Vertaal deze pagina naar:

UPDATE 11-04-2021

11.04.2021

Van harte welkom op deze podcast

https://t.me/QNewsOfficialTV zondag 11 April om 20: CEST.


We gaan het kort hebben over de laatste ontwikkelingen op geopolitiek niveau, en dit in 3 talen om een groter bereik te hebben om de plannen bekend te maken wat we zelf kunnen doen. 

Als we dit gedaan hebben moeten we ons afvragen, hoe is het mogelijk, we worden door Angst porno die de MSM en politiek propaganda uitdragen van ons nuchter zelf denken weg gehouden.

Zouden overheden eerlijk zijn, ze natuurlijk hun eigen organisatie het eerste redden van een C19 virus, alle ministeries, Politie, Leger, Burgemeesters, en gemeenteraadleden zou ik verplicht stellen om als eerste het Gen veranderende Vaccin te nemen.

Laat het schrikscenario van de MSM en politiek los om je zelf te bevrijden en los te maken van de MK Ultra hersenspoeling, wat er enkel op gericht is om via angst hun macht te behouden.

Het wordt voor de bevolking steeds zichtbaarder hoe de Genocide plannen in een steeds sneller tempo de bevolking raken, cijfers worden zo naar een gewenst resultaat gemanipuleerd, om de Satanische Agenda te dienen om 90% van de bevolking te vermoorden.

De over gebleven verwarde mensen zijn een digitale slaaf geworden van een kleine groep psychopaten, waar kun jij jezelf nog in veiligheid brengen, en wat zou er gebeuren als we massaal politiek asiel in Rusland zouden vragen, los ervan of dit mogelijk zou zijn.

Alleen al de vraag moet mensen en regeringen aan het denken zetten, dat hun eigen regering een satanisch ratten nest voor eigen bevolking ervaren wordt.

Het is dus tijd om te bezinnen en een eigen plan te trekken, want de situatie zoals deze nu is zal maar tijdelijk zijn, na regen komt zonneschijn, of beter gezegd, van duisternis naar verlichting van je realiteit voor een hoopvolle toekomst in geluk en voorspoed.

De fout die we gemaakt hebben als bevolking is dat we de regeringen hebben vertrouwd, terwijl juist zij de bron van alle ellende zijn door het verraad tegen eigen en wereld bevolking.

Een nieuwe toekomst kan nooit door de oude Satanische macht in ons belang en mooie toekomst cre√ęren, daar zij aan de Cabal Genocide plannen vasthouden.

Zelfredzaamheid en actieve actie is de sleutel om de transitie vorm te geven.

Hiervoor moeten we wel weten wat we willen en hoe we het denken te realiseren, wat de rede is geweest om contacten te leggen met gelijk gezinde mensen die plannen hebben om hun eigen toekomst vorm te geven.

Op dit moment zijn er meer als 160 mensen of project voorstellen binnen gekomen.

Mensen die zich los kunnen en willen maken van een corrupte overheid die als een tiran hun moordplannen op een listige wijze willen opleggen, deze groep wordt met de dag groter waardoor er eensgezindheid ontstaat.

Als mensen en hun plannen voor de transitie groter en sterker worden, neemt de macht van het kwaad af, juist door gecoördineerd en georganiseerde optreden.

Zie het als een groot zangkoor, als je gaat zingen, zal dit een lied zijn, het kan tweestemmig zijn, het gaat over het zelfde verhaal, begint tegelijk en vormt een eenheid tot het einde van het lied.

Politici zijn slechte acteurs of zangers want ze spelen en zingen vals, willen ons dwingen hun te volgen in dit slecht stuk toneel en miserabel optreden van hun satanische agenda, tegen onze belangen.

Als we niet meer deelnemen aan hun angstagenda en onze eigen plannen maken zijn we ons bewust van de mogelijkheden, en onze kracht om onze toekomst zelf vorm te geven.

Als we ons uitspreken en handelen om zelf een nieuwe toekomst naar onze eigen voorstellingen gestald te geven zijn we al los van de valse matrix van leugens en bedrog.

Door onderling met elkaar plannen te maken, over onze toekomst krijgt deze nieuwe toekomst ook steeds meer een fundament voor de nieuwe wereld die we vorm willen geven naar een ideaal beeld van onze wensen.

Door met voorstellen te komen die ruim op internet worden gedeeld stromen de reacties binnen van over de hele wereld, Mensen we staan er niet alleen voor vanuit ons eigen land en continent gezien.

Om alles te realiseren, zal er een plan of draaiboek komen met modellen hoe we dit zelf gaan organiseren, om een voorbeeld te geven wat andere mensen in hun eigen land over kunnen nemen als de Cabal gevallen is.

