Vertaal deze pagina naar:

UPDATE GESARA 18-08-2021

18.08.2021


Over GESARA, fondsen, projecten, Lobstr etc. vanuit de visie van Rinus Verhagen


Dit zijn de thema's die Rinus Verhagen behandelt en aansnijdt in het onderstaande artikel. Doe je voordeel ermee!


Zorg ervoor dat we ons niet laten verdelen en niet de Cabal gaan kopiëren met hun fratsen!


WWG1WGA is niet zomaar een slogan...


Het heeft diepgang en verbondenheid met elkaar.


Via een vriend in de VS (Steve W) ben ik (Rinus Verhagen) gaan schrijven voor "Operation Disclosure Official". Dit is jaren geleden begonnen, waarbij ik met de beste bedoelingen artikelen heb geschreven om mensen ook hoop te geven, want de verandering zijn wij!

Hiervoor ben ik dankbaar en waardeer het werk van Patrick en Judy enorm, hoop ze in de toekomst ook persoonlijk te ontmoeten.

Er zijn meerdere schrijvers die allen met de beste intenties schrijven, waarvan Ron Giles vaak zijn visie weergeeft. Hij vertelde 2 jaar geleden dat we er kort voor stonden, eerder dagen dan weken.

Deze fout hebben we bijna allemaal gemaakt.

Waardoor er frustratie onder mensen is ontstaan.


Waarom moest het allemaal zo lang duren?

Toen hadden we niet de doorblik om het te herkennen.

Ik (Rinus Verhagen) heb nooit de intentie gehad om iemand te beledigen of hem in diskrediet te brengen. De story met de 'Moby Dick Jeep' was een reactie vol humor over de onmogelijkheden van 'Shadow Super', maar nooit kleinerend bedoeld.

Als alle Goeroe's die het al jaren fout hebben, wel de waarheid hadden kunnen vertellen, hadden we veel verschillende waarheden.

En dan nog...

Ik (Rinus Verhagen) word er alleen maar vrolijk van.

Heb veel contacten van over de hele wereld aan het schrijven over gehouden, daar ben ik erg dankbaar voor, mensen hebben meer als 160 projectaanvragen bij mij ingediend.

Ik had dagelijks contact met Steve W in de VS. We waren het niet altijd eens, maar wisten wel dat we op elkaar konden bouwen. Steve W werkte samen, (tot aan zijn dood toe), met Ron Giles, waar ik een grote waardering voor heb, want hij wekt bij mij de indruk dat hij oprecht is.

Ron Giles heeft me benaderd na de dood van Steve, om projecten en oplossingen met elkaar te delen, en waar mogelijk elkaar steunen. Van Ron Giles heb ik 12 documenten ontvangen met veel info, waarbij Ron Giles bergen werk heeft verzet, dit vanuit zijn visie en oprechte intentie.

We hebben afgesproken dat we met elkaar in gesprek gaan zodra we de ZIM gewisseld hebben. Tot die tijd was er geen aanleiding voor Ron Giles om naar Europa te komen, zeker als we nog geen middelen hadden.

Wat ik van de documenten begrepen heb, gaat er onder elkaar provisie betaald worden voor onderlinge diensten die we voor elkaar zouden doen. Maar hier wil ik me niet vast leggen omdat ik dat met Ron Giles eerst duidelijk moet hebben in een persoonlijk gesprek.


Wat heb ik in tussentijd gedaan?


Had via Facebook een oproep gedaan om mensen aan te zetten om Zimbabwe Dollars (ZIM) te kopen om meer mensen de kans te geven om mee te werken aan projecten als investeerder. Hier hebben veel mensen gehoor aan gegeven. Velen heb ik geholpen met het maken van een KYC. Dit heb ik gratis gedaan, heb er nooit geld voor gevraagd, heb er wel tijd in gestoken.


Het is mijn wens dat we met elkaar verbinden en ons niet uit elkaar laten drijven!


Er zijn ca. 14 mensen, die geen eigen KYC wilden schrijven en alle stappen van een stichting opzetten wilden ondernemen, om zodoende de projecten in de fondsen onder te brengen.

Rinus Verhagen schrijft: "Met deze mensen heb ik een afspraak gemaakt en geheel open verteld wat we gaan doen. Wie wat krijgt en ik hun ZIM biljetten als geschenk heb ontvangen om de projecten voor Europa te financieren. Nog ca. 25 tot 35 andere investeerders hebben de intentie om samen te werken om de transitie met de fondsen te realiseren".

Na herhaalde berichten van Ron Giles zijn mensen achterdochtig geworden, of niet hun ZIM en de nummers door mij (Rinus Verhagen) gebruikt zouden worden.

