Vertaal deze pagina naar:

DIT IS EEN BERICHT VOOR AL DIEGENEN DIE ZIM OF ANDERE VALUTA HEBBEN GEKOCHT

27.01.2023

Dit bericht is bestemd voor diegenen die ZIM of andere Valuta hebben aangekocht en humanitaire projecten willen gaan doen in Nederland of elders in de wereld.Voor kennisgeving van 800 nummers

en/of beveiligde links om onze ruilafspraken te kunnen maken.

Het lijkt nu eindelijk zover te zijn beste mensen. Groep Tier 4B wordt op de hoogte gebracht door uw bank of Intel-site 800#, waarom? Om de mensen van de Intel (internet Groups) te belonen voor het helpen verspreiden van het woord van de Global Currency Reset voorbereiding (RV).

Aanmelden kan op: https://dinarrecaps.com


Bericht ons aub na Uw bevindingen op het volgende e-mailadres:

team@freelifeworld.info

* Achtergrondnieuws *

Vrijdagochtend Irak Economie Nieuws


Hoogtepunten van 27 januari 2023


Een leider in het raamwerk: Rusland zal ingrijpen bij het oplossen van de dringende dollarcrisis in Irak.

Bagdad vandaag - Bagdad De leider in het coƶrdinatiekader, Jabbar Odeh, zei vandaag, donderdag, dat Rusland stappen onderneemt om bij te dragen aan het verzachten van de effecten van de Amerikaanse dollar op de Iraakse markten. Odeh zei in een interview met (Baghdad Today): "Het niveau van de handelsuitwisseling tussen Bagdad en Moskou is gerelateerd aan meerdere bestanden, met name graan en militaire uitrusting en andere bestanden, en ze variƫren van jaar tot jaar, maar ze bereiken miljarden dollar per jaar."

Hij voegde eraan toe: "Rusland is naast militair materieel een belangrijke leverancier van granen in Irak", en benadrukte dat "Moskou Bagdad officieel heeft benaderd dat het mogelijk is over te gaan op het betalen van contributie voor handelsuitwisseling via de roebel of de Chinese yuan, in een belangrijke stap die zal leiden tot het verzachten van de effecten van de Amerikaanse dollarcrisis op de Iraakse markten.

Hij wees erop dat "Irak's betaling van de waarde van Russische deals in roebels of Chinese yuan de effecten van de dollar aanzienlijk zal verzachten en flexibiliteit zal geven in de veelheid aan beschikbare harde valuta's om trillingen op de economische markt te voorkomen."

Hij vervolgde: "Het betalen van de contributie van de Russische roebel betekent de mogelijkheid dat de Iraakse dinar wordt opgenomen in de lijst van vreemde valuta's die door de Russische Centrale Bank kunnen worden verwerkt, zoals het Egyptische pond, en de mogelijkheid om rechtstreeks door hun Iraakse studenten geld over te maken naar Iraakse studenten." en zelfs kooplieden zonder families lijden."

4 parlementaire vragen op zoek naar het "geheim" van het storten van Irak's geld in de Amerikaanse Federal Reserve

Bagdad vandaag - Bagdad Minister van Buitenlandse Zaken Fuad Hussein ontving 4 parlementaire vragen, gericht op een beter begrip van de kwestie van het storten van Iraks geld uit olieverkopen bij de Amerikaanse Federale Bank in plaats van rechtstreeks naar Irak te komen.

In een brief van Gedeputeerde Raed al-Maliki aan de minister van Buitenlandse Zaken staan 4 Kamervragen voor toezichtdoeleinden, waaronder de vraag of er internationale verplichtingen op Irak zijn in verband met de invasie van Koeweit en de Golfoorlog die nog niet zijn nagekomen , en of er gevolgen zijn voor Irak sinds eerdere sancties tegen het land zijn opgelegd, en wat zijn de vereisten om geld van de Amerikaanse Federal Reserve naar de Centrale Bank van Irak te sturen?


Parlement vraagt minister van Buitenlandse Zaken Fuad Hussein naar de reden voor het storten van Irak's geld in de Amerikaanse Federal Reserve.

Bagdad-Irak vandaag: minister van Buitenlandse Zaken Fuad Hussein ontving 4 parlementaire vragen, gericht op een beter begrip van de kwestie van het storten van Iraks geld uit olieverkopen bij de Amerikaanse Federale Bank in plaats van rechtstreeks naar Irak te komen.

In een brief van Gedeputeerde Raed al-Maliki aan de minister van Buitenlandse Zaken staan 4 Kamervragen voor toezichtdoeleinden, waaronder de vraag of er internationale verplichtingen op Irak zijn in verband met de invasie van Koeweit en de Golfoorlog die nog niet zijn nagekomen , en of er gevolgen zijn voor Irak sinds eerdere sancties tegen het land zijn opgelegd, en wat zijn de vereisten om geld van de Amerikaanse Federal Reserve naar de Centrale Bank van Irak te sturen?


