Vertaal deze pagina naar:

HET OUDE EN HUIDIGE GELDSYSTEEM STAAT OP SPRINGEN!

20.01.2022

Het is niet de vraag óf de banken gaan omvallen maar wannéér!


Rinus Verhagen schrijft het volgende op 20-01-2022:

Hoe we jarenlang werden bedonderd!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kredietcrisis/aanpak-kredietcrisis-nederland-financiele-sector/nationalisering-fortis-abn-amro-en-sns-reaal#:~:text=Op%203%20oktober%202008%20heeft,nodig%20om%20belangentegenstellingen%20te%20voorkomen


Hoe Wouter Bos de toenmalige minister van het NGO bedrijfskabinet, ons allen aandeelhouder heeft gemaakt door ruim 16 miljard Euro van U en mij voor dit bedrog heeft betaald.

https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/kredietcrisis/lopende-interventies/overname-fortis-abn-amro

De geplande overname van Abn Amro door Deutsche Bank ► https://www.banken.nl/nieuws/8129/einde-deutsche-bank-nederland-als-aparte-dochter

Hoe de Deutsche Bank alle banken mee omtrekt ► https://www.bestebank.org/analyse-bankensector/problemen-deutsche-bank/


De derivatenbom staat op springen!


De Chinese CCP heeft de Deutsche Bank kunstmatig in leven gehouden, door veel geld er in te stoppen. Nu China niet meer de maak industrie van de wereld zal zijn, zal dit snel in een nachtmerrie veranderen. Alle banken zijn met elkaar verbonden door deze derivatenhandel.

Toen de euro werd ingevoerd is de bevolking voor 13,5% onteigend door de te lage wisselkoers van Gulden naar Euro t.o.v. de Deutsche Mark.Is het een toeval dat de minister van Financiën CEO van de ABN AMRO is geworden, de politiek van de VVD criminelen zijn overal in verbonden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Zalm

Het ESM pakket van de ECB door het opkopen van schulden van zuidelijke staten, maakt dat er een ongekende inflatie heeft plaatsgevonden, de Euro is net als de US Dollar geen ruk meer waard. Het was en is een stille onteigening van de bevolking die zich heeft voltrokken.De Euro Bankbiljetten worden in een niet EU land gedrukt (Zwitserland).

Of dit transparant er aan toegaat, wie controleert dit? Zou het kunnen dat er vals gespeeld wordt? Als ik geld kan drukken zonder tegenwaarde wat is het geld dan waard? De Goudprijs is gestegen, ook dit is een leugen, de goudprijs is redelijk stabiel gebleven, het geld is niets meer waard, heeft gelijke waarde als de Bataafse Coin op dit moment.


XLM en XRP


De XLM is zilver gerelateerd, zilver wordt industrieel veel toegepast, maar de prijs is kunstmatig laag gehouden, er zijn veel zilverobligaties verkocht die niet geleverd kunnen worden daar er een tekort aan zilver is. Daarom zal de XLM explosief in waarde gaan stijgen.

Grote voorraden zilver zijn door een investeerder met vooruitziende blik opgekocht en komen pas op de markt als de transitie via GESARA is uitgerold. De XRP is aan Goud gekoppeld, de koppeling van de Dollar met Olie is vervallen.

Besef dat de bevolking hier nooit invloed op heeft gehad.


We worden aangemerkt door de NGO regering als Burgers van het Koninkrijk der Nederlanden wat een bedrijf is maar geen grondwettelijke staat heeft. Ik heb 3 boeken van de grondwet gekocht, een van 1906, een van 1938 en een van 1964.

In alle drie staat geschreven dan de regering nimmer buiten het koninkrijk mag zetelen, wat wel is gebeurd per 13 mei 1940. Daarmee is het koninkrijk en staat met de grondwet vervallen. Bernhard von Lippe-Biesterfeld was de stadhouder van Hitler.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadhoudersbrief#:~:text=De%20stadhoudersbrief%20is%20een%20vermeende,Adolf%20Hitler%20zou%20zijn%20geschreven


Maxima die in 2007 vertelde dat ze de Nederlander niet kon vinden, we bestaan niet!