Rinus Verhagen schrijft: "Ik ga er vanuit dat dit ongewild door Ron Giles verkeerd heeft uitgepakt en mensen wantrouwen tegen elkaar hebben gekregen, waardoor verdeeldheid is ontstaan. Jammer want dit was een ondoordachte zet van Ron Giles, wat geen recht doet aan de intentie van mij en alle reacties van dien. Het wantrouwen was geboren".

Nu hebben de meeste mensen hun eigen ZIM. Ook al zou ik hun nummers gebruiken, dan kan ik nooit de biljetten laten zien en voorts zullen mensen zeker zich gaan melden dat er iets niet klopt.

Rinus Verhagen schrijft verder: "Eerlijk gezegd ik heb niet de drang om andermans geld afhandig te maken of mensen te bedriegen, de fondsen die komen zijn voor de projecten, en daarmee BASTA".


Als je fondsen hebt, zul je er ook verantwoordelijk voor zijn!


Twee mensen waarvoor ik ca. 4 uur gewerkt had aan 1 KYC, hadden me ook hun ZIM dollars geschonken en wilde aan het collectief meewerken. Zij achten zichzelf niet capabel genoeg om zelf alles te regelen en projecten te gaan doen. Eerlijk gezegd, ze hadden niet de X Factor om het te doen, dat waren hun eigen woorden.

Dus alles was in orde, totdat weer het bericht van tweedracht van Ron Giles op de proppen kwam.

Rinus Verhagen schrijft: "Ik kreeg een mail, met de tekst van Ron Giles en het verzoek van de dames of ik hun de ZIM biljetten terug wilde geven en hun biljetnummer niet wilde gebruiken".

Dat kwam als een belediging op me over en was jammer dat wantrouwen en hebzucht deze verstoring had veroorzaakt, omdat men was gaat twijfelen aan mijn eerlijkheid en goede intentie.

WWG1WGA was dus ver te zoeken, want tweedracht en EGO verzieken de sfeer.

Toen ik deze dames hun Biljetten terug gestuurd had, bedankten zij zich netjes en hoopten op een samenwerking in de toekomst. Dit was voor mij een brug te ver, want eerst is men wantrouwend, en dan samenwerken, met mij die men niet vertrouwd, ik vind dit vreemd.

Ik heb ze veel succes gewenst, maar vertelt dat ik me aan mijn afspraken houd, iets wat zij niet hebben gedaan. Dit voor mij geen reden meer is om samen te werken, want je moet op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen.


Hetgeen wat ik doe, is op verzoek van velen!


Ik heb een goede gids die me hierbij helpt, GOD, want hij heeft me hiervoor klaargemaakt dat ik mijn taak kan uitvoeren. Af en toe voel ik me Mozes, en leid de mensen die me vertrouwen, om ons allemaal te verlossen van de Cabal ellende.

Nu is er een voorval geweest van een man die me ten onrechte beticht van oplichting, terwijl ik deze man nooit heb gesproken of contact mee heb gehad. Hij zegt dat hij een volgeling van Ron Giles is en met hem samenwerkt. Mensen die niet onder Ron Giles zijn leiding werken zijn oplichters volgens hem. Alleen al in de VS zijn misschien 1.000.000 mensen die gaan wisselen en mogelijk niet eens met Ron Giles gaan samenwerken.

Dus allemaal oplichters volgens hem omdat men niet met Ron Giles samenwerkt. Dit slaat natuurlijk nergens op en doet afbreuk aan de goede intenties van alle mensen die de mensheid willen helpen.

Dus Mark Z, Nick Flemming, Whiplash en veel patriotten als Charlie Ward, Simon Parks, of Nederlandse en Duitse patriotten en wie dan ook, krijgen hier met zulke uitspraken een stempel als oplichters opgeplakt door iemand die niet goed op de hoogte is.

Het zal duidelijk zijn: Dit kan nooit de bedoeling zijn en brengt dankzij deze man, de goede reputatie van Ron Giles in diskrediet. Of hij daar zo blij mee is durf ik niet te zeggen.

Iedereen die met mij (Rinus Verhagen) samenwerkt doet dit op basis van gelijkwaardigheid. Ik ben geen menner of slavendrijver, of wil mensen mijn wil opleggen schrijft Rinus Verhagen.

We doen het samen en dat met Liefde, want we doen het mét elkaar vóór elkaar!


Welke afspraken ik met mensen maak is een zaak tussen mij en de mensen die me vertrouwen.

Iedereen is het er over eens, het gaat er om dat we samen de projecten doen en ik een deel van deze fondsen die me zijn toevertrouwd zal beheren. Overige aangesloten investeerders hebben de keuze om mee te werken, waardoor zij zelf anoniem blijven en meewerken met de stichting die alles regelt.

