Vertaal deze pagina naar:

NESARA / GESARA TRANSITIE UPDATE 23-09-2021 (NL)

23.09.2021


*** Iedereen die dit bericht leest, SVP doorsturen naar al je contacten en familieleden ***


Transitie deel 1


15 september 2021‼️ Zeer Urgent ‼️


Actief worden door bewustwording, vandaag nog handelen !!


Jij die dit leest heeft een eigen rol in dit verhaal, zeker als je het Transitie deel 2 leest onderaan.

Hier zitten verschillende aspecten die elkaar beïnvloeden, deze kunnen we vanuit de negatieve of positieve opties bekijken.

Deze informatie werd ons aangereikt

door een insider van GESARA,

(te noemen 'de insider')

De Eindtijd is een veel gehoorde uitdrukking.


Maar is dit wel zo?


Wiens Eindtijd wordt hier dan bedoeld?We zien nu het oude systeem voor onze ogen instorten, het systeem van dwang en manipulatie om de totale controle op ons te houden staat nu op instorten, dus de eindtijd van de Archonten (negatieve entiteiten of wel energieparasieten) is nu in volle gang.

De uitdrukking het glas is half vol, of het glas is half leeg geeft twee stellingen.

Die van we hebben nog mogelijkheden of we verliezen onze regie.

(Deze regie was enkel een illusie als we dachten deze zelf te hebben).

De huidige tijd zou ik dan ook willen beschrijven als de wedergeboorte van het menselijk ras.

Dit is mede veroorzaakt door bewustwording van de tijdlijn die we doorlopen hebben.

Een tijdlijn van het verleden en het heden, op weg naar de toekomst.

Wij, de mensheid, gaan onze zelfbeschikking terug nemen, wat ook betekent dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze nieuwe toekomst.

Ik (de insider) zou dit willen benoemen als vrijheid zonder dwang of manipulatie van een ziek top down systeem naar de toekomst.

Het plan, waar we deel van uitmaken, zal in werking gaan treden, terwijl we zelf de invulling van onze toekomst in mogen vullen.

Daar het een wisselwerking is tussen mensen die de regie nemen vanuit de bevolking, is het wenselijk dat we dit gestructureerd gaan doen en goede keuzes gaan maken voor de toekomst.

Vergelijk het als het samenstellen van een recept voor een maaltijd, als we samen hebben besloten een maaltijd samen te gaan eten. Wat wil je dan gaan bereiden? Wat heb je hiervoor allemaal nodig? En hoelang duurt de bereiding van de maaltijd?

Veel mensen van goede wil willen mooie projecten voor de toekomst gaan doen, om het oude systeem snel te kunnen begraven.

Dan lijkt het wel zinvol als we weten wat we willen bereiken, met welke doelstellingen, in welke tijd. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken moeten we eerst inventariseren. Wat is ons speelveld en waar bevinden we ons in deze situatie.

Dit is noodzakelijk voor de juiste positiebepaling en de weg te kunnen gaan bewandelen naar de nieuwe toekomst, waarbij er onbekende variabelen aan mogelijkheden gaan komen , die we nu nog niet kunnen overzien in detail. Dit mede door de vrijgaven van veel patenten en mogelijkheden die ons leven en weg naar de toekomst gaan steunen.

Daarom is het creëren van een duidelijke structuur en het vormen van werkende protocollen een belangrijk item om vorm te gaan geven aan de voorgenomen plannen en mogelijkheden voor de toekomst.


De structuur


1. Opzet stichting bijvoorbeeld GESARA laten vastleggen bij een Notaris met een duidelijke doelstelling in de statuten.

In veel gevallen volstaat:

A) Het bevorderen van werkgelegenheid;

B) Fondswerving om A te kunnen realiseren.

Hoe je intern werkt om dit te bereiken komt in de volgende stappen.