Video ► https://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0&t=44s


Bij de dodenherdenking op 4 mei 2020 heeft Willy von Amsberg zijn excuus aangeboden voor het vluchten van zijn overgrootmoeder Wilhelmina op 13 mei 1940.

Willy von Amsberg  heeft enkel vergeten te vermelden wat er in de grondwet van toen stond, dus door toedoen van het verraad van Wilhelmina is het koninkrijk en grondwet vervallen.


Alle verdragen met de rest van de wereld die in naam van niet bestaand Nederland zijn afgesloten hebben geen rechtsgeldigheid. De Bedrijfsoverheid is een misdaad organisatie wat de bevolking heeft uitgebuit, en nu genocide op ons aan het plegen is.

Al onze documenten met de vermelding van Koninkrijk der Nederlanden is valsheid in geschrifte, we zijn in een leugen gaan geloven omdat we de waarheid niet wisten.

Het praatclubje dat Bernhard von Lippe-Biesterfeld heeft opgericht met hulp van de CIA was een agenda om de bevolking te misleiden en besturen in het voordeel van de rijken der aarde. De CIA is opgericht door het samenvoegen van de US OSS en de Gestapo, dit mede mogelijk gemaakt door Bernhard von Lippe-Biesterfeld en het Vaticaan.

Onze geboorteakten was een verzekeringspolis waarbij geen van ons de begunstigde was, maar het kartel van globalisten. Je kinderen toevertrouwen aan een pedofiel is hetzelfde als je geld toevertrouwen aan een corrupte kartelregering die op 18 mei 1940 is opgericht door de Nazi's. Deze bestuursstructuur is tot heden nog in stand gehouden, de capitulatie van de Duitsers was geen vredescontract of overeenkomst.Er is nooit een vredesovereenkomst gemaakt of ondertekend. De overwinnaars van de geallieerden hebben stromannen aan de macht gezet die hun agenda uitvoerde.

Met de komst van Donald J. Trump heeft hij samen met het leger de controle overgenomen. Met de invoering van Nesara / Gesara zal het hele geldsysteem door de QFS overgenomen worden. Als we alle illusies hebben geloofd die ons voorgehouden zijn, waarom dan de Bataafse Coin als Fake benoemen, terwijl we zien dat de Euro een politieke munt is om ons te gijzelen.

Mensen die beginnen te ontwaken hebben meer vertrouwen in een Bataafse Coin dan de door de globalisten opgedrongen waardeloze Euro. Men heeft alle bedrog openlijk gedaan, als mensen het dan zien gaan ze zoeken hoe het anders kan.

Als alle Nederlandse Banken omvallen, is het een optie om deze door de aandeelhouders en investeerder die hun net zo waardeloze Zim biljetten gaan omruilen voor waarde vast GOUD, in welke munt het dat verrekend wordt maakt geen fluit uit. Dus als wij de bevolking de echte eigenaren van deze banken worden, kunnen we ze samenvoegen tot een Bank, die we dan de Bataafse Bank kunnen noemen.


Het is niet de vraag óf de banken gaan omvallen maar wannéér!


Geld heeft geen waarde omdat het schuldbeloften zijn ten gunste van een ander. Daarom gaat GESARA nu alle rijkdom teruggeven aan de wereldbevolking via de QFS.

