Vertaal deze pagina naar:

HET INVULLEN VAN DE KYC, HOE DOE JE DAT?

07.02.2022

Bent U van plan om zelf ZIM dollar biljetten te kopen?


Koop dan alleen ZIM dollar biljetten die beginnen met de code AA of AB van het jaar 2008.

ZIM dollars worden aangeboden op Marktplaats.

De betekenis van KYC staat voor Know Your Customer, soms ook Know Your Client. Dat betekent letterlijk 'ken je klant'. Het gaat er hierbij om dat je je cliënten identificeert en controleert en de bijbehorende risico's kent. Zo weet je met wie je zakendoet en zorg je voor een integere bedrijfsvoering.

Wat zijn de Agreements van Uw KYC?


Agreements = overeenkomst tussen U en het wisselkantoor


In het kort staat er in de KYC geheel bovenaan het volgende in de kleine lettertjes beschreven: Dat ze willen weten wie de ZIMS inwisselt, hoe U eraan komt en onder welke voorwaarden U de ZIM dollar biljetten wilt en kunt gaan inwisselen.

"In overeenstemming met de artikelen 2 tot 5 van het Due Diligence-verdrag en de circulaire van de Federal Banking Commission van december 1998, en krachtens de Amerikaanse Patriot Act van 2002, zoals gewijzigd in februari 2003 met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en 305 van het Zwitserse wetboek van strafrecht, de volgende informatie kan worden verstrekt aan banken en/of andere financiële instellingen ter verificatie van de identiteit en activiteiten van de hieronder beschreven cliënt, en de aard en herkomst van de te gebruiken fondsen. Het voorgaande is onderworpen aan de instemming van alle partijen aan wie deze informatie wordt verstrekt, dat zij verplicht zijn de privacyrechten van de Klant en alle hierin beschreven personen te respecteren, evenals de algemeen aanvaarde professionele normen met betrekking tot het onderhoud van vertrouwelijke informatie, en om alle passende voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de hierin opgenomen informatie te beschermen, zal deze wettelijke verplichting voor onbepaalde tijd onverminderd van kracht blijven."

Heeft U ZIM dollar biljetten gekocht of gekregen?


Maar lukt het niet om zelf een KYC te maken?

Wilt U graag hulp hierbij, ondersteuning en/of begeleiding?

Download dan het onderstaande formulier en/of volg de aanwijzingen.


Tip: Wacht niet te lang met het maken van een KYC of die in te laten vullen door ons team van Free Life World tot op het moment dat de ZIM dollars ingewisseld kunnen gaan worden. Omdat ons huidige team dan op een andere wijze ingezet gaat worden voor de transitie (overgang) naar de Nieuwe Wereld.


Opmerking: Ons team zal de KYC's afmaken van de mensen waar nu een afspraak mee is gemaakt op basis van een ruil cq. vergoeding (Euro's, Bataafse Coins, XLM's of andere afspraak/vergoeding).Wilt U de KYC zelf maken?


Dat is wel ons doel, dat U zelf de KYC invult, daar het invullen van ons team veel tijd vergt. Maar lukt het U echt niet, stuur dan een e-mail naar team@freelifeworld.info

Vragen die U eventueel kunt tegenkomen in de KYC staan hieronder opgesomd.

Heeft U nog andere vragen? Stel ze ons gerust middels ons e-mailadres.

Opmerking: Het kan zijn dat de bladzijde van Uw eigen KYC niet geheel parallel loopt met de bladzijdenummering die hieronder wordt aangehouden.

team@freelifeworld.info


In de KYC hieronder kunt U de voorbeelden zien van de afbeeldingen die benodigd zijn.

Tip: Download het KYC formulier, zodat U zich een beeld kunt vormen hoe een KYC eruit ziet.

Het invullen van Uw KYC

In de koptekst van de KYC dient Uw volledige naam te staan, dus eerst alle voornamen, dan Uw achternaam (meisjesnaam) en dan daarachter de achternaam van Uw eventuele echtgeno(o)t(e). Plus al Uw persoonlijke gegevens, zoals woonadres, telefoon etc.

De kleuren in de KYC dient U niet te veranderen.

De expiry date van het ID of paspoort voluit invullen als bijvoorbeeld: 17 april 2022.

Het aantal afbeeldingen die U kunt verwerken in de KYC is in principe onbeperkt. Echter bedenk wel dat hoe groter het bestand is des te moeilijker wordt het verzenden ervan middels e-mail verkeer. Tenzij U alles op USB-stick aanlevert of kunt aanleveren.

