Vertaal deze pagina naar:

TWEE STROMINGEN

02.11.2020


Dit is een samenwerkingsdocument wat geplaatst werd in de GESARA Bataafse Republiek (nieuwe groep)


Zie Facebook groep ► https://www.facebook.com/groups/GESARA


Of Telegram kanaal ► https://t.me/joinchat/QjNH6hA2IXT9DCd8

Ingezonden bericht van een boodschapper


Gepubliceerd op 2 november 2020

RESET Alert


Er heerst verwarring over de Global Money RESET doordat er twee stromingen zijn. Daarom wil ik (als boodschapper) zo compleet mogelijk zijn, zoals ik (als boodschapper) de situatie nu overzie.

Link ► https://time.com/collection/great-reset/


DE GROTE Cabal RESET


De pandemie van COVID-19 heeft een unieke kans geboden om na te denken over de toekomst die we willen. TIME werkte samen met het World Economic Forum (WEF) om vooraanstaande denkers te vragen ideeën uit te wisselen over hoe we de manier waarop we leven en werken kunnen veranderen.

De opzettelijk gecreëerde Fake Plandemie bedoelen ze hiermee. Het was en is een inside-job like 9/11 a Fals Flag.

Link ► https://www.vanthuanobservatory.org/eng/archbishop-carlo-maria-vigano-open-letter-to-the-president-of-the-united-states-of-america-donald-j-trump/

En zelfs in deze twee stromingen zitten verschillende stromingen die niet makkelijk te doorgronden zijn als je de geschiedenis niet weet.

We weten dat het huidige geldsysteem zo is opgerekt dat het geld geen waarde meer heeft door het bijdrukken van geld zonder tegenwaarde.

De enige remedie is meer geld drukken in een Fiat Geld Systeem.

Daar de poppenspelers over de hele wereld de politieke handlangers hebben omgekocht of gechanteerd hebben ze het spel tot nu toe kunnen beheersen.

Het eindspel wat Obama had ingezet om de VS te vernietigen van binnenuit, had Hillary moeten afmaken, ware het niet dat hier is ingegrepen door het US leger.

Men had de keuze om een staatsgreep te plegen en de grondwet te herstellen met ijzeren hand, of een kandidaat vinden die geschikt en gemotiveerd was om via een democratische weg het kwaad te verslaan.

Vraag je af hoe een PLAN tot stand komt, dat doe je niet in een maand of jaar, als je genoeg informatie over je tegenstander verzameld door infiltratie, als je weet wat en hoe men hun kwade agenda wil uitrollen, maak je een plan met verschillende variabele modellen, maar allemaal met een doel, de mensheid bevrijden van het kwaad.

Het was tenenkrommend om te zien hoe Donald J Trump door tegenwerking het spel heeft moeten spelen om uiteindelijk te winnen zonder geweld tegen zijn tegenstanders te gebruiken om de opinie niet tegen te krijgen.

Het had de schijn van amateurvoetbal tegen het onophoudelijke kwaad van de Deep State.

De Deep State tegenstanders hebben een bloedig spoor van moord en doodslag laten zien van mensen die in de weg liepen en bijgedragen aan de ontmaskering van de Deep State die door alle lagen van de samenleving en overheden verweven zitten.

Je moet je tegenstander dwingen tot actie om dan te kunnen ingrijpen.

De Hele Wereld is afhankelijk van GELD, een geïndoctrineerde bijgeloof die ons leven heeft beheerst en ons gedrag heeft bepaald om te overleven.

Een verkapte manier van dwangarbeid die door de FED, IMF, Wereldbank, World Economic Forum en Centrale banken tot een kunst verheven zijn.

De opbrengst van arbeid vloeide altijd maar naar een kant en dat is de Corrupte Elite die samen gespannen hebben tegen de wereldbevolking, ongeacht welke religie of politieke bestuurlijke achtergrond, als gehoorzame systeem slaaf gingen we gebukt door deze dwang om te overleven.

Waar door de Cabal meer als 100 jaar is gewerkt om de totale macht over de wereldbevolking te grijpen, heeft Donald J Trump en de Alliantie van mede strijders waaronder staatshoofden en leger van verschillende landen in bijna 4 jaar heel ver ontmanteld en zichtbaar gemaakt voor de wereld.

Door de FED die als enige ter wereld de geldcreatie had toegeëigend door een Coup in 1913, door Donald J Trump heeft de FED nu als onderdeel van de schatkist van de US gedwongen, Donald J Trump automatisch de teugels over alle Centrale banken over de wereld in handen heeft.

Door de IRS te hervormen en daar ook de macht over te nemen, is de inkomsten van de Cabal droog komen te liggen, het Vaticaan heeft door ingrijpen van Donald J Trump zijn macht, qua geld regulatie en beheer verloren, net als de City of London.