2. Welke mensen zijn geschikt voor welke functies in de stichting.

3. De communicatie tussen de bestuursleden:

Dit is een keuze maken van mogelijkheden, om snel en duidelijk te kunnen reageren, om een beleid te kunnen bepalen. Hier kies je een werkend systeem van hardware en software die je op je eigen behoefte afstemt en laat onderhouden.

4. Structuur van de organisatie:

Dit is mede afhankelijk van de omvang en reikwijdte die tijdens de groei van deze organisatie gaat krijgen en de samenwerking met andere landen door diverse projecten, kennisoverdracht en organisatie structuren op elkaar laten aansluiten.

5. Categoriseren van de werkgroepen:

Deze afdeling is niet direct noodzakelijk in een bestuur van de stichting als het de invulling betreft als onderdeel van de stichting.

Het bestuur bepaalt de weg die men wil afleggen, geeft leiding aan een onderliggende bestuurslaag die uit meerdere afdelingen gaat bestaan.

6. Organisatie cultuur:

Het bestuur van de stichting is een beleidsorgaan die de plannen, signalen en externe communicatie zal beoordelen die de route mee bepalen voor de toekomst.

Onderstaande info kan zelf bepaald worden in welke laag van de organisatie deze het beste past.

A) Bestuur van de Stichting:

B) Back Office gedeelte:

Financiële boekhouding administratie en inkoop / verkoop betalingen, Vastgoed beheer, Facilitaire dienstverlening, Technische dienst, Onderzoek productie en Scholing, etc.

C) Front Office gedeelte:

• Projecten ingang en beoordeling;

• Aansturing van projecten naar project leiders;

• Project coaching en bewaking;

• Project veiligheid en externe controle;

 • Werving en selectie van Personeel;

 Ondernemerskansen voor bedrijven die verwoest zijn door het oude systeem. Hier halen we ondernemers binnen die een herstart kunnen maken na een faillissement.

D) Projecten uitvoering:

Natuurlijk is een afstemming van de juiste mind set noodzakelijk. Samen dezelfde protocollen bepalen en hanteren om verstoring te voorkomen.

Het opzetten van de organisatie is het project, om vervolg projecten overzichtelijk te kunnen stroomlijnen. Om dit te kunnen doen, moeten de details uitgewerkt worden die elke afdeling en aansturing nodig hebben om het totaal overzicht en transparantie te organiseren.

Vanaf dag X zal er een tijdlijn zijn om op 1 Januari 2022 met projecten te kunnen starten. Wel kunnen alvast deelopdrachten voor deze datum uitbesteed worden aan bedrijven die de voorbereidingen gaan treffen van ontwerpen tot produceren van de benodigde hardware die nodig is om te kunnen starten.

We gaan een groei meemaken die we nu niet helemaal kunnen overzien. Wel is duidelijk dat het immens zal zijn, want we draaien de Top down structuur om naar Bottom up. Niet dat we dit zelf gaan doen, maat we faciliteren wel deze activiteiten die de bevolking in staat stelt hun eigen keuze voor de toekomst te kunnen maken.

Het is dan ook van groot belang dat we dit breed uitdragen en mensen ondersteunen die dit in hun eigen regio vorm willen gaan geven.

Welke details we hier gaan invullen kunnen mensen uit de regio's zelf mee bepalen om de democratie voor een menselijke samenleving te bepalen.

Iedere gemeente in het land (365) is een afzonderlijk project, zo wordt het oude systeem vervangen ten dienste van de bevolking door de bevolking.


De implementatie van nieuwe technieken gaan ons leven behoorlijk veranderen!


We bouwen samen aan het fundament van de toekomst, waarbij we nu niet alles kunnen overzien, want het PLAN van de huidige alliantie voor de bevrijding van de mensheid is nog in volle gang en niet helemaal bekend.

De 120 dagen, die we onder tijdelijk militair bestuur vallen, zal dan ook meer duidelijkheid geven.