Voordat U ZIM dollars koopt en een KYC maakt is het handig om vooraf het humanitaire project uit te werken en te onderbouwen met cijfers, waarom U een bepaald geldbedrag nodig heeft om Uw plan uit te kunnen voeren. Hieronder staat een rekenmodule om een kosten beraming te kunnen doen. Wat U niet in kunt vullen laat U blanco.

Het is bij ons nog niet bekend of het humanitaire project in het Nederlands of in het Engels aangeleverd dient te worden. Het is ons nog niet bekend waar en wanneer de ZIM dollars gewisseld kunnen worden.

Meer info zie stap 4 ► https://www.freelifeworld.info/l/het-stappenplan-van-zim-dollar-kyc-en-lobstr-stellar-account/

Pag 1:


Wat is mijn Seller Transaction Code?

Antwoord: Datum krant (= Proof of Life) / Uw eigen initialen / Aantal ZIM dollars in Q.

Denk wel even aan de datum van de krant, daar er in de KYC een termijn van 3 maanden is ingebouwd van geldigheid van de Proof of Life.

(De datum van de krant is nodig voor de Proof of Life en is onderdeel van de Seller Transaction Code. De datum van de krant is een bewijs dat U op de datum van de krant in leven bent. Dat kan de krant van bijvoorbeeld gisteren of vandaag zijn.)

Zie onderstaand voorbeeld.


Pag 3:


zwd currency - Wat moet ik invullen bij de blauwe tekst? En moet daarbij in de gele balk mijn woonplaats?

Antwoord: Hier hoeft U zelf niets in te vullen.


Pag 4:


Hier hoeft U niets in te vullen.


Pag 9:


Wat is mijn zwd 'Owner Transaction Code'?

Antwoord: U kunt hier hetzelfde invullen als de 'Sellar Transaction Code'.


Pag 14:


Wat is mijn transaction reference?

Antwoord: U kunt hier hetzelfde invullen als de 'Sellar Transaction Code'.


Pag 16:


Wat komt er achter 'Via':

Antwoord: Dit kunt U open laten.


Location of Box; city country enz. kan ik dit weghalen?

Antwoord: Dit kunt U laten staan.

Eronder vult U het adres in, waar de KYC's worden bewaard.


Pag 17:


Agreed Security Location Hong Kong, Switzerland?

Kan ik hier iets anders invullen bijvoorbeeld in een straal van zoveel kilometer vanaf mijn woonplaats?

Antwoord: Dit kunt U zo laten staan.

Er zullen in een bepaalde straal vanaf Uw locatie omwisselkantoren zijn.


Pag 20:


Wat is de seller's applicant reference code? Weer een andere code?

Antwoord: U kunt hier Uw Seller Transaction Code invullen.


Wat vul ik in bij: "READY WILLING AND ABLE"

Antwoord:  Hier vult U het aantal ZIM dollars in wat U in Uw bezit heeft, het aantal Q.

Het adres in het blauw wijzigt U in Uw eigen adres.


Wat in te vullen wanneer je 2 verschillende verkopers hebt waar je de ZIM biljetten hebt gekocht?

Antwoord: Vul dan bijvoorbeeld: Marktplaats in en daarachter de beide namen van de verkopers.


Buy by:

Vertaling: Is gekocht bij:


Vertaling vanuit het Engels:

De vermelde losse valuta en/of kist(en) wordt/worden in bewaring gehouden in een particulier beveiligingsmagazijn of bank beveiligingsfaciliteit in ...........................(Uw woonplaats of verblijf), NEDERLAND. Ik bevestig hierbij met volledige wettelijke en persoonlijke verantwoordelijkheid dat ik KLAAR, WILLEN EN KAN en uit eigen beweging ben om zo snel mogelijk over te gaan tot de verkoop van deze activa.

Mijn huidige locatie .....................................(dag en datum) is .................................... (plaats), NETHERLANDS en ik kan en zal mij ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR stellen om een geplande vergadering bij te wonen op een afgesproken veilige locatie, bijv. HONG KONG, Zwitserland of anderszins met wederzijdse instemming, onder voorbehoud van de ontvangst van de bevestiging van u dat een dergelijke vergadering zal plaatsvinden, samen met een datum, tijd, locatie en een beknopte agenda.


Wat vul ik in bij index number?

Antwoord: Blanco laten


Wat vul ik in bij 'via'?