Er is een onderlinge sfeer van vertrouwen en zeer goede resonantie door mensen die mee willen werken. Of ze nu zelf fondsen hebben of niet. Iemand die zich niet thuis voelt bij mij hoeft niet mee te werken. Ik (Rinus Verhagen) zal niemand dwingen, maar wens wel dat gemaakte afspraken nagekomen worden om ook een goed resultaat te krijgen.

We hebben op aandringen van één van de mensen die willen samenwerken een vergadering gehad op 14 Augustus 2021


Doel is/was:

Hoe gaan we samen de organisatie bouwen en voorbereiden om projecten te kunnen doen. Inventariseren, wat we nodig hebben, hoe pakken we het aan, wie gaat welke werkgroep vormen voor verschillende thema's, los van de projecten.

Weten wat we willen en hoe we het gaan aanpakken is nu heel belangrijk.


Het moet een transparante open structuur hebben, waar zelfsturende teams samenwerken en meehelpen om de transitie goed te kunnen starten.


Niemand gaat rond rennen als een kip zonder kop, want we willen goede resultaten en geen fouten maken. Rinus Verhagen schrijft: "Ik heb de mensen duidelijk gemaakt, ik bouw samen met jullie de stichting en help de projecten op gang te krijgen, dan is het helemaal van jullie, ik heb een project en dat zijn jullie die de projecten en stichting vorm geven."

Heb ook duidelijk verteld dat ik consequent ben en iedereen aan zijn afspraken zal houden. Onderlinge geschillen zal men zelf moeten oplossen, ik wil geen scheidsrechter zijn, we zijn volwassen mensen. Alle mensen die verantwoordelijke taken mee gaan doen, krijgen ook een pakket aan voordelen en beloning voor hun verantwoordelijk werk. Men moet zorgeloos zijn en geen angst hebben of ze wel hun rekeningen kunnen betalen.

Komende zaterdag 21-08-2021 is een vervolg vergadering waar het dubbele aantal mensen wordt verwacht. Deze keer vanuit Duitsland, zodat er een samenwerking met andere landen tot uitvoering gaat komen voor de toekomst.

Lieve mensen laat je niet verleiden om tweedracht slachtoffer te worden.

Informeer altijd bij de bron zelf.


Dankzij alle info van Wiplash347 heb ik ook een Lobstr account genomen schrijft Rinus Verhagen


Ook Lobstr is verbonden met de QFS zover ik het heb begrepen schrijft Rinus Verhagen.

Heb het besef, de beurzen gaan allemaal onderuit, Bitcoin zal in waarde dalen tot bijna 0 als het nu goed op dreef komt met de transitie. Veel mensen gaan hun vermogen, wat nu in beursaandelen zitten verliezen als ze niet tijdig voor een alternatief gaan zorgen.

De huidige beurs van Wallstreet heeft niets met de werkelijke waarde van de aandelen of economie te maken. Zilver is zoveel verkocht, terwijl banken het verkochte zilver niet kunnen leveren, omdat het er niet is. Dit zal van invloed zijn op de waarde van Zilver tijdens de RV / GCR.

Door het wegvallen van de beurzen zullen mensen hun heil gaan zoeken in Lobstr, om daar hun waarde veilig onder te brengen. Het gevolg is dat de Crypto aandelen van Zilver, maar ook andere valuta met de RV mee zal stijgen door de herwaardering van de valuta correctie.

Zij die hier nu instappen of reeds ingestapt zijn in de eerste uren, gaan door hun investering een explosieve winst zien maken is de verwachting. Het is een logische reactie van wat de markt zal gaan doen. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

Nu betaal je om met Crypto te kunnen handelen of investeren een wissel bedrag voor je aankoop van de XLM, dit is 6,99% van het bedrag waar je de XLM voor aankoopt via je creditkaart. Het mooie is, als je winsten gaat maken kun je je eigen creditkaart opwaarderen vanuit Lobstr, door de XLM terug te verkopen en te wisselen tegen je eigen valuta.

Bedenk de hype rond de Bitcion, die op gebakken lucht tot stand is gekomen. Winsten tot in de hemel, met geen ingebrachte tegenwaarde, terwijl Lobstr wel Goud gedekt is, en via de QFS wordt verwerkt.

Mensen die geen fondsen hebben, kunnen door Lobstr te nemen, ook hun voordeel behalen nu de RV op gang komt. De verwachting is dat dit met een paar honderd procent zal stijgen wanneer de walvissen hun geld veilig willen stellen.

Natuurlijk is het mijn visie, maar de verantwoordelijkheid voor je daden liggen dan ook bij jezelf.

Net als leren lopen, vallen hoort erbij.

Rinus Verhagen