Als we soeverein zijn, bepalen we ook onze eigen koers en volgen geen opgelegde dictaten van een dictator meer op in de toekomst.


Transitie deel 2


 23 september 2021Beste lezers van deze info en tips

(Volgens de verwachte ontwikkelingen).


Vergeet de Banken en alle info, dat je bij de Banken moet zijn om je ZIM te wisselen. Dit zal eerder op militaire basissen zijn over de hele wereld.

Toch niet bij de oude Banken die straks failliet zullen zijn?

De insider stelt dat WWG1WGA ook telt voor de Banken die met oninbare schulden van het Fiat schuldensysteem met elkaar verbonden zijn is mijn eenvoudige gedachtengang.


Morgen 24 september 2021 kan er veel gebeuren volgens onze insider!


Dit zal het instorten van Banken in een kettingreactie kunnen activeren.

Wij patriotten kunnen ons daar op voorbereiden door nu direct actie te ondernemen.


Wat heb ik (de insider) gedaan:


• Ik heb genoeg voedsel ingekocht voor zeker 2 maanden,

(want eten moeten we toch).


• Mijn auto is volgetankt.


• Heb een stroomaggregaat

(+ 60 liter benzine op voorraad).


• Ik heb voor mijzelf genoeg cash in huis.

(Ik ben alleen en maak geen kosten voor de komende periode)


De slimme Bank Run die niet direct opvalt zal ik hieronder uitleggen!


Een tijdje geleden heb ik een Visa creditcard genomen. Daar heb je voor de kosten per jaar gelijk diverse voordelen van. Kopen met korting, maar ook een reisverzekering mee inbegrepen. Nu heb ik deze Visa Card meer opgewaardeerd als mijn limiet op deze kaart. Dat ik 0% rente krijg over het positief saldo is voor mij geen ramp. Op het moment als de 3GD in China breekt, (en dit kan vanaf morgen de 24e verwacht worden), is de hele maak-industrie van de wereld kapot.

Neem daar nog de bankschulden bij die nergens meer mee betaald kan worden, dan is de hele wereld in een klap Failliet met het oude geldsysteem.


Het is dus zaak, het beetje geld dat je hebt, veilig te stellen!


Dit doe ik (de insider) met https://lobstr.co/ en koop XLM om daarmee eventueel aandelen te kunnen kopen.


De keuze is dan aan jezelf!


Ik (de insider) heb Comex589 zilver aandelen, 24K Gold Doge, Lire, Diruma en Stellar XLM Diamond.

Zorg dat je niet al je geld van de bank afhaalt.

Laat voor je vaste lopende kosten het geld nog op je rekening staan. Valt de bank om, dan is de schade voor jou beperkt en zal ook je huurbaas er last van hebben.

Als morgen de grote crash komt heb je alles gedaan om je eigen schade te beperken.

Later als het systeem om is, zal het ook mogelijk zijn om je XLM terug op je Visa kaart te storten, zodat je er zelf weer over kunt beschikken.

Als mooie bijkomstigheid de XLM zal behoorlijk in waarde toenemen. LOBSTR zal de vervanger van Wall Street worden, dus mensen met veel geld gaan ook hun geld veiligstellen.

Laten we ze de walvissen noemen, waar wij als mensen van het eerste uur dan de vruchten gaan plukken, door de prijsstijging die dit zal veroorzaken.

Als de RV (herwaardering van de valuta) echt een feit is zullen veel vreemde valuta herwaardeerd zijn, de Indo-Diruma en Italy-Lire kunnen dan een veel hogere waarde toebedeeld krijgen.

Je verdient dan aan de waardestijging van de XLM en de waarde stijging van de vreemde valuta.


Er is natuurlijk wel urgentie om te handelen!


Feit is, je verliest geen waarde of beperkt het risico behoorlijk, want LOBSTR is gekoppeld aan de QFS en voldoet aan de voorwaarde dat alles waarde gedekt zal zijn met een tegenwaarde en grondstoffen.