Nu ik geen geld meer aanneem, daar ik de verkoop van Bataafse Coin via de Bank als opdrachten heb gedaan, en deze ook als administratie gebruik, wil ik geen transacties meer voor de Bataafse Coin via mijn Bank doen. Waar het mij om gaat is zoveel mogelijk mensen de kans te geven deze Bataafse Coin te krijgen. Het aantal gebruikers bepaald de levensvatbaarheid van deze illusie, die ik met 20 XLM heb gecreëerd om een tegenwicht te geven als David tegen Goliath van het hele ziek onderdrukkingssysteem. Daar ik geen XLM meer kan kopen, omdat Moonpay dit niet wil doen, en ik niet aan hun eisen kan voldoen, wil dat niet zeggen dat we niet verder kunnen.

Wie verbied mij om mensen gratis de Bataafse Coin te schenken, volgens de Bank heeft deze toch geen waarde, dan mag ik toch wel een illusie weggeven? Dit is mede mogelijk gemaakt door de mensen die ervoor hebben betaald, wat een vorm van crowdfunding is voor de toekomst. Vandaar het verzoek, mensen die willen helpen om andere aan een Lobstr account te helpen, waardoor ook zij Bataafse Coin kunnen krijgen.

De Bataafse Coin krijgt pas waarde als we ze terugkopen, en dat tegen een hoge koers. Vergis je niet er zijn nu meer als 400 mensen die grote fondsen uit de GESARA pot gaan krijgen. Het is zoveel dat we alles kunnen inzetten voor een betere toekomst en schone technieken kunnen gaan gebruiken. Delen is vermenigvuldigen, dus wie een Lobstr account aanmaakt en Teamviewer installeert kan als hij hulp nodig heeft op afstand geholpen worden.

Als het ons lukt van 700 Bataafse Coin bezitters 70.000 bezitters te maken met hulp van vrijwilligers, zal de waardeloze Bataafse Coin in de toekomst een gewild ruilmiddel zijn, ook al heeft de Bataafse Coin nu nog geen waarde.


Het is exact hetzelfde als leren lopen, dat doe je door de eerste stap te zetten. Ik besef dat ik veel berichten ga krijgen via Telegram bij Rob Brekel, die ik dan moet herverdelen aan mensen die me helpen. Of ik iedereen kan helpen kan ik niet beloven. Ik moet en wil geen slachtoffer worden van mijn oprechte intenties, hoe meer mensen hier van gaan profiteren hoe sneller we vrij zijn van het misdaadkartel.

Juist door de opbrengst van de verkoopactie kan ik inkopen, en jullie spullen laten bestellen die je in Bataafse Coin kunt afrekenen. Met een grote smile kan iedereen straks zijn reet afvegen met het nep Koningshuis en de corrupte politiek. Niet iedere fabrikant wil er aan meewerken, maar geloof mij, als het systeem om is staan ze in de rij om te mogen drukken, dan laten wij de bevolking de criminelen symbolisch 'een poepje ruiken'.

Dan even de lopende rechtszaak tegen mij waar ik in hoger beroep ben gegaan. Het hele opsporingsteam is nu bekend met alle info die men op mijn Laptop heeft gevonden. Wat betekent dat zij allen nu kennisdrager zijn van strafbare feiten en de e-mails die ik aan de corrupte politiek heb gestuurd. Mijn Laptop is bij deze dus bewijsmateriaal die door het Neurenberg tribunaal gebruikt kan worden tegen de globalisten uit de NGO Bilderberg regering. Ik heb niets te verliezen, nooit een misdaad gepleegd, maar ben wel door velen bestolen.

