Vertaal deze pagina naar:

DE BEVRIJDING VAN DE MENSHEID UIT HET SLAVENSYSTEEM IS NABIJ!

17.07.2022

Alle stukken van de immense domino liggen al op hun plaats!


Rinus Verhagen (alias van Rob Brekel) schreef op 16 juli 2022 het volgende:


Beste broeders en vrienden,

Het is met onmetelijke vreugde en blijdschap dat ik mij vandaag tot u richt.

Alle stukken van de immense domino liggen al op hun plaats en één voor één vallen ze, sneller en sneller.

Economieën storten snel in.

Het QFS is volledig operationeel.

Het Fiat-systeem behoort al tot het verleden.

Alles wordt zo aangepast dat de bevrijding van de mensheid definitief wordt weerspiegeld in de realiteit van de Aarde.

Zoals ik al eerder heb gemeld, is de verlossing officieel begonnen.


Hoewel we niet groots wilden aftrappen, hebben we het met een demper gedaan, om degenen die niet willen dat het gebeurt, niet te alarmeren. Of zij die zich willen toe-eigenen wat hen niet toebehoort.

Ik wil dat jullie weten dat alles geweldig gaat.  We kunnen nu al zeggen dat de Redemption Centers op volle kracht werken. De kennisgevingen worden in kleine batches afgeleverd, maar ze komen uit. Van de kleinste naar de grootste, zoals het hoort. Want degenen met het kleinste bedrag zijn degenen die nauwelijks hun bonussen of munten konden kopen. En zij kunnen de afwezigheid van geld in hun leven niet langer verdragen.

De Cabal, met zijn economische systeem wat zo schadelijk was voor de mensen, heeft geprobeerd alle mogelijke deuren te sluiten voor toegang tot geld, voor hen die het niet eens waren met hun kwade bedoelingen, vooral voor lichtwerkers.

Maar dit alles maakt ook deel uit van een verleden dat er niet meer is. Het huidige moment is er één van feest, vanwege de enorme RV.  Voor de herverdeling van rijkdom onder alle mensen.

Rijkdom zal nooit meer in de handen van enkelen zijn.

Het is tijd om op te stijgen naar de Quantum geest van Homo Galacticus.

Geef jezelf Kracht en ga in je eigen Kracht staan!

 Weet dat we allemaal scheppende Goden zijn 🙏

Kinderen van de God 🙏

De Schepper van Al Dat Is 🙏


Samen creëren we die veel betere wereld,


 die we allemaal in ons dragen!En zo is het 🙏

Is er nog een kans voor de homo sapiens van de planeet Aarde?


Wat moeten we doen om de planeet niet te verliezen?


De auteur van het boek Van homo sapiens naar homo galacticus, verschenen in 2017,  geeft zijn kijk op de geschiedenis en de toekomst van de mensheid.

In dit omvangrijke werk komen onder andere aan bod: historisch perspectief op religie, politiek en rijkdom, het besef dat de mens niet alleen is in dit universum, democratische waarden en normen, en een blik op de toekomst: onder meer infrastructuur, maatschappelijke onderwerpen, werk, school, cultuur en gezondheidszorg.

Eén Aarde zonder grenzen, nationaliteiten en discriminatie,

duurzaam voor iedereen: dat zou de grote taak moeten zijn van de gezamenlijke politiek.

De auteur vraagt de lezer nadrukkelijk:

Samen op weg... Gaat u ook mee?


Het boek is te bestellen middels de onderstaande link.

Link ► https://www.fritshardeman.nl/9789460082993/homo-sapiens/van-homo-sapiens-naar-homo-galacticus/