Antwoord: Blanco laten


Wat vul ik in bij E-mail?
Antwoord: Blanco laten


Tabel om het aantal Q te berekenen

Let op bij de berekening van Q:


In het Engels bestaat geen miljard en biljard ZIM, het gaat van het Engelse million direct naar billion en daarna krijg je trillion (1 trillion ZIM = 1.000.000.000.000 ZIM).

1Q = 1.000.000.000.000.000 ZWD

Een 100 Trillion ZIM dollar biljet = 0,1 Q


Voorbeeld: 5 Billion ZIM dollar biljet

Een 5B ZWD biljet, ofwel 5.000.000.000 ZWD = 0,000.005.000.000.000 Q

Ofwel 5B ZWD= 0,000.005Q

Tip: Hieronder treft U een handige tool aan om het aantal Q te berekenen.


Wij adviseren de KYC uit te printen en op een USB stick te zetten.

Vragen die wij krijgen zijn onder andere:


Vraag 1: Moet er een aparte KYC gemaakt worden voor de ZIM Dollars en andere valuta of mag dat allemaal op dezelfde KYC?

Antwoord: Elke valuta dient op een aparte KYC te worden verwerkt.


Vraag 2: Transaction reference - Welke code vul ik hier in?

Antwoord: Vul hier de Seller Transaction Code in.


Vraag 3: Corporate information: Dit is niet van toepassing voor particulieren?

Antwoord: Hier behoeft niets ingevuld te worden, omdat de KYC persoonsgebonden is.


Vraag 4: Describe Corporate Activity: nature of business etc: dien ik hier mijn beroepsactiviteiten te beschrijven of niet?

Antwoord: Neen.


Vraag 5: Op het formulier staat dat men betaald wordt in USD. Is het niet beter in EURO in Europa?

Antwoord: Deze vraag laten we nog even open en komen we later op terug.

In principe staat achter de schermen nu alle valuta 1 : 1.


Vraag 6: SKR yes/no: Wat betekent SKR?

Antwoord: Safe Keeping Receipt = Ontvangstbewijs veilig bewaren.


Vraag 7: Recoverable trust en certificaat van vertrouwen: moet ik naar een notaris gaan en wat moet ik daar juist aanvragen aub?

Antwoord: Nee, is niet van toepassing volgens onze info.


Vraag 8: De facturen van onze woning staan op naam van mijn echtgenoot, enkel de factuur voor het alarm staat op mijn naam. Is dit ook goed? Of moet ik een elektriciteitsfactuur uitprinten die op mijn naam staat, maar waar we niet effectief wonen?

Antwoord: Het gaat erom dat U kunt bewijzen met een factuur of contract van een instantie dat U inderdaad woont op het adres wat in de KYC is vermeld.


Vraag 9: Waarom is mijn energierekening nodig voor mijn KYC?

Antwoord: Met een energierekening kunt U bevestigen waar U heden woont en dat U er ook werkelijk woont, doordat U stroom en/of gas verbruikt.


Vraag 10: Ik ben mijn KYC formulier aan het invullen en ik vraag mij af hoe ik de notatie van de ZIMS moet invullen. Aangezien de biljetten in het Engels ingevuld moeten worden, moeten we dan ook niet een punt i.p.v de komma gebruiken: bijvoorbeeld 0.1Q (i.p.v. 0,1Q). Of maakt dit niet uit?

Antwoord: Het is verwarrend, daar de Nederlandse en Engels taal omgekeerde notaties heeft van de schrijfwijze van gebruikte punten en komma's.

De Transitie code is 0,00000 (voorbeeld) zonder punten of verdere komma's. De rest van de notaties van ZIM in de KYC wordt de Engelse schrijfwijze gehanteerd. Op deze wijze heeft ons team dat doorgekregen als voorbeeld en houden wij dat ook aan.


Vraag 11: Als je al een private wallet hebt, bijv een nano ledger, kan je dan ook daarvan het adres opgeven? Ik begrijp niet goed waarom ik eerst een lobstr account zou moeten aanmaken als ik al een eigen wallet heb.

Antwoord: Volgens onze info heb je voor de KYC een Lobstr Stellar adres nodig. Een code beginnend met een G. Dit is het Lobstr Stellar adres, een lange reeks van cijfers en letters.


Vraag 12: N/A en TBA. Wat betekenen deze afkortingen?

Antwoord: N/A is een afkorting voor Not Available, oftewel de gevraagde informatie is momenteel niet beschikbaar.

TBA = To Be Announced = het kan nu nog niet aangekondigd worden.


Vraag 13: Moet er bij het ZIM biljet een certificaat zijn?

Antwoord: Neen, wel een KYC.