Dat de Ex van de burgemeester van Uithoorn Helen M. mij heeft aangezet om haar zoon te weerhouden van het nemen van een Biowapen, die ons als vaccin wordt voorgegoocheld is een schending van de Conventie van Genève. De Neurenberg Tribunalen gaan over de hele wereld starten, het leger zal de bevolking beschermen. Helen M. heeft door mee te doen aan een piramidespel € 40.000 vergokt en verloren. Heeft haar Bankrekening met meer als € 20.000 in het rood gezet in de hoop dat de schulden worden vergeven door GESARA. Haar luisterboeken over Narcisme is van eigen werk en gedrag wat ze beschrijft. Ik heb haar vertrouwd en het voor haar opgenomen toen ze hier om vroeg, het is helaas een onbetrouwbaar persoon gebleken die in de veronderstelling is dat ze van een andere planeet is. Nadat haar Ex aangifte tegen mij heeft gedaan, waar zij mij alle informatie over heeft gegeven beweerd ze dat zij van niets afwist.Hoe betrouwbaar is iemand als je zo'n verraad pleegt. Daar loop je toch met een grote boog omheen? Daar de bank nu het onderzoek is gestart kan men via mijn bankrekening zien van welk rekeningnummer haar bedrag komt van € 1.500,- om een moeder te helpen die voor Pedo Jeugdzorg op de vlucht is. Echter claimde ze het geld terug om aan een medeslachtoffer van haar domme streken terug te betalen, wat ook is gebeurd. Ik heb de € 1.500,- terugbetaald, omdat ik als mens, met het hart op de juiste plaats, deze mogelijkheid heb.

Dan mijn zaak tegen de zorgverzekering VGZ, waar ik nooit een contract mee aangegaan ben. De corrupte Deurwaarde Inkassier uit Arnhem, waar Ilse van Garrel de bordeelhoudster is geeft toe dat het VGZ geen ondertekend contract met mij heeft, maar dat het CAK mij als zijn eigendom ziet en daarom deze verzekering in mijn naam heeft afgesloten.

De corrupte rechter in Maastricht E.V.L. Heuts spreekt een vonnis uit in het voordeel van het misdaadkartel. Deze criminele en corrupte rechter zegt: "Wet is Wet", maar wil niet bewijzen dat deze wetten rechtsgeldig zijn.

Nu is duidelijk hoe ons probleem als gegijzelde bevolking eruit ziet en wie meewerkt als systeemrat om de macht te behouden, vanuit een misdaadbeleid van het Bilderberg Hitler-kabinet. Nu de medewerkers van de Bank alles onderzoeken, kunnen ze mijn verhaal staven, omdat politiek en justitie geen antwoord geven op alle e-mails die ik ze stuur met ontvangstbevestigingen.

Van kennisdrager tot mededader, we kunnen u nu geruststellen dat als het OM al dit bewijs laat verdwijnen, zij ook voor de rechtbank zullen verschijnen om uit te leggen waarom bewijs is weggemoffeld. De politiek van het land Noord-Korea aan de Maas is ontstaan door hun eigen bedrog. Voor wie werken die ratten eigenlijk? De niet-gekozen EU?


De multinationals


Wie zijn de eigenaren die deze agenda hebben bepaald om de bevolking uit te moorden met een Biowapen? Wie is allemaal omgekocht, dat zou een onderzoek van banken wel aan het licht moeten brengen, volg de geldstomen. Als je dan het geld buiten de controle van de Bank haalt is men in paniek. We leven dus in een communistische controlestaat, er worden regels opgelegd, wijk je daar vanaf sta je in de schijnwerpers.


Willen wij als bevolking zo'n ziek controlesysteem?


NEE !!Dat waardeloze Bataafse Coin muntje heeft VEEL MEER WAARDE als men ons nu wil laten doen geloven! Er ontstaat nu EENDRACHT bij de bevolking en dat is nu juist wat de corrupte politiek niet wil. Dat is te gevaarlijk voor hen, een Volk wat met elkaar gaat SAMENWERKEN.

Zij kunnen hun leugens echter niet langer meer verbergen!


Alles komt aan het Licht 🙏


Ik ben dan ook erg benieuwd hoe dit verder zal ontwikkelen en aflopen.

Zorg voor voldoende levensmiddelen voor 2 tot 3 weken en geniet van wat er komen gaat.

Rinus Verhagen (alias Rob Brekel)


Tip: Lees ook de onderstaande info even door!