Durf de eerste stap te zetten om plannen voor de toekomst te maken, en het structureel vorm te gaan geven op lokaal, regionaal en internationaal niveau, wat we dan nodig hebben is een structurele aanpak om actie punten in beweging te kunnen zetten, door dit goed zichtbaar te maken en gesprekken met elkaar aan te gaan.

Daarom zal er eerst een team komen die de intake gesprekken gaat doen om mensen met gelijke voorstellen samen te brengen, zodat zij onderling kunnen beraadslagen hoe ze een eigen model van aanpak kunnen maken die anderen zo kunnen overnemen en mogelijk aanpassen naar eigen behoefte in eigen omgeving.

Een Logische structuur van Ingang, informatie verwerking, procesbewaking, Financiering, uitgang voor de project aansturing en project coaching, dit alles in een flexibele opzet, daar gaande de organisatie meer vorm krijgt en de omstandigheden kunnen wijzigen door nieuwe inzichten en technieken, om de plannen makkelijk te kunnen aanpassen.

Juist door zelf actief te worden gaan de plannen ook steeds meer realistisch worden, een collectief van zelfvertrouwen zal faalangst doen vervagen.

Zo als de Elite een sociaal experiment met ons doet om ons te dwingen om ons menszijn op te geven door een dodelijke vaccinatie te nemen die ins DNA veranderd om weer volgzame beesten te worden om het kwaad te dienen, kunnen we ons zelf vrij maken van hun plannen en zelf een tegenwicht geven van hoop en geluk voor de toekomst.

Neem geen besmettelijke PCR of andere C19 test af, een vaccinatie is 100% dodelijk op koste en lange termijn, de DNA streng, de bouwsteen van je eigen persoonlijk bestaan, is een spirituele code en herkenningspunt van de schepper, wijzig je deze door een DNA veranderende Vaccin je niet meer zichtbaar bent voor je schepper en ten dode opgeschreven als mens met een tussen fase als zombie.

Het inslaan van een nieuwe weg doen we samen, we zullen fouten maken en de kracht hebben om van deze fouten te leren, wat we gaan doen is nog nooit bij mijn weten in het menselijk bestaan gebeurd.

Juist door elkaar te steunen en vergeven voor de fouten in het verleden en heden zal de hele Planeet en al het leven een heel bewustere en liefdevolle plaats in het universum innemen, voor politieke farizee√ęrs zal er in de toekomst geen plaats meer zijn.

Een door indoctrinatie, aangeleerd levenspatroon en cultuur zal veranderen als je bewust bent van de politieke agenda waar je aan blootgesteld bent geweest, waarbij schaamte een motief zal zijn om te veranderen als gevolg van de wreedheden uit het verleden begaan uit religie en cultuur, die juist ten doel hadden om verdeeldheid te zaaien.

Een Nobelprijs voor de vrede aan oorlogsmisdadigers en Satanisten zal er in de toekomst niet meer zijn, want die prijs zijn we zelf en bedelen we ons ook zelf, de weerstand om al ons streven en plannen te stoppen zal op niets uitlopen, we zijn de 99,9% die de 0,1% buiten gaat sluiten.

Een nieuwe grondwet zal de hervorming van het hele systeem brengen, waar wetten weer aan ons geboorterecht worden erkend.

Om GESARA door te kunnen voeren, zal het leger de enige oplossing zijn om de Linkse Globalisten te verwijderen en berechten voor hun misdaden tegen de menselijkheid.

Als het nieuwe geldsysteem actief is en de Cabal bankiers heeft vervangen zal er geen weg terug meer zijn naar het duister Satanische verleden, hoezeer het IMF, Wereld Economische Fascisme ook hun best doen om ons te vermoorden of tot slaaf te maken, zij zullen falen.

Hou in gedachten dat GESARA een militairen operatie is voor de hele wereld, hoezeer men ook tracht stromannen op leidende posities te zetten, ze worden allemaal vervangen, en in ieder land zal een tijdelijke militaire regering komen die de transitie op dit niveau zal waarborgen.

Hoe wij willen leven en hoe wij het vorm willen geven is aan ons, vandaar de plannen die ik binnen krijg, die heel waardevol voor ons allemaal zijn, wetende dat we er allemaal van zullen genieten als we met vreugde in ons kunnen beginnen.

Vast houden aan het oude denkbeeld en protectionisme zal veranderen als we de waarde gaan zien van onze mogelijkheden, het verleden is enkel onze uitgangspositie naar de vrijheid, niemand hoeft een ideaalbeeld voor een ander in te vullen, dat is aan ieder persoonlijk toevertrouwd, om zonder opgelegde dwang te kunnen leven met respect voor een ander.

We gaan het misschien ervaren als een nieuwe of hergeboorte met een herinnering van het oude geboorte trauma, als we dit station gepasseerd hebben zijn we vrij om te genieten van de Nieuwe wereld die we samen omvormen tot een paradijs.