Als 1.000.000 mensen dit doen over de hele wereld zullen de banken sneller aan hun einde komen als we nu aannemen.

Daar NESARA / GESARA in feite TRUMPSARA is geworden vallen de plannen van de globalisten geheel in elkaar, want de QFS heeft dan de SWIFT protocollen vervangen door het CIPS systeem.

Hierdoor is de Cabal geheel zonder financiële macht om hun wereld dictatuur te kunnen invoeren.


Vandaag is het D-Day


Morgen de bevrijding van het kwaad door hun op deze wijze de macht te ontnemen.


Als Bitcoin 99,5% in waarde verliest, gaat dit gecompenseerd worden via de Sellar aandelen in LOBSTR en zijn gelijken. De vraag naar aandelen bepalen dan de waarde. Er zal geen externe manipulatie meer zijn van de Wall Street Gangsters en hun eigenaren.

Samen met het neerhalen van de Banken hebben de politiek geen macht meer over de bevolking, zij zullen de opgejaagden worden voor alle onthulde misdaden die ze hebben gepleegd.

Verwacht de genade klap voor het uitschot wat de Genocide op de wereldbevolking heeft gepleegd voor 2 Oktober 2021. Het inzamelen van Boeven zal langer kunnen duren. Feit is dat ze dan geen macht meer hebben en wij aan de nieuwe toekomst kunnen werken, zonder welke politieke partij dan ook.

De Transitie (overgang naar een Nieuwe Wereld) moet vanuit de bevolking komen!


Geen politici met een Napoleon waanvoorstelling is meer acceptabel voor de bevolking.

Per 20 oktober 2021 vervalt de toelating van de huidige Bio-Wapen-Vaccins in Europa. De politiek wil zoveel mogelijk mensen doden, nu met gebruikmaking van de QR code plicht die compleet illegaal is.


De Nieuwe Ster


Zie link ► https://operationdisclosureofficial.com/2021/09/23/restored-republic-via-a-gcr-as-of-september-23-2021/Arrestaties in Reno


We horen al jaren dat arrestaties zullen escaleren in de einddagen van RV GCR.


Onmiddellijk zodra de (te arresteren) partij valuta/obligaties enz. omwisselt, worden ze gearresteerd voor gepleegde misdaden. De belangrijkste misdaad is het nemen van andermans kostbare bezittingen, zonder de juiste vergunning of autoriteit.Hoeveel "betaalmeesters" zullen worden gearresteerd?


We hebben geen idee...


Dit is iets dat wordt verwacht en we verwachten ook niet te verminderen, niet totdat de RV GCR voorbij is en klaar is - ergens in oktober 2021?

Als jij één van de 'Brave Hearts' bent die op koers is gebleven, in de overtuiging dat zodra het Systeem weg was - kapot - geëlimineerd was, dat je in een eerlijke en rechtvaardige wereld hetzelfde vermogen zou hebben om te ruilen, en zelfs om te onderhandelen over een "contract tarief" voor projecten.

Als je geloofde in de ultieme terugkeer naar vrijheid en soevereiniteit die gevonden wordt in NESARA met zijn principes van common law eerlijkheid, feliciteer je dan voor je wijsheid en vooral voor de standvastigheid die je hebt getoond.

Het kostte wat moeite om uit de buurt te blijven van angstzaaiers die beweerden dat 'alleen zij in staat zouden zijn om te ruilen'.

De "arrestaties" van honderdduizenden zijn gepleegd en het staat geschreven.

Deze arrestaties zijn voorzien en voorspeld en wij, Tier 4, moeten getuigen van deze grote zuivering van het kwaad.

We moeten de ontwikkeling van een mooie wereld beheren, vrij van corrupte praktijken en chantage.


Met de ongelooflijk grote aantallen van Tier 4 zullen we dit goede werk snel zien gebeuren!

WWG1WGA