Vertaal deze pagina naar:

UPDATE 18-04-2021

18.04.2021

Nieuwe hemel op Aarde

Hoe gaan we onze aarde opnieuw opbouwen en indelen als 50% van de wereldbevolking is vermoord of berecht voor Genocide.

Welke transformatie gaan we realiseren in de komende 5 tot 20 jaar, dit zijn vragen die we zelf mogen invullen juist door onze gaven en creatief denken en vormgeven, om plannen te maken hebben we nog geen geld nodig om te beginnen met de transitie.

Dit speelt zich af tussen onze oren, in hoeverre kunnen we het visualiseren, met de gave en talenten die we hebben gekregen bij onze geboorte toen we op deze wereld kwamen, leren lopen begon ook met de eerste stap, dan is het nu zaak om door te lopen en er iets van te maken.

Dan de volgende vraag, alle kinderen die gered zijn, waar zijn ze gebleven, komen ze terug en mogen we ze in onze harte insluiten in onze woongemeenschappen.

De Fabel dat de wereld overbevolkt is kunnen we gelijk vergeten, want we kunnen met gemak, wat de natuur ons geeft 20 of 30 miljard mensen op deze planeet wonen en leven in harmonie met de natuur.
Er zijn genoeg mogelijkheden om woon eilanden over de wereldzeen te realiseren die zelf voorziende zijn in energy, voedsel en drinkwater.

Als we dit plan gaan uitvoeren, zal er op het land de natuur veel sneller herstellen door geplande herbeplanting van de natuur en beter met onze grondstoffen om gaan.

Eeuwige groei in winsten of omzet van bedrijven hebben veel vernietiging van de planeet aangericht.
Het gebruik van olieproducten als brandstof zal aanzienlijk terug gebracht kunnen worden.
Daar waar landen en bevolking afhankelijk zijn van de olie verkoop zal een alternatief bestaansrecht of nationaal inkomen georganiseerd moeten worden.

Het is niet het geld dat de wereld zal veranderen, het is de verantwoordelijkheid voor onze planeet die dit zal doen.

Het stoppen van plastic verbruikende industrie, en het schoon maken van de wereld oceanen is dan een van de eerste stappen om de transitie vorm te geven.

We moeten beseffen dat wij de bevolking de vervuilers van onze mooie aarde zijn, waarvan de multinationals de aanjagers van de vervuiling zijn.

Als we massaal het leger materiaal omsmelten tot gereedschap om de wereld op te bouwen in plaats van massa vernietiging en Genocide te plegen zal dat een goede start zijn.

Stel je voor dat de Sahara weer een oase wordt die als een paradijs gaat uitzien, nieuwe waterwerken en drinkwater mogelijkheden gaan komen.

Het geconcentreerd samen brengen van mensen gaan omkeren, om ieder zijn eigen invullen van manier van leven te gunnen, zonder dat dit ten kosten gaat van bestaande bevolkingen.

We voor de hele wereld leerprogramma's gaan ontwikkelen, om kennis en waardering voor elkaar te gaan krijgen in plaats we ons tegen elkaar op laten zetten.

Als er overvloed voor iedereen is, zijn er geen veroveringen nodig uit hebzucht of begeerte voor de eigen dommen van een ander.

Gastvrijheid voor reizende een vanzelfsprekendheid is voor de volgende nieuwe aarde, die veel minder mensen zal hebben en meer leefruimte als we de oceanen als leef gebied gaan ontwikkelen zonder vervuiling voor het milieu.

Dat is een van de redenen waarom er een grensoverschrijdend technisch samen gaat werken om nieuwe technieken en mogelijkheden te ontwikkelen.

Dit is alleen mogelijk als we met respect en empathie voor elkaar een nieuwe start gaan maken, het willen heersen en veroveren tot het duister verleden gaan laten behoren.

Door het stoppen met weer experimenten of als wapen tegen landen gebruiken, of elkaar vergiftigen via Chemtrails zal gelijk binnen een paar dagen na de val van de Cabal waarneembaar moeten zijn.

Als dit onze instelling gaat worden, zal een geldsysteem op langer termijn compleet overbodig zijn.
Geld is enkel een pressiemiddel geweest om de bevolking te manipuleren en tegen elkaar op te zetten.
Leven in voorspoed, geluk en gezondheid is meer waard als al het goud of materialistische rijkdom dat we kunnen verzinnen.

Dit kan alleen als we het zelf vorm gaan geven, want een overheid heeft daar geen interesse in gehad in het verleden, juist door corruptie en onderdrukking van zijn eigen bevolking die men als slaaf voor een ziek systeem heeft gebruikt.

Dit brengt ons in een proces van logische stappen hoe we alles moeten gaan organiseren.
Een onderzoek en planning gaat aan elk project vooraf, dan hoe ga je het vormgeven en structureel bewaken dat de gewenste plannen ook efficiënt uitgevoerd gaan worden.

Van idee, naar ontwerp naar uitvoering en exploitatie de ingebruikname van de projecten of goederen waar we behoefte aan hebben.

Ik kan me goed voorstellen dat in de procedure van de productie een revolutionairen verandering gaat komen, zodat er minder mankracht en grondstoffen nodig zijn om een beter resultaat te behalen dan we nu gewend zijn.