Het is een leer proces op alle dingen is ons bestaan, het kleden, voedsel productie, wonen in harmonie met de natuur, laten we kijken welke uitdagingen er komen en welke oplossingen we daar op gaan vinden.

Om het absolute gelijk te kunnen claimen moet je alwetend zijn, en dat zijn we niet, Je zelf inschatten en niet overschatten, Je geweten is de spiegel van je ziel, stem af op je hart.

Dutch

Van harte welkom op deze podcast, https://t.me/QNewsOfficialTV zondag 11 April om 20: CEST.

We gaan het kort hebben over de laatste ontwikkelingen op geopolitiek niveau, en dit in 3 talen om een groter bereik te hebben om de plannen bekend te maken wat we zelf kunnen doen.

Als we dit gedaan hebben moeten we ons afvragen, hoe is het mogelijk, we worden door Angst porno die de MSM en politiek propaganda uitdragen van ons nuchter zelf denken weg gehouden.

Zouden overheden eerlijk zijn, ze natuurlijk hun eigen organisatie het eerste redden van een C19 virus, alle ministeries, Politie, Leger, Burgemeesters, en gemeenteraadleden zou ik verplicht stellen om als eerste het Gen veranderende Vaccin te nemen.

Laat het schrikscenario van de MSM en politiek los om je zelf te bevrijden en los te maken van de MK Ultra hersenspoeling, wat er enkel op gericht is om via angst hun macht te behouden.

Eng

Welcome to this podcast, https://t.me/QNewsOfficialTV on 11 April on 20:30 CEST

We are going to talk briefly about the latest developments on the geopolitical level, and this in 3 languages to have a greater reach to make the plans known what we can do ourselves.

We must ask ourselves, how is it possible, we are being kept away from our sober self thinking by Fear porn that the MSM and political propaganda put out.

Would governments be honest, they of course save their own organization first from the C19 virus, all Ministries, Police, Army, Mayors, and City Council members I would mandate to be the first to take the Gene changing Vaccine.

Let go of the scare scenario of the MSM and politics to free yourself and break free from the MK Ultra brainwashing, which is only aimed at maintaining their power through fear.


German

Herzlich Willkommen zu diesem Podcast, https://t.me/QNewsOfficialTV an 11 April 20:30 CEST

Wir werden kurz √ľber die neuesten Entwicklungen auf der geopolitischen Ebene sprechen, und das in 3 Sprachen, um eine gr√∂√üere Reichweite zu haben, um die Pl√§ne bekannt zu machen, was wir selbst tun k√∂nnen.

Wir m√ľssen uns fragen, wie es m√∂glich ist, dass wir durch Angst-porno, die die MSM und die politische Propaganda verbreiten, von unserem n√ľchternen Selbstdenken ferngehalten werden.

W√§ren Regierungen ehrlich, w√ľrden sie nat√ľrlich zuerst ihre eigene Organisation vor einem C19-Virus retten, alle Ministerien, Polizei, Armee, B√ľrgermeister und Stadtr√§te w√ľrde ich dazu verpflichten, den Genver√§ndernden Impfstoff zuerst zu nehmen.

Lassen Sie das Schreckensszenario der MSM und der Politik los, um sich von der MK Ultra-Gehirnwäsche zu befreien, die nur darauf abzielt, ihre Macht durch Angst zu erhalten.

Dutch

Het wordt voor de bevolking steeds zichtbaarder hoe de Genocide plannen in een steeds sneller tempo de bevolking raken, cijfers worden zo naar een gewenst resultaat gemanipuleerd, om de Satanische Agenda te dienen om 90% van de bevolking te vermoorden.

De over gebleven verwarde mensen zijn een digitale slaaf geworden van een kleine groep psychopaten, waar kun jij jezelf nog in veiligheid brengen, en wat zou er gebeuren als we massaal politiek asiel in Rusland zouden vragen, los ervan of dit mogelijk zou zijn.

Alleen al de vraag moet mensen en regeringen aan het denken zetten, dat hun eigen regering een satanisch ratten nest voor eigen bevolking ervaren wordt.

Eng

t is becoming more and more visible to the population how the Genocide plans are hitting the population at an ever faster pace, numbers are manipulated to a desired result, to serve the Satanic Agenda to kill 90% of the population.

The remaining confused people have become a digital slave to a small group of psychopaths, where can you take yourself to safety anymore, and what would happen if we sought political asylum in Russia en masse, regardless of whether this would be possible.

The question alone should make people and governments think, that their own government is perceived to be a satanic rat's nest for its own population.

German

Es wird f√ľr die Bev√∂lkerung immer sichtbarer, wie die V√∂lkermordpl√§ne in immer schnellerem Tempo die Bev√∂lkerung treffen, Zahlen werden zu einem gew√ľnschten Ergebnis manipuliert, um der satanischen Agenda zu dienen, 90% der Bev√∂lkerung zu ermorden.