Amerika roept Irak op zich te houden aan zijn sancties tegen Iran en de overdracht van de dollar te voorkomen.

Bagdad - Irak vandaag: de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, bevestigde de voortdurende uitvoering van de Amerikaanse sancties tegen Iran en merkte op dat de Verenigde Staten uitkijken naar de toezegging van hun partners aan deze sancties.

Dat kwam tijdens een persconferentie naar aanleiding van de zorgen van de Verenigde Staten over de overdracht van de dollar van Irak naar Iran, en of zijn land maatregelen heeft genomen tegen de Centrale Bank van Irak.

Ned Price benadrukte in zijn reactie dat zijn land Irak als een "partner" beschouwt en voortdurend in contact staat met zijn partnerregeringen en de particuliere sector, om hen te informeren over de reikwijdte van zijn sancties en om "ervoor te zorgen dat regeringen en bedrijven over de hele wereld zich eraan houden". door deze sancties."

Volgens Amerikaanse media heeft de Amerikaanse Federal Reserve de elektronische overschrijvingen naar Irak met 80% verminderd, als gevolg van het feit dat sommige Iraakse commerciƫle banken dollars hebben gestuurd naar Iran en andere landen die onderworpen zijn aan Amerikaanse sancties.


Voorzitterschap van de Raad belemmert de bespreking van de wisselkoers.

De crisis van de hoge wisselkoers duurt voort in het land na de demonstraties die plaatsvonden in de hoofdstad voor de Centrale Bank, op een moment dat de afgevaardigden van het voorzitterschap van de Raad werden aangespoord om niet op te nemen het dollarpunt op de agenda ondanks het verzamelen van meer dan tachtig parlementaire handtekeningen.


De omstandigheden lijken in orde.

Irak Op weg naar complexiteit viel een massademonstratie in de hoofdstad over de stijging van de wisselkoers samen met parlementaire verklaringen die aangaven dat het Raadsvoorzitterschap de bespreking van het dossier belemmerde ondanks het verzamelen van de handtekeningen van meer dan tachtig afgevaardigden.

De volksdemonstraties voor de Centrale Bank zijn slechts het begin van wat komen gaat, volgens waarnemers, die wezen op de mogelijkheid om de zaken nog ingewikkelder te maken als de situatie blijft zoals ze is door de eisen van de boze straat te negeren.

Soedanese financieel adviseur biedt nieuwe oplossingen om de dollarcrisis te verminderen
Economie 27-01-2023 09:51 Aantal lezingen: 162 Bagdad - Irak vandaag: de adviseur van de premier van financiƫle zaken, Mazhar Muhammad Salih, presenteerde twee voorstellen om de stabiliteit van de nationale markt te waarborgen.

Saleh zei in een persverklaring: "De opbrengsten van kleine transacties vormen ongeveer 70% van de totale importeenheden op de Iraakse markt, aangezien ze te maken hebben met sterk gediversifieerde gespecialiseerde handelsclausules, en deze transacties leidden hun verzoeken voorheen via parallelle financieringstaken die werden uitgevoerd door beursbedrijven en bemiddeld door een grote handelaar.

Hij voegde eraan toe: "Daarom is de aanpassing van kleine handel en zijn directe toegang tot de wereld van buitenlandse handel tegelijk een kwestie die tijd nodig heeft om zich aan te passen aan het gebruik van nieuwe financieringsmechanismen op basis van de (gefaciliteerde) opening van documentaire kredieten, die vereist slechts het overleggen van minimale documenten, waaronder het bevriezen van een vergunning. Importeren en genoegen nemen met de identiteit van de KvK als natuurlijk persoon in plaats van een handelsonderneming als rechtspersoon, hetgeen eisen zijn die eerder werden gesteld, naast de faciliteiten voor douane en belastinginning.

Saleh vervolgde: "Desalniettemin is het onvermijdelijk dat de staat op dit moment als een grote handelaar binnentreedt om de markt in evenwicht te brengen met de geleverde goederen tegen de officiĆ«le wisselkoers van 1450 dinar per dollar, naast het toestaan van allerlei soorten coƶperaties."  Om de importhandel te betreden als een extra patroon dat de stabiliteit van de nationale markt in het algemeen en de wisselmarkt in het algemeen bevordert.


De olie- en gaswet hapert sinds 2008 en de Federale Raad staat centraal in een geschil.

27 januari 2023 Bagdad / Obelisk:

Juridisch expert Ali Al-Tamimi wijst op de meest prominente obstakels voor de wetgeving van de olie- en gaswet, wijst op het belang van de wet voor Irak en het reguleren van de relatie tussen het centrum, de regio en het economische leven, terwijl het hoofd van de Democratische Partij van Koerdistan, Massoud Barzani, zei dat het jammer is dat het Iraakse federale gerechtshof opnieuw een ander vijandig standpunt tegen de regio Koerdistan heeft geuit en de overdracht van geld naar de regio die zou worden gestuurd door de federale overheid.