Het plan van de Cabal, is een wereld regering die door ongekozen NGO worden gedicteerd onder een communistisch gedachtengoed en onderdrukking van de mensheid met een wereld munt die alle problemen zou moeten oplossen ten gunsten van de Cabal en CCP zelf.Donald J Trump heeft moeten wachten op de aankondiging van het IMF, ECB, WEF en Wereldbank die Covid19 als instrument hebben gebruikt om de eindfinale tot een einde te brengen.

The Great Reset die door Klaus Swaab en de Cabal instituten onder de Green Deal wordt aangekondigd is het Trojaanspaard om de NWO er door te drukken die ten koste gaat van de persoonlijke vrijheid van de wereldbevolking.

De aankondiging van Digitaal geld door de ECB, IMF en het WEF, onder de misleidende woorden van het Bretton Woods 2 voorbeeld maar dan op basis van weer Fiat Geld, met een minimale dekking van GOUD van ca 3% als men zoveel GOUD al zou hebben.

Heb het besef dat het echte kapitaal op deze wereld de bevolking is, geld en goud kunnen we niet eten, we worden er niet gelukkig van, het geeft geen levensvreugde en voldoening en ondermijnd onze creatie mogelijkheid als we afhankelijk zijn van Geld of Goud.

Rente is een Cabal instrument, maar vertrouw erop dat Goud niet vanzelf in gewicht en massa of waarde zal toenemen om Rente te kunnen betalen voor iets waar men zelf geen eerlijke tegenwaarde inbrengt.

De Cabal en hun handlangers het IMF, Centrale Banken Wereldbank en WEF hebben gegokt dat ze de regie bleven houden van hun systeem om de mensheid in hun grip te kunnen houden.Nu de Great RESET door hun is aangekondigd zit hun taak om de RESET door te voeren erop, want de regie is door het vervallen en loskoppelen van het SWIFT protocol verdwenen.

Donald J Trump en de Alliantie van patriotten van over de hele wereld hebben nu de controle terug genomen en de Cabal buitengesloten door het SWIFT systeem uit te schakelen en het AIIB, CIPS systeem door de QFS als enigen protocol mogelijkheid te laten hanteren.

Hun vermogen droogt nu zo snel op, dat dit te zien is aan het instorten van de beurzen, een indicatie, dat men geen eigen aandelen kan opkopen om de fake waarde hoog te houden voor de schijn van een sterke economie.

De Beurswaarden hebben niets met de echte Economie te doen, het is een bedrog en manipulatie om een graadmeter te zijn van voorspoed die er niet is voor de bevolking, enkel voor aandeelhouders en parasieten die de bevolking stelselmatig leegzuigen.

Daar de QFS niets anders is als een zeer geavanceerd boekhoudprogramma die gecertificeerde waarden van persoon naar persoon bijhoudt zijn er geen Banken of Centrale Banken meer nodig.

Waar het Goud dat als tegenwaarde dient voor betalingen uiteindelijk is opgeslagen, maakt voor de QFS of ons als de gebruikers niets uit, als het vertrouwen maar hersteld wordt om eerlijke verdeling van welvaart en handel mogelijk te maken, gaat ook de Economie weer herstellen.

We moeten af van de gedachten dat de Economie altijd maar tot de hemel of het andere einde van het universum moet groeien, geluk en tevredenheid wegen zwaarder als winstbejag en het plunderen van de grondstoffen.

Deze Reset moet alle armoede en uitbuiting op deze planeet uitbannen, en kan enkel door het neerhalen van de Cabal gebeuren.

Nu de aankondiging door de Cabal machthebbers is gedaan worden ze uitgeschakeld om de echter Nesara / Gesara RESET te implementeren.

De Deep State Puppets zijn in volle paniek, van alle drek en corruptie die nu naar buiten komen, hun verraad komt zo in het licht en is voor iedereen zichtbaar, alle schanddaden en misdadige verwevenheid van verraad is nu zichtbaar voor de hele Wereld.Het GODDELIJK plan om uit Chaos orde te scheppen en de mensheid te bevrijden uit de slavernij van het kwaad is nu in gang gezet na het startschot van de Cabal zelf om met hun vals geld de wereld te overspoelen.

Als de welvaart eerlijk verdeeld is zal de criminaliteit afnemen.De geïndexeerde waarde van alle rijkdom over de hele planeet zal veel hoger zijn als de 1 met 40 nullen, het is maar een getal die een richtlijn aangeeft, want de werkelijke waarde zijn wij als wereldbewoners als we ons niet tegen elkaar laten opzetten.

De Cabal is slachtoffer geworden van zijn eigen hebzucht, corruptie en honger naar macht, door in te stemmen met de AIIB als tegenhanger van het Cabal IMF en Wereldbank om zo in het bezit te komen van het Aziatisch GOUD.Buiten het GOUD van de Chinese adel is er ook het GOUD van Marcos van de Filipijnen en het Indonesische Goud van Soekarno dat vrij gaat komen zoals JFK het voor zijn dood van plan was.