Die verbleibenden verwirrten Menschen sind zu digitalen Sklaven einer kleinen Gruppe von Psychopathen geworden, wo kann man sich in Sicherheit bringen, und was w√ľrde passieren, wenn wir massenhaft um politisches Asyl in Russland bitten w√ľrden, unabh√§ngig davon, ob dies m√∂glich w√§re.

Allein die Frage sollte Menschen und Regierungen zu denken geben, dass die eigene Regierung als satanisches Rattennest f√ľr die eigene Bev√∂lkerung erlebt wird.

Dutch

Het is dus tijd om te bezinnen en een eigen plan te trekken, want de situatie zoals deze nu is zal maar tijdelijk zijn, na regen komt zonneschijn, of beter gezegd, van duisternis naar verlichting van je realiteit voor een hoopvolle toekomst in geluk en voorspoed.

De fout die we gemaakt hebben als bevolking is dat we de regeringen hebben vertrouwd, terwijl juist zij de bron van alle ellende zijn door het verraad tegen eigen en wereld bevolking.

Een nieuwe toekomst kan nooit door de oude Satanische macht in ons belang en mooie toekomst cre√ęren, daar zij aan de Cabal Genocide plannen vasthouden.

Eng

So it is time to reflect and make your own plan, because the situation as it is now will only be temporary, after rain comes sunshine, or rather, from darkness to enlighten your reality for a hopeful future in happiness and prosperity.

The mistake we have made as a population is that we have trusted the governments, while it is they who are the source of all misery through the betrayal against their own and the world's population.

A new future can never be created by the old Satanic power in our interest and beautiful future, as they stick to the Cabal Genocide plans.

German

Es ist also an der Zeit, nachzudenken und einen eigenen Plan zu machen, denn die Situation, wie sie jetzt ist, wird nur vor√ľbergehend sein, nach dem Regen kommt die Sonne, oder besser gesagt, aus der Dunkelheit, um Ihre Realit√§t f√ľr eine hoffnungsvolle Zukunft in Gl√ľck und Wohlstand zu erleuchten.

Der Fehler, den wir als Bevölkerung gemacht haben, ist, dass wir den Regierungen vertraut haben, während sie die Quelle allen Elends durch den Verrat an unserer eigenen und der Weltbevölkerung sind.

Eine neue Zukunft kann von der alten satanischen Macht niemals in unserem Interesse und unserer schönen Zukunft geschaffen werden, da sie an den Genozidplänen der Kabalen festhalten.

Dutch

Zelfredzaamheid en actieve actie is de sleutel om de transitie vorm te geven.

Hiervoor moeten we wel weten wat we willen en hoe we het denken te realiseren, wat de rede is geweest om contacten te leggen met gelijk gezinde mensen die plannen hebben om hun eigen toekomst vorm te geven.

Op dit moment zijn er meer als 160 mensen of project voorstellen binnen gekomen.

Eng

Self-reliance and active action is the key to shaping the transition.

For this we need to know what we want and how we intend to achieve it, which is why we have started to contact like-minded people who have plans for shaping their own future.

At the moment more than 160 people or project proposals have been received.

German

Eigenverantwortung und aktives Handeln ist der Schl√ľssel zur Gestaltung des √úbergangs.

Dazu m√ľssen wir wissen, was wir wollen und wie wir es erreichen wollen. Deshalb wenden wir uns an Gleichgesinnte, die ihre eigene Zukunft gestalten wollen.

Im Moment sind mehr als 160 Personen oder Projektvorschläge eingegangen.

Dutch

Mensen die zich los kunnen en willen maken van een corrupte overheid die als een tiran hun moordplannen op een listige wijze willen opleggen, deze groep wordt met de dag groter waardoor er eensgezindheid ontstaat.

Als mensen en hun plannen voor de transitie groter en sterker worden, neemt de macht van het kwaad af, juist door gecoördineerd en georganiseerde optreden.

Zie het als een groot zangkoor, als je gaat zingen, zal dit een lied zijn, het kan tweestemmig zijn, het gaat over het zelfde verhaal, begint tegelijk en vormt een eenheid tot het einde van het lied.

Eng

People who can and want to break free from a corrupt government who like a tyrant want to impose their killing plans in a cunning manner, this group is growing day by day creating unity.

As people and their plans for transition grow larger and stronger, the power of evil diminishes precisely through coordinated and organized action.

Think of it as a large choir, when you start singing, this will be a song, it can be two-part, it is about the same story, starts at the same time and forms a unity until the end of the song.

German

Menschen, die sich von einer korrupten Regierung lösen können und wollen, die wie ein Tyrann ihre Mordpläne auf listige Weise durchsetzen wollen, diese Gruppe wächst jeden Tag, so dass Einstimmigkeit entsteht.

