Vertaal deze pagina naar:

GESARA UPDATE 01-05-2022

01.05.2022

Wat is nu waar en wat is misleiding? Hieronder kunt U het laatse GESARA Nieuws en de verwachtingen lezen!


Geschreven door Rob Brekel (alias Rinus Verhagen).


Er komt veel info naar buiten die telkens niet uitkomt en verwachtingen schept om de positieve verandering te gaan zien en ervaren. Is er veel wensdenken wat mensen verwoorden als hun waarheid, en zo een beeld schetsen van dat wat er staat te gebeuren?

Dat het oude systeem aan zijn laatste stuiptrekkingen bezig is zien we allemaal aan de beurzen en het nieuws uit de geopolitiek. Wat als een samenzwering theorie werd afgedaan blijkt 100% waar te zijn, in de Chemtrails en de Vaccinatie Agenda 21 die Dark Dutch Nazi Prins, Bernhard von Lippe in de hoedanigheid van Hans Alders Minister van buitenlandse zaken heeft voorgesteld in 1992 in de VN vergadering kort na een vergadering van zijn praatclubje de Bilderberg fascisten.

In de loop van de afgelopen eeuw heeft men de wereld in een bedrijven structuur veranderd. Landen zijn bedrijven geworden en worden bestuurd door CEO en zijn fake regeringen. De rechtstaat is tot een fascistische politie fake staat getransformeerd om de bevolking in de NWO fascistische agenda te dwingen.

De 1% heeft 20% van de bevolking zover gekregen dat zij de 80% van de bevolking de wil van de 1% opleggen in de vorm van het uitvoerend orgaan van Ministeries en de Fake MSM propaganda Media. Er staan twee krachten tegenover elkaar, het goede van de 80% en het kwaad van de 1% als metafoor uitgedrukt. De 1% is op onze kosten erg goed georganiseerd en beschikt over de gelden die nodig zijn om hun agenda uit te voeren.


Wat is er dan nodig om deze trant te doorbreken?


Net als bij vuur, haal de zuurstof weg en de brand zal doven.

Geld is voor de Elite het machtsinstrument geweest om ons als mens in een hamsterwiel te vangen en telkens weer de lat hoger leggen om te presteren, terwijl we telkens van de vruchten van onze arbeid bestolen werden. Het oude geldsysteem valt in zijn eigen weeffouten in elkaar, er staat iets nieuws klaar wat het oude systeem zal vervangen.

Je kunt pas iets nieuws invoeren als het oude totaal onwerkbaar is geworden. De Centrale banken hebben geen geloofwaardigheid meer, ook de commerciële banken die niet op de toekomst zijn voorbereid van ISO20022 gaan geen bestaansrecht hebben.

De Wereldbank, het IMF en het SWIFT systeem gaan verdwijnen. Per 1 mei 2022 wordt gezegd zal het QFS systeem van de AIIB met het CIPS protocol de oude macht ont-machten. Dus of alle vooraanmeldingen van de QFS per 1 mei 2022 uit gaan komen, we gaan ons laten verrassen en hopen dat het echt gebeurd.

Er wordt verteld dat de QFS reeds 2 jaar parallel met het oude systeem als schaduwsysteem heeft geĂŻnventariseerd, dus alle betalingen uit de afgelopen 2 jaar zijn bekend wie voor wat betaald is geworden. De namen en adressen van iedereen, ook van de systeemaanhangers van de Cabal, de 20% die de 80% in gijzeling heeft gehouden.


We horen telkens, niets wat er komt kan tegen gehouden worden, NCSWIC


Dit maakt dat de hele corruptie die bekend is en de geldstromen hiervan met de omschakeling naar de QFS met het CIPS protocol in een klap alle rekeningen kan of zal bevriezen zoals het nodig is om het nieuwe systeem een eerlijke kans te geven voor de hele wereldbevolking.

Zoals een zuurstof tekort vuur zal doven, zal een geldgebrek het bestuur van lande lamleggen die mee hebben gedaan aan de NWO GENOCIDE plannen van Klaus Schwab en het comité van 300.

Het comité 300, bestaande uit meer dan 3000 grote internationals, die alle onder beheer zijn van Blackrock en Vanguard, de stromanbedrijven van de wereldelite Rothschild (zionisten) en Rockefeller (nazi) familie met nog diverse (Bilderberg) aderlijke elite, denken de wereld te kunnen regeren.