Mede door dit GOUD wat ook als onderpand voor 884 Banken over de wereld op rekeningen verdeeld was om als fondsen voor GESARA te dienen in 2012, is door de Cabal gestolen.

Zie link ► https://docplayer.net/14744260-Infinite-bank-statements-top-secret-with-amendments.html

Ondertekend door de twaalf portalen, zie pagina 128 t/m 130.

Uit de ondertekeningen van documenten is op te maken dat dit plan al lang speelt, en de actueren totaal onbetrouwbaar zijn geweest in het verleden.

De samenstelling van Namen is veranderd, maar hun spel blijft het zelfde doel hebben, dit staat nu op het punt van kantelen door de nieuwe toepassing van de QFS.

De Jagers zijn nu zelf de gejaagden geworden en deels al verwijderd.

Hun vasthoudendheid geeft aan dat het een kwaadaardige sekte is zonder morele waarde en puur EVIL.Nu weer even terug naar Swissindo en mijn eerdere verhaal hierover.

Zie link ► https://intothelight.news/files/2019-01-04-the-big-plan.php

Hoe uiteindelijk onderstaande snode NWO plannen de goede intentie van JFK en Soekarno wilde stelen en de wereldbevolking te blijven gijzelen met een Fake Geldsysteem.

Mede door de EO die Donald J Trump op 21 December 2017 heeft ondertekend zal de Cabal / Deep State de door corruptie, diefstal en mensenhandel alle verkregen rijkdom ontnomen worden.

Valse Koningshuizen vallen en worden compleet met hun bedrijven onteigend, Pedofielen krijgen de Doodstraf.Deep State Regeringen worden uitgesloten van deelname aan de QFS ze worden uit de macht gezet.

Zo komen de gestolen tegoeden van Swissindo weer ter beschikking voor de mensheid als het door JFK en Soekarno ooit was bedoelt.Iedere wereldburger kan aanspraak maken op een door GOUD gedekt tegoed van 6 Miljoen dollar via de Fondsen die Swissindo ter beschikking stelt, Iedereen zal van de Reset mee profiteren om de armoede de wereld uit te krijgen.

Zie link ► https://petitions.whitehouse.gov/petition/i-demand-my-6m-gold-payments-1-11-each-76-billion-people-under-swissindo-nesara-gesara-international-laws

Het is zaak dat mensen aanspraak maken op het aanbod om per persoon $ 6 miljoen te claimen, om hun streven waar te kunnen maken, dit staat totaal los van de RV fondsen die gaan komen.Iedereen kan door actief te worden de Reset mee vorm geven door actief een verzoek aan Donald J Trump te doen via deze Petition.

BLM en Antfa, laat ze dit bericht en kans op de claim zien, dan hebben ze geen reden meer om voor de Deep State Democraten of G Soros de huursoldaat te spelen met risico dat ze hier door gedood kunnen worden door orde troepen die hen zullen stoppen met hun terreur.Het bedrog met de Covid19 leugen heeft voor verrassende bijwerkingen gezorgd.

De ontwakende bevolking gaat zelf denken en komt tot de ontdekking dat met de komst van Corona de Griep uitgestorven is.

Zie link ► https://apps.who.int/flumart/Default?ReportNo=10&fbclid=IwAR1CN-ylmQv3eNZ8Bb2WTkWPci3mL8DXS-CZf8jxAP0hWrcvCiNfGEIuHr0


Voor jaar vanaf 2020: Klik jaar 2020 aan

Voor week vanaf: Klik week 1 aan

Voor Jaar tot: Klik jaar 2020 aan

Voor Week tot: Klik week 51 aan

Klik vervolgens op: "Rapport weergeven"

Dan zie je een tabel, waaruit blijkt dat er vanaf de 17e week 2020 wereldwijd geen griep meer is!

Wat we nodig hebben is een eerlijke rechtspraak voor en van de wereldbevolking om de elitaire misdaad te laten berechten als een oorlogsmisdaad tegen de wereldbevolking.

De opzettelijke vernietiging van de Economie en verwoesting van velen bedrijven om de multinationals de wetten laten te bepalen is een Nep Reset van de Centrale Banken, IMF, WEF die de bevolking vast in de armoede willen houden, zonder inbreng van werkelijke tegen waarde van hun Nep Digitaal Geld.

Onder dwang van verplichte Vaccinatie en transhumanisme om de ziel van ieder te stelen in hun goddeloosheid NWO dictatuur.

Wees gerust, heb vertrouwen, het Fake Virus verdwijnt net zo snel als de Cabal, want zij zijn het Virus die de wereld onder valse voorwenselen hebben gegijzeld. Iedere politici die nu roept dat de besmettingcijfers stijgen zijn verraders omdat het hele verhaal niet meer klopt.

Wetten die aangenomen worden om de bevolking te onderdrukken hebben geen rechtsgeldigheid, de daders gaan hiervoor berecht worden.

De dag des oordeels voor de Cabal is heel dichtbij!