Wenn die Menschen und ihre Pl√§ne f√ľr den √úbergang gr√∂√üer und st√§rker werden, nimmt die Macht des B√∂sen ab, gerade durch koordiniertes und organisiertes Handeln.

Sehen Sie es als einen großen Chor, wenn Sie anfangen zu singen, wird dies ein Lied sein, es kann zweistimmig sein, es geht um die gleiche Geschichte, beginnt zur gleichen Zeit und bildet eine Einheit bis zum Ende des Liedes.

Dutch

Politici zijn slechte acteurs of zangers want ze spelen en zingen vals, willen ons dwingen hun te volgen in dit slecht stuk toneel en miserabel optreden van hun satanische agenda, tegen onze belangen.

Als we niet meer deelnemen aan hun angstagenda en onze eigen plannen maken zijn we ons bewust van de mogelijkheden, en onze kracht om onze toekomst zelf vorm te geven.

Als we ons uitspreken en handelen om zelf een nieuwe toekomst naar onze eigen voorstellingen gestald te geven zijn we al los van de valse matrix van leugens en bedrog.

Eng

Politicians are bad actors or singers because they play and sing false, want to force us to follow them in this bad play and miserable performance of their satanic agenda, against our interests.

When we stop participating in their fear agenda and make our own plans we are aware of the possibilities, and our power to shape our future ourselves.

When we speak out and act to give ourselves a new future styled after our own representations we are already free from the false matrix of lies and deception.

German

Politiker sind schlechte Schauspieler oder S√§nger, weil sie falsch spielen und singen und uns zwingen wollen, ihnen in diesem schlechten Spiel und der miserablen Ausf√ľhrung ihrer satanischen Agenda zu folgen, gegen unsere Interessen.

Wenn wir aufhören, uns an ihrer Angst-Agenda zu beteiligen und unsere eigenen Pläne machen, werden wir uns der Möglichkeiten und unserer Macht bewusst, unsere Zukunft selbst zu gestalten.

Wenn wir unsere Stimme erheben und handeln, um unsere eigene Zukunft nach unseren eigenen Vorstellungen zu gestalten, sind wir bereits frei von der falschen Matrix aus Lugen und betrug.

Dutch

Door onderling met elkaar plannen te maken, over onze toekomst krijgt deze nieuwe toekomst ook steeds meer een fundament voor de nieuwe wereld die we vorm willen geven naar een ideaal beeld van onze wensen.

Door met voorstellen te komen die ruim op internet worden gedeeld stromen de reacties binnen van over de hele wereld, Mensen we staan er niet alleen voor vanuit ons eigen land en continent gezien.

Om alles te realiseren, zal er een plan of draaiboek komen met modellen hoe we dit zelf gaan organiseren, om een voorbeeld te geven wat andere mensen in hun eigen land over kunnen nemen als de Cabal gevallen is.

Eng

By making plans together, about our future, this new future also gets more and more a foundation for the new world we want to shape after an ideal image of our wishes.

By coming up with proposals that are shared widely on the internet the reactions flow in from all over the world, People we are not alone from our own country and continent seen.

To realize everything, there will be a plan or scenario with models of how we will organize this ourselves, to give an example of what other people in their own country can take over when the Cabal has fallen.

German

Indem wir gemeinsam Pl√§ne machen, √ľber unsere Zukunft, bekommt diese neue Zukunft auch mehr und mehr ein Fundament f√ľr die neue Welt, die wir nach einem Idealbild unserer W√ľnsche gestalten wollen.

Indem wir mit Vorschlägen aufwarten, die im Internet breit geteilt werden, fließen die Reaktionen aus der ganzen Welt ein, Menschen, die wir nicht allein aus unserem eigenen Land und Kontinent sehen.

Um alles zu realisieren, wird es einen Plan oder ein Szenario mit Modellen geben, wie wir das selbst organisieren werden, um ein Beispiel daf√ľr zu geben, was andere Menschen in ihrem eigenen Land √ľbernehmen k√∂nnen, wenn die Kabale gefallen ist.

Dutch

Durf de eerste stap te zetten om plannen voor de toekomst te maken, en het structureel vorm te gaan geven op lokaal, regionaal en internationaal niveau, wat we dan nodig hebben is een structurele aanpak om actie punten in beweging te kunnen zetten, door dit goed zichtbaar te maken en gesprekken met elkaar aan te gaan.

Daarom zal er eerst een team komen die de intake gesprekken gaat doen om mensen met gelijke voorstellen samen te brengen, zodat zij onderling kunnen beraadslagen hoe ze een eigen model van aanpak kunnen maken die anderen zo kunnen overnemen en mogelijk aanpassen naar eigen behoefte in eigen omgeving.