Vraag 14: Kunnen kinderen die onder de 18 zijn ook ZIM dollar biljetten inleveren?

Antwoord: Neen.


Vraag 15: En wat als ik geen Bataafse Coins aanschaf? Ik heb al allerlei Coins en zie soms door de bomen het bos niet. Waarom zou de ene Coin wel bestaansrecht hebben en de andere niet of minder?

Antwoord: De Bataafse Coin wordt ondersteund met een humanitiar plan van Rob Brekel om vele vele mensen uit de armoede te halen. De andere Coins niet volgens onze informatie.


Vraag 16: Waar kunnen we het originele Download KYC Document vinden?

Antwoord: Deze is niet in ons bezit. Wij gebruiken met opzet een reeds ingevulde KYC, zodat men weet welke info wel of niet ingevuld dient te worden. 


Vraag 17: Als we op download voorbeeld klikken krijgen we ingevuld document van Rinus + handtekening te zien. Of is het de bedoeling dat we zelf een KYC document gaan maken en dat we het voorbeeld van Rinus mogen overnemen?

Antwoord: De ingevulde KYC dient als voorbeeld. Daar het anders geen doen is zonder ervaring de KYC in te vullen. Niet alles behoeft namelijk ingevuld te worden.


Vraag 18: Wat zijn de kosten om door jullie een KYC op te laten stellen?

Antwoord: Wij vragen of een vast bedrag of laten het aan de mensen zelf over wat ze er voor over hebben. Er zijn mensen die weinig of wat meer te besteden (te ruilen) hebben.


Vraag 19: Hebben jullie voorbeelden hoe een plan te schrijven voor een project om ZIM dollar om te wisselen?

Antwoord: We zullen binnenkort een voorbeeld van een humanitair project online zetten, zodat in grote lijnen inzichtelijk wordt wat de bedoeling is. U kunt alvast de onderstaande link volgen voor meer info ► https://www.freelifeworld.info/l/het-indienen-van-humanitaire-projecten-bij-free-life-world-hoe-gaat-dat-in-zn-werk/


Vraag 20: Is een Lobstr account aanmaken verplicht om de ZIM dollar om te wisselen of kan je dat na het voorstel doen wat de waarde is en in welk plan je de ZIM dollar wilt steken?

Antwoord: Het maken van een Lobstr account is noodzakelijk in verband met het aanmelden wanneer U de ZIM dollar biljetten wilt gaan inwisselen. De tegenwaarde zal zeer waarschijnlijk in Uw lobstr account terechtkomen, of zal daar zeer waarschijnlijk een link mee hebben.


Vraag 21: Is een KYC document nodig bij de 1e afspraak waar je te horen krijgt wat de ZIM dollar waarde is na de herwaardering? (Valt dit onder de militaire?)

Antwoord: Voor zover dit ons bekend is ja. U moet kunnen aantonen dat U in het bezit bent van ZIM dollar biljetten ter inwisseling en U moet kunnen bewijzen hoe U de ZIM dollar biljetten in Uw bezit heeft gekregen. Door aankoop, gift of een andere mogelijkheid.


Vraag 22: Wat houdt de 'Proof of Life' in?

Antwoord: Uitleg over de Proof of Life - Het maakt niet uit welke krant U gebruikt, als de datum maar goed zichtbaar is plus de naam van de krant in beeld staat.

De foto met de krant dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen:

Staande foto met Uw hoofd duidelijk in beeld tot en met Uw middel. De naam en datum van de krant zichtbaar in beeld, Uw ID bewijs (of paspoort) en de ZIM dollar biljetten voor de krant gehouden, waarbij de nummers van de ZIM dollar biljetten voor de krant gehouden goed in beeld te zien zijn. Tevens vooraf de datum van de krant met rood omcirkelen en Uw handtekening erbij plaatsen.

Stuur een extra detailfoto mee waarop de datum van de krant goed leesbaar is. Dit is erg belangrijk voor de geldigheid van Uw KYC en Uw Proof of Life (het bewijs dat U in leven bent op de datum van de krant).

-------------------------------------------------------------------------


Inwisseling ZIM dollars

Wanneer en waar de ZIM dollar biljetten ingewisseld kunnen gaan worden is ons nog niet bekend. We hopen zeer spoedig, dan kunnen we eindelijk een start gaan maken met de Nieuwe Wereld van overvloed, Welzijn en Gezondheid, Vrije energie en vele Uitvindingen!


We houden U graag op de hoogte!

E-mailadres: team@freelifeworld.info


Hartelijke en liefdevolle groeten:

Team Free Life World 🍀