Vertaal deze pagina naar:

PROJECT GEZONDE SAMENLEVING


"Gezond leven is leven in harmonie met jezelf, met elkaar en met de natuur"De Gezonde Samenleving is een initiatief van de CN-groep.

De projectleider is Kees Faasse.


Website ► https://gezondesamenleving.nl/


Video speech Kees Faasse 2 mei 2021 ► https://www.bitchute.com/video/HW8WjsSS2eNs/Initiatief Gezonde Samenleving


Vanuit het besef dat er veel te verbeteren valt aan allerlei voorzieningen die we hebben in zelfs een land als Nederland, zijn we gestart met het initiatief de Gezonde Samenleving.

Maatschappelijke veranderingen, zoals het onder druk komen te staan van vrijheden en de dreiging van verlies van eigendommen en bezittingen, maken het des te meer noodzakelijk om die voorzieningen te verbeteren en meer en meer door de mensen zelf gestalte te laten geven.

De voorzieningen of activiteiten waar de Gezonde Samenleving zich op richt, zijn onder te verdelen in basisactiviteiten en ondersteunende activiteiten.


Basisactiviteiten


• Gezond voedsel

• Gezondheid en menselijke zorg

• Objectief en vrij onderwijs


Ons voedsel is niet meer zo gezond als het vroeger was. Dat geldt ook voor ons groente en fruit. Deze bevatten lang niet meer zoveel voedingswaarden die ze vroeger hadden. Daarnaast is er tal van voeding waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze gezond zijn, zoals brood en zuivel, terwijl de werkelijkheid toch net even anders ligt. En er zijn levensmiddelen die nog steeds veel geconsumeerd worden, maar feitelijk gewoon schadelijk zijn, zoals bijvoorbeeld geraffineerde suiker.
Wat we willen realiseren is akkerbouw op basis van diversificatie, zonder gebruik te maken van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Dit zorgt voor kwalitatief betere en gezondere voeding. Belangrijk is ook de distributie van het gezondere groente en fruit, dat met name via landwinkels verzorgd zal worden.

Onze gezondheidszorg is gebaseerd op 150 jaar medische wetenschap. Maar deze is gekleurd en gevormd naar bepaalde financiële machten, die op de achtergrond spelen. Daarom zitten er veel perverse prikkels in het hele zorgsysteem, die er voor gezorgd hebben, dat de omvang van de zorg als bedrijfstak veel groter is dan eigenlijk nodig is. Er zijn daarom ook veel meer zieke mensen dan nodig is.

Het kan anders. De Oosterse geneeskunst bijvoorbeeld, bestaat al ruim 5000 jaar en is veel meer gericht op de gezondheid en het welzijn van de mens. Dit gecombineerd met gezonde voeding en leefstijl, kan tot gevolg hebben dat de omvang van het hele zorgsysteem drastisch verkleind kan worden, omdat er niet zoveel mensen ziek hoeven te zijn, zoals in het huidige systeem het geval is. Daarnaast zijn er in de medische en niet-medische zorg veel mogelijkheden om deze op een minder bureaucratische manier te organiseren.

Ons onderwijssysteem is er op gericht om leerlingen, de toekomstige burgers dus, een bepaalde denkwijze en gedrag mee te geven, zodanig dat de maatschappij ook in de toekomst kan functioneren op een manier zoals de overheid wenselijk acht. Dit klinkt op zich nog niet eens zo gek in een modern dichtbevolking democratisch land, maar bedenk wel dat dit ook kan betekenen dat de leerlingen, dus de toekomstige burgers, hiermee niet meer in staat zijn vrij, objectief en kritisch genoeg te denken. Het is goed mogelijk dat het schoolsysteem doordrenkt is met staatspropaganda en geïnstitutionaliseerde indoctrinatie. Dat brengt ook de dichtgetimmerde leerplichtwet en het principe 'wie betaalt bepaalt' met zich mee.

Als dat inderdaad zo is, is er geen sprake van een gezonde samenleving. Hoe dan ook, er zijn vormen van onderwijs, die vrij zijn van staatspropaganda en indoctrinatie, waarbij beter gewaarborgd is dat de schoolverlaters betere, vrije en kritische denkers zijn, die beter in staat zijn vorm te geven aan de samenleving waar zij deel vanuit maken. Dat draagt zeker bij aan een gezondere samenleving.

De Gezonde Samenleving wil bijdragen aan het opzetten van dit soort scholen en onderwijsvormen.


Ondersteunende activiteiten


• Energie & water

• Economie & valuta

• ICT & communicatieOpzet


Om de Gezonde Samenleving van de grond te krijgen, is het de bedoeling dat wij als organisatie van de Gezonde Samenleving accommodatie aankopen, bij voorkeur agrarisch, en een faciliterende en stimulerende functie creëren voor aanbieders van de genoemde basisactiviteiten. Daarmee wordt hen de mogelijkheid geboden om deze te exploiteren. Dit zoveel mogelijk vanuit de gedachte van een coöperatieve vereniging, waarbij afnemers mede-eigenaar kunnen worden van de aanbieder van de betreffende producten en diensten. Dit zorgt ervoor dat de afnemers mee kunnen beslissen over het aanbod van producten en diensten, en dat meegedeeld kan worden in het resultaat, in plaats van dat dat in de zakken verdwijnt van een of andere grote machtige partij. Tegelijkertijd biedt het de aanbieder de mogelijkheid om financiering te regelen zonder bank.
Zo'n Centrum voor de Gezonde Samenleving willen we in eerste instantie het liefst in de omgeving Achterhoek oprichten. De bedoeling is dat het veel navolging krijgt in de rest van het land.


Geïnteresseerd?


Wij kunnen ons voorstellen dat de opzet van de Gezonde Samenleving u aanspreekt. Dat zouden we heel mooi vinden. Want er zijn veel mensen nodig om dit plan te kunnen laten slagen. Hoewel de plannen inmiddels behoorlijk concreet zijn, staan we nog helemaal aan het begin van het project. Maar u kunt zich al wel bij ons aanmelden als mogelijk geïnteresseerde. Ook kunt aangeven op welke manier u mogelijk een bijdrage zou kunnen leveren. Klik daarvoor op onderstaande button of op de onderstaande link..

https://gezondesamenleving.nl/aanmeldformulier/