Een Logische structuur van Ingang, informatie verwerking, procesbewaking, Financiering, uitgang voor de project aansturing en project coaching, dit alles in een flexibele opzet, daar gaande de organisatie meer vorm krijgt en de omstandigheden kunnen wijzigen door nieuwe inzichten en technieken, om de plannen makkelijk te kunnen aanpassen.

Eng

Dare to take the first step to make plans for the future, and to give it structural form on a local, regional and international level, what we then need is a structural approach to put action points in motion, by making this visible and by starting conversations with each other.

Therefore, there will first be a team that will do the intake interviews to bring people with similar proposals together, so that they can deliberate how they can make their own model of approach that others can adopt and possibly adapt to their own needs in their own environment.

A logical structure of entry, information processing, process control, financing, project management and project coaching, all in a flexible setup, as the organization takes shape and circumstances may change by new insights and techniques, so the plans can easily be adjusted.

German

Trauw dir, den ersten Schritt zu tun, um Pl√§ne f√ľr die Zukunft zu machen und sie auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene strukturell zu gestalten, was wir dann brauchen, ist ein struktureller Ansatz, um Aktionspunkte in Bewegung zu setzen, indem wir dies sichtbar machen und Gespr√§che miteinander beginnen.

Daher wird es zun√§chst ein Team geben, das die Aufnahmegespr√§che durchf√ľhrt, um Menschen mit √§hnlichen Vorschl√§gen zusammenzubringen, damit sie gemeinsam besprechen k√∂nnen, wie sie ein eigenes Modell des Ansatzes erstellen k√∂nnen, das andere √ľbernehmen und m√∂glicherweise an ihre eigenen Bed√ľrfnisse in ihrer eigenen Umgebung anpassen k√∂nnen.

Eine logische Struktur von Einstieg, Informationsverarbeitung, Prozesssteuerung, Finanzierung, Projektmanagement und Projektcoaching, alles in einem flexiblen Aufbau, da die Organisation Gestalt annimmt und sich die Umstände durch neue Erkenntnisse und Techniken ändern können, um die Pläne leicht anzupassen.

Dutch

Juist door zelf actief te worden gaan de plannen ook steeds meer realistisch worden, een collectief van zelfvertrouwen zal faalangst doen vervagen.

Zo als de Elite een sociaal experiment met ons doet om ons te dwingen om ons menszijn op te geven door een dodelijke vaccinatie te nemen die ins DNA veranderd om weer volgzame beesten te worden om het kwaad te dienen, kunnen we ons zelf vrij maken van hun plannen en zelf een tegenwicht geven van hoop en geluk voor de toekomst.

Neem geen besmettelijke PCR of andere C19 test af, een vaccinatie is 100% dodelijk op koste en lange termijn, de DNA streng, de bouwsteen van je eigen persoonlijk bestaan, is een spirituele code en herkenningspunt van de schepper, wijzig je deze door een DNA veranderende Vaccin je niet meer zichtbaar bent voor je schepper en ten dode opgeschreven als mens met een tussen fase als zombie.

Eng

It is precisely by becoming active oneself that plans become more and more realistic, a collective of self-confidence will make fear of failure fade away.

So as the Elite conduct a social experiment with us to force us to give up our humanity by taking a lethal vaccination that alters ins DNA to become docile beasts again to serve evil, we can free ourselves from their plans and counterbalance ourselves with hope and happiness for the future.

Do not take an infectious PCR or other C19 test, a vaccination is 100% lethal at cost and long term, the DNA strand, the building block of your own personal existence, is a spiritual code and recognition point of the creator, change it by a DNA changing Vaccine you are no longer visible to your creator and doomed as a human with an intermediate phase as a zombie.

German

Gerade wenn man aktiv wird, werden die Pläne immer realistischer, ein kollektives Selbstvertrauen wird die Angst vor dem Scheitern verwischen.

W√§hrend die Elite also ein soziales Experiment durchf√ľhrt, um uns zu zwingen, unsere Menschlichkeit aufzugeben, indem wir eine t√∂dliche Impfung erhalten, die die DNA ver√§ndert, um wieder zu gef√ľgigen Tieren zu werden, die dem B√∂sen dienen, k√∂nnen wir uns von ihren Pl√§nen befreien und ein Gegengewicht an Hoffnung und Gl√ľck f√ľr die Zukunft schaffen.

Machen Sie keinen infekti√∂sen PCR oder anderen C19 Test, eine Impfung ist 100% t√∂dlich auf Kosten und langfristig, der DNS Strang, der Baustein Ihrer eigenen pers√∂nlichen Existenz, ist ein geistiger Code und Erkennungspunkt des Sch√∂pfers, ver√§ndern Sie ihn durch einen DNS ver√§ndernden Impfstoff sind Sie nicht mehr sichtbar f√ľr Ihren Sch√∂pfer und verdammt als Mensch mit einer Zwischenphase als Zombie.