Het ongekozen bestuursorgaan EU, zal door het ondergaan van de EURO geen bestaansrecht meer hebben, want landen worden weer soeverein met ieder een eigen munt en zelfbeschikking. Alle beweringen van de verplichte QR pas voor heel Europa is daarom een doodgeboren kindje, die de EU fascisten niet waargemaakt krijgen om de bevolking van Europa nog langer te gijzelen.


Een overheid zonder geld of ruilmiddel kan niet functioneren, bedrijfsbeambten, politie en gemeentebesturen zonder geld zijn vleugellam.De QFS zal het niet toestaan dat gelden van de bevolking onder dwang onteigend worden, dus ook deurwaarders zijn in een klap werkeloos.

Los van alle voorspellingen per 1 mei 2022 die de vrijgave van wereldfondsen voorspellen, als de QFS de oude corrupte systeem ratten hun geld en bezit afneemt is het gedaan met de corrupte dictatuur op de wereld.


Het Neurenberg code tribunaal van Reiner Fuellmich, is de informatie verzamelaar voor de militaire tribunalen die er aan staan te komen.


Buiten de bestuur criminelen uit de politiek gaan er meer mensen ter verantwoording geroepen worden door hun deelname aan de GENOCIDE op de wereldbevolking.Artsen, verpleegkundigen en mensen die hebben aangezet tot de GENOCIDE, en injecties met het Bio-wapen hebben gepromoot, ze zijn bekend en kunnen verwachten dat zij er niet zonder kleerscheuren vanaf komen, hun oordeel is reeds geveld toen ze hebben besloten om mee te doen aan de GENOCIDE op de wereld bevolking en daar ook nog goed voor betaald werden.

Of ze bewust waren van GENOCIDE waar ze aan hebben deelgenomen, en enkel een order hebben uitgevoerd, doet er niet toe, je hebt anderen mensen verwond, vermoord in opdracht, maar hebt wel zelf de verantwoordelijkheid om daar NEE tegen te zeggen.

Dus lieve mensen, wie er van de voorspellers ook gelijk zal hebben of krijgen, als de QFS per vandaag, (zondag 1 mei 2022) het hele geldboekhouding van de wereld overneemt zal dit het lang verwachte evenement zijn.


Alle Executive orders van Donald J Trump gaan de elite onteigenen en deleten, GITMO en een gelijke kamp zal hun laatste plaats zijn waar ze heen gaan tot hun dood!


Veel zouden reeds geëxecuteerd zijn voor hun misdaden tegen de menselijkheid, de dagen van openbaring zullen daar duidelijkheid in scheppen.


We gaan ook leren wie we als mens zijn en welke mogelijkheden we hebben voor de toekomst als al het bedrog bloot gelegd is en de wereldbevolking bevrijd is van het globalisten kwaad.


Oude Fiat-valuta is vals geld dat wordt ondersteund door de Centrale Bank, het banksysteem van schuldenslavernij


QFS is niet te vergelijken met iets dat ooit eerder aan de wereld is gepresenteerd. Het is als een anti-zwaartekrachtmachine vergeleken met een auto. Er is geen echte basis om deze technologie te begrijpen.

Als we het nu hebben over het Quantum Financial System en de onderlinge relatie met Blockchain en toekomstig bankieren, kwamen we erachter dat QFS handelt in blockchain, gedeelde grootboeken en gedistribueerde grootboektechnologieën, cryptocurrencies, virtuele valuta en digitale valuta. QFS wordt opgeslagen en werkt op de op satellieten gebaseerde servers op basis van Quantum Computing. De reden hiervoor is dat Quantum Computing veiliger en vooruitstrevender is, vanwege het verwerkingspatroon gebruikt de quantum computing twee of meer kwantumtoestanden samen om een ​​andere toestand te creëren door elektronen door halfgeleiders te vuren met behulp van een configureerbare lichtpuls, wat resulteert in de hoogste snelheidstoestand. Dat is de reden waarom Quantum Computers veel meer informatie opslaan die minder energie kost en meer snelheid leveren dan de huidige computers.

Quantum Financial System (QFS) is de toekomst van de banken omdat het methoden biedt om alledaagse taken beter uit te voeren dan een traditionele computer. Deze technologie zal binnen tien jaar blockchain en cryptografie vervangen.

Bronnen: inteldinarchronicles.blogspot.com, dinartimes.com, dinartube.com

Bron van de tekst hierboven â–ş https://gesara.news/quantum-financial-system-qfs-blockchain/