Ziekenhuizen kunnen verdwijnen of om getransformeerd worden voor een andere bestemming, want aan de kwakzalverij van de farmaceuten gaat een zeker einde komen nu de Covid zwendel ca 50% van de wereldbevolking heeft veroorzaakt uit hebzucht van de eigenaren van deze giftfabrieken.

Mensen van goede wil gaan hun eigen gemeenschap weer opbouwen, zonder de restricties van een corrupte overheid, die door multinationals is omgekocht.

Gezondheid, schoon water, schone lucht en gezond voedsel is een geboorterecht, geen opgelegde verplichtingen meer door verzonnen regelgeving die ons in onze voortgang belemmeren.

Niemand hoeft 40 of 70 uur per week te werken om te overleven, maar 18 tot 24 uur per week voor een gezinshoofd zou geen probleem mogen zijn, gezien iedereen een basisinkomen gaat krijgen.

Een vrouw mag weer de moeder van het gezin zijn, en de zorg en opvoeding van kinderen en man delen in de vrije uren dat de man niet hoef te werken.

Daar er maar twee soorten mensen bestaan, mannen en vrouwen, een ander soort was bij de schepping niet gedacht van tweeslachtigheid en disorder verwarring.

Het houden van kinderen is een normale zaak als het om liefde en zorgplicht gaat van je kinderen, kinderen misbruiken juist vanwege hun onschuld of hulpeloosheid door machtswellustige roofdieren en Pedofielen is een zieke afwijking die enkel uitgebannen kan worden door deze mensen te verwijderen uit de samenleving.

De goddelijkheid van een kind moet beschermd worden met liefde, geduld en begrip, hen leren om fijne mensen te worden zodat ze dit later aan hun eigen kinderen kunnen doorgeven.

Er licht dus een hele taak op ons te wachten, waar ik geen seconde aan twijfel of we dit kunnen waarmaken, we kunnen het en gaan het doen ook.

Hetgeen ik nu geschreven heb zal wel genoeg vragen of commentaren opleveren, het is altijd goed om hier met elkaar te praten om zo een eerste stap naar de nieuwe wereld mogelijk te maken.

Natuurlijk zijn er ook die geshockt zijn door mijn opvatting over man en vrouw, leer er maar mee leven wat er gaat veel veranderen, voor pedofielen of moordenaars hebben we geen plaats meer in ons bestaan.
Door het verwijderen van alle pedofielen en fascisten in de wereld is de weg vrij om onze rust en vrede terug te vinden door ons geboorterecht op te eisen en er naar te leven in harmonie, ongeacht welke religie indoctrinatie men heeft ondergaan.

We gaan achter de waarheid van ons bestaan en oorsprong komen, wat ons als mens zal verbinden, niet beconcurreren op welke manier ook.

Als mensheid hebben we veel potentiaal om alle plannen vorm te geven, waarbij we door het vrijkomen van verborgen technieken deze nog kunnen perfectioneren als ons dat lukt voor een algemeen doel en dienstbaarheid voor ons allemaal, de overlevende van de Cabal.

We zijn tegen elkaar opgezet, hebben elkaar vermoord en misdaden tegen elkaar begaan door de eeuwen heen, alles door het draaiboek van het kwaad, de globalisten die een occulte sekte zijn van verderf.

Het was een strijd van goed tegen het kwaad, die we nu hebben gewonnen als we dit zelf ook erkennen en willen.

Dat is juist het bewustwording proces waar we allemaal in zitten, zij die blijven hangen in haat kunnen nooit liefde geven, of misdaden tegen hun vergeven.

Het bewust worden zal onze acceptatie van elkaar verbinden met de wetenschap dat we allemaal misbruikt zijn, waarbij de misleiders erg rijk door hun hebzucht en machtshonger zijn geworden.

Ik de HEL als die bestaat, hebben ze niets aan de gestolen rijkdom, om materialistische gestolen goederen.

Zie Hillary Clinton die op 26e April voor haar daden geëxecuteerd gaat worden.

Hoe rijk je door diefstal of slechtheid ook geworden bent, je kwam naakt op de wereld en kunt niets meenemen.

Het is allemaal een illusie geweest van Fake rijkdom terwijl we arm waren, in rijkdom en spiritualiteit.
Als ze voor haar executie het Vaccin krijgt kan ze ook niet reïncarneren.

Op dit moment heb ik ca 170 project verzoeken van over de hele wereld.

We organiseren het zo dat ook investeerder van over de hele wereld dit mee gaan ondersteunen, wat je een collectief voor de mensheid kunt noemen.

Dat ik wat ver voor de troepen vooruitloop wil wel zeggen dat ik er veel nee bezig ben om het goed te doen voor ons allemaal.

Projects-NL@freelife.world of Rinus.Verhagen@gmail.com gebruik ik nu nog voor de verzoeken te ontvangen, hetzij voor samenwerking of voor projecten, als we kunnen starten zullen de mensen die me een mail hebben gestuurd benaderd worden om hun plannen te verwerken en te delen met andere ingangen van investeerders van over de hele wereld.

Onze rijkdom zit ook in de verschillende culturen ieder met hun eigen creatie van mogelijkheden die we als thema voor de hele wereld kunnen gebruiken, van architectuur tot technische oplossingen, oude bouwstijl en futuristische ontwerpen.

Een begin ontstaat met een idee.

Groet Rinus.