Dutch

Het inslaan van een nieuwe weg doen we samen, we zullen fouten maken en de kracht hebben om van deze fouten te leren, wat we gaan doen is nog nooit bij mijn weten in het menselijk bestaan gebeurd.

Juist door elkaar te steunen en vergeven voor de fouten in het verleden en heden zal de hele Planeet en al het leven een heel bewustere en liefdevolle plaats in het universum innemen, voor politieke farizee√ęrs zal er in de toekomst geen plaats meer zijn.

Een door indoctrinatie, aangeleerd levenspatroon en cultuur zal veranderen als je bewust bent van de politieke agenda waar je aan blootgesteld bent geweest, waarbij schaamte een motief zal zijn om te veranderen als gevolg van de wreedheden uit het verleden begaan uit religie en cultuur, die juist ten doel hadden om verdeeldheid te zaaien.

Eng

Taking a new path we do together, we will make mistakes and have the strength to learn from them, what we are about to do has never to my knowledge happened in human existence.

It is precisely by supporting and forgiving each other for the mistakes of the past and present that the whole Planet and all life will take a very conscious and loving place in the universe, political Pharisees will have no place in the future.

A pattern of life and culture learned through indoctrination will change if you are aware of the political agenda you have been exposed to, where shame will be a motive to change as a result of past atrocities committed from religion and culture, the very purpose of which was to create division.

German

Wenn wir gemeinsam einen neuen Weg einschlagen, werden wir Fehler machen und die Kraft haben, aus ihnen zu lernen, denn das, was wir vorhaben, ist meines Wissens in der menschlichen Existenz noch nie passiert.

Indem wir uns gegenseitig unterst√ľtzen und f√ľr die Fehler der Vergangenheit und Gegenwart verzeihen, wird der ganze Planet und alles Leben einen sehr bewussten und liebevollen Platz im Universum einnehmen, f√ľr politische Pharis√§er wird es in Zukunft keinen Platz mehr geben.

Ein indoktriniertes, erlerntes Lebensmuster und eine Kultur werden sich ändern, wenn Sie sich der politischen Agenda bewusst sind, der Sie ausgesetzt waren, wobei Scham ein Motiv zur Veränderung sein wird, aufgrund der vergangenen Gräueltaten, die von Religion und Kultur begangen wurden, die genau den Zweck hatten, zu spalten.

Dutch

Een Nobelprijs voor de vrede aan oorlogsmisdadigers en Satanisten zal er in de toekomst niet meer zijn, want die prijs zijn we zelf en bedelen we ons ook zelf, de weerstand om al ons streven en plannen te stoppen zal op niets uitlopen, we zijn de 99,9% die de 0,1% buiten gaat sluiten.

Een nieuwe grondwet zal de hervorming van het hele systeem brengen, waar wetten weer aan ons geboorterecht worden erkend.

Om GESARA door te kunnen voeren, zal het leger de enige oplossing zijn om de Linkse Globalisten te verwijderen en berechten voor hun misdaden tegen de menselijkheid.

Eng

A Nobel Peace Prize to war criminals and Satanists will not be there in the future, because that prize is us and we beg ourselves, the resistance to stop all our striving and plans will come to nothing, we are the 99.9% who are going to shut out the 0.1%.

A new constitution will bring the reform of the whole system, where laws are recognized again to our birthright.

In order to pass GESARA, the military will be the only solution to remove and try the Leftist Globalists for their crimes against humanity.

German

Einen Friedensnobelpreis f√ľr Kriegsverbrecher und Satanisten wird es in Zukunft nicht geben, denn dieser Preis sind wir und wir betteln selbst darum, der Widerstand gegen all unsere Bem√ľhungen und Pl√§ne wird ins Leere laufen, wir sind die 99,9%, die die 0,1% ausschlie√üen werden.

Eine neue Verfassung wird die Reform des gesamten Systems bringen, wo Gesetze wieder zu unserem Geburtsrecht anerkannt werden.

Um GESARA zu verabschieden, wird das Milit√§r die einzige L√∂sung sein, um die linksgerichteten Globalisten zu entfernen und sie f√ľr ihre Verbrechen gegen die Menschheit vor Gericht zu bringen.

Dutch

Als het nieuwe geldsysteem actief is en de Cabal bankiers heeft vervangen zal er geen weg terug meer zijn naar het duister Satanische verleden, hoezeer het IMF, Wereld Economische Fascisme ook hun best doen om ons te vermoorden of tot slaaf te maken, zij zullen falen.

Hou in gedachten dat GESARA een militairen operatie is voor de hele wereld, hoezeer men ook tracht stromannen op leidende posities te zetten, ze worden allemaal vervangen, en in ieder land zal een tijdelijke militaire regering komen die de transitie op dit niveau zal waarborgen.

