen komen allemaal voor rekening van de stichting, op basis van een overeenkomst voor de boer die eraan mee wil werken. We gaan 'ont-zorgen' in kosten en geven boeren de kans om hele producten te leveren. Geen halfproducten meer aan grote voedingsgiganten die ons voedsel vergiftigen. Dus de boeren zelf hele producten laten leveren.

Boeren die meewerken kunnen hun hele productie aan de stichting verkopen, waarbij wij, de kleine zelfstandigen, in dorpen of waar dan ook en meerderen kunnen voorzien. Het teveel aan geproduceerde voedsel geven we weg of composteren het om er bodemverbeteraar van te maken.

In de woongemeenschappen doen we zoveel mogelijk ruilen, waarbij geen geld aan te pas komt. Immers moeten we de saamhorigheid en ons sociale gedrag in gemeenschappen in ere herstellen.


Nieuwsverstrekking


Dorpskernen, met nieuwsverstrekking gaan we opnieuw inrichten, waarbij de Kappers een belangrijke rol gaan spelen. Daar zullen in de toekomst dagelijks mensen gratis geknipt of geschoren worden. Waarbij gratis koffie of thee wordt geserveerd met vers gebak van eigen dorpsbakkers.

Dit lijkt op dit moment de meest geschikte plaats om Nieuwsvoorziening te verspreiden middels een groot scherm, waarbij het op een dorpscafe gaat lijken. De plaats waar mensen met elkaar weer een gesprek aangaan, wat door het oude systeem en individualisering geheel is afgebroken.


De verandering zijn wij zelf!


Door onszelf te veranderen en ons open te stellen voor een eenheidssamenleving. Waarin mannen weer mannen mogen zijn en vrouwen weer vrouwen mogen zijn. Om met hun aangeboren talenten sterke en rechtvaardige gezinnen te stichten, die als hoeksteen voor de samenleving gaan zorgen.

Er zullen op lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau veel gesprekken komen, waarbij verbroedering zal ontstaan die onze nieuwe toekomst gaan bepalen.

Het wordt tijd dat mensen opstaan en actief mee gaan werken voor hun eigen toekomst en om het belang van de mensheid te waarborgen!


Zie alle gemeentes als een project per gemeente, die hervormd gaat worden vanuit ons, de bevolking. Wij gaan zelf bepalen welke koers er in ons belang uitgevoerd gaat worden.

Iedere nieuwe bestuurder werkt via een arbeidscontract, waarin vermeld zal staan dat de functie per direct bij on-kundigheid, diefstal of corrupte zal eindigen.

Deze functie zal direct door één van de overige leden ingevuld worden, waarbij de nieuwe bestuurder de kans krijgt het team per gemeente te versterken.


Projectaanvragen en intake gesprekken


Op diverse plaatsen in het land gaan ingangen komen om projectaanvragen in te dienen en intake gesprekken te gaan hebben. Dit om de reisafstand tot 30 - 45 minuten te beperken.

Voor de duidelijkheid, we zijn geen politieke beweging.


Wij streven ernaar om de bevolking hun eigen democratie te laten inrichten en zelf te besturen!


Door: Rinus Verhagen