De salarissen in de regio zijn controversieel gekoppeld aan de olie-import uit de regio.

Al-Tamimi vertelde Al-Masalla: "De olie- en gaswet is sinds 2008 niet meer in wetgeving vastgelegd, ondanks het belang ervan en de behoefte van Irak eraan, aangezien premier Muhammad Shia al-Sudani beloofde deze wet tijdens zijn machtsperiode goed te keuren."

Hij voegde eraan toe: "De bovengenoemde wet regelt het economische leven en de relatie tussen het centrum en de regio's", en legde uit dat "het twistpunt in deze wet ligt bij de Federale Olieraad, dus wordt deze beheerd door de premier of door een oliemaatschappij." deskundige?"

En dat "de Federale Olieraad beter kan worden geleid door de premier, zijnde de uitvoerende macht die verantwoordelijk is voor het algemene beleid van het land in overeenstemming met artikel 78 van de grondwet, en de verwachting is dat zijn wetgeving de komende dagen zal worden ."

En de wetgeving van de olie- en gaswet en de activering van het artikel 140-comitƩ zullen de relatie tussen het centrum en de regio oplossen.

Op grond van een politiek akkoord dat leidde tot de vorming van de Soedanese regering, maakte Bagdad 400 miljard dollar over naar de regio Koerdistan, ondanks de aanhoudende problemen over het bestand met olierechten en andere dossiers.

Woensdag beschreef de regionale regering van Koerdistan de beslissing van het federale hooggerechtshof als oneerlijk en in strijd met de overeenkomst om de huidige Iraakse regering te vormen.

En de regering zei in een verklaring ontvangen door Al-Obelisk: "Helaas hernieuwde het Federale Hof vandaag opnieuw zijn vijandigheid tegenover de rechten van de burgers van de regio Koerdistan en hun constitutionele financiƫle rechten, en dit nieuwe standpunt van dit hof is een bevestiging van de voortzetting van haar oneerlijke en vijandige beleid ten opzichte van de regio Koerdistan, en in een tijd waarin er een positieve sfeer heerst."

En toenadering tussen de gewestregering en de federale regering om tot een akkoord te komen en problemen op te lossen onder de paraplu van de grondwet, maar wat jammer is, is dat de rechtbank vandaag, in plaats van deze positieve sfeer te steunen, de federale regering verhinderde door een willekeurige beslissing vijandig tegenover het volk van Koerdistan, van het sturen van de bedragen die naar de regio Koerdistan zouden worden gestuurd. 

https://almasalah.com/archives/38938


Washington verraste Bagdad met de beperkingen van de dollar.

Bagdad Today - Vertaler Het Nederlandse Fanak Chronicles Network bevestigde vandaag, vrijdag, dat Irak niet lijdt onder een echte financiƫle crisis binnen zijn economie, die het hoogste groeipercentage in zijn geschiedenis kent en het afgelopen jaar 9,2% bereikte, naast een grote financiƫle voorraad. van meer dan honderd miljard dollar, waaruit blijkt dat het land waarop u wordt "geviseerd".

Het netwerk zei tijdens zijn rapport, dat werd vertaald door (Baghdad Today), dat "de samenleving, de Wereldbank, specialisten en analisten niet volledig hadden verwacht hoe de situatie van de Iraakse economie er nu uit zal zien, gezien de grote groei en ontwikkeling ." gegevens die het vorig jaar heeft gezien, in tegenstelling tot de economieƫn van de rest van de landen in de regio die onderhevig waren aan krimp of achteruitgang. , waar de Iraakse schat werd teruggevonden en de lokale markten zich ontwikkelden totdat ze het doelwit werden van de Verenigde Staten.

En ze vervolgde: "De Verenigde Staten schokten iedereen door beperkingen op te leggen aan de Iraakse economie in een poging om de sancties uit te voeren die het oplegt aan andere landen via Irak, waarvan Iran de belangrijkste is", en benadrukte dat "gezien de grote financiƫle reserves, Irak kan twintig maanden lang in zijn binnenlandse behoefte aan dollars voorzien zonder enige actie." Of handel als de huidige opslag in New York alleen wordt gebruikt, wat in de Verenigde Staten verboden is", zoals ze het uitdrukte.

Het netwerk gaf volgens het rapport aan "de noodzaak voor de regering om de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat degenen die profiteren van de dollarhandel buiten het kader van haar autoriteit prijzen manipuleren, naast het overschakelen op het elektronische banksysteem ." En het verminderen van bureaucratische procedures om de ernst van de crisis te verminderen, die naar eigen zeggen leidde tot een vermindering van de koopkracht van de burger. "In grote mate", waarin wordt opgeroepen tot "het onmiddellijk oplossen van de situatie met de Amerikaanse regering."

Bron: https://fanack-com.translate.goog/economy-en/iraq-financial-crisis-brought-on-by-u-s-restrictions~249993/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en

Infobron ā–ŗ https://dinarrecaps.com/our-blog/friday-morning-iraq-economy-news-highlights-1-27-23