Hoe wij willen leven en hoe wij het vorm willen geven is aan ons, vandaar de plannen die ik binnen krijg, die heel waardevol voor ons allemaal zijn, wetende dat we er allemaal van zullen genieten als we met vreugde in ons kunnen beginnen.

Eng

Once the new money system is active and has replaced the Cabal bankers there will be no going back to the dark Satanic past, no matter how much the IMF, World Economic Fascism try their best to kill or enslave us, they will fail.

Keep in mind that GESARA is a military operation for the whole world, no matter how much they try to put stooges in leadership positions, they will all be replaced, and in every country there will be a temporary military government that will ensure the transition at this level.

How we want to live and how we want to shape it is up to us, hence the plans I am getting in, which are very valuable for all of us, knowing that we will all enjoy it if we can start with joy in us.

German

Sobald das neue Geldsystem aktiv ist und die Kabalen-Banker ersetzt hat, wird es kein Zur√ľck mehr in die dunkle satanische Vergangenheit geben, egal wie sehr der IWF und der Weltwirtschaftsfaschismus ihr Bestes versuchen, um uns zu t√∂ten oder zu versklaven, sie werden scheitern.

Denken Sie daran, dass GESARA eine milit√§rische Operation f√ľr die ganze Welt ist, egal wie sehr sie versuchen, Handlanger in F√ľhrungspositionen zu setzen, sie werden alle ersetzt werden, und in jedem Land wird es eine vor√ľbergehende Milit√§rregierung geben, die den √úbergang auf dieser Ebene sicherstellt.

Wie wir leben wollen und wie wir es gestalten wollen, liegt an uns, daher die Pl√§ne, die ich einbringe, die f√ľr uns alle sehr wertvoll sind, weil wir wissen, dass wir alle Freude daran haben werden, wenn wir mit Freude in uns beginnen k√∂nnen.

Dutch

Vast houden aan het oude denkbeeld en protectionisme zal veranderen als we de waarde gaan zien van onze mogelijkheden, het verleden is enkel onze uitgangspositie naar de vrijheid, niemand hoeft een ideaalbeeld voor een ander in te vullen, dat is aan ieder persoonlijk toevertrouwd, om zonder opgelegde dwang te kunnen leven met respect voor een ander.

We gaan het misschien ervaren als een nieuwe of hergeboorte met een herinnering van het oude geboorte trauma, als we dit station gepasseerd hebben zijn we vrij om te genieten van de Nieuwe wereld die we samen omvormen tot een paradijs.

Het is een leer proces op alle dingen is ons bestaan, het kleden, voedsel productie, wonen in harmonie met de natuur, laten we kijken welke uitdagingen er komen en welke oplossingen we daar op gaan vinden.

Eng

Clinging to the old mindset and protectionism will change when we start to see the value of our possibilities, the past is only our starting point to freedom, no one has to fill in an ideal image for another, that is entrusted to each person personally, to be able to live without imposed coercion with respect for another.

We may experience it as a new or rebirth with a memory of the old birth trauma, if we have passed this station we are free to enjoy the New World that we transform together into a paradise.

It is a learning process on all things is our existence, dressing, food production, living in harmony with nature, let's see what challenges come and what solutions we will find on them.

German

Das Festhalten an der alten Idee und der Protektionismus werden sich √§ndern, wenn wir anfangen, den Wert unserer M√∂glichkeiten zu sehen, die Vergangenheit ist nur unser Ausgangspunkt zur Freiheit, niemand muss ein Idealbild f√ľr einen anderen ausf√ľllen, das ist jedem Menschen anvertraut, ohne auferlegten Zwang mit Respekt f√ľr den anderen zu leben.

Wir mögen es als Neu- oder Wiedergeburt mit einer Erinnerung an das alte Geburtstrauma erleben, wenn wir diese Station durchlaufen haben, sind wir frei, die neue Welt zu genießen, die wir gemeinsam in ein Paradies verwandeln.

Es ist ein Lernprozess auf alle Dinge ist unsere Existenz, die Kleidung, die Lebensmittelproduktion, das Leben im Einklang mit der Natur, mal sehen, welche Herausforderungen kommen und welche Lösungen wir finden werden.

Dutch

Om het absolute gelijk te kunnen claimen moet je alwetend zijn, en dat zijn we niet, Je zelf inschatten en niet overschatten, Je geweten is de spiegel van je ziel, stem af op je hart.

Eng

To claim absolute right you have to be omniscient, and we are not, Assessing yourself and not overestimating, Your conscience is the mirror of your soul, tune in to your heart.

German

Um absolutes Recht zu beanspruchen, muss man allwissend sein, und das sind wir nicht, Sich selbst einsch√§tzen und nicht √ľberbewerten, Ihr Gewissen ist der Spiegel Ihrer Seele, stimmen Stellen sie sich auf Ihr Herz ein.