Vertaal deze pagina naar:

FOLLOW YOUR SOUL IT KNOWS THE WAY!

07.02.2022

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

GESARA is coming... 💜

 

Stel je toch eens voor, dat de kunstmatige dwang om geld te verdienen wegvalt en dat je niet meer puur hoeft te werken omdat er brood op de plank moet komen, om te kunnen overleven.

Wat zou je dan doen?

Als je niet meer afhankelijk zou zijn van dingen buiten je, als er geen tijddruk meer zou zijn en je je niet meer hoeft te bewijzen, als je gewoon kon doen wat je diep in je hart het liefst wilt.

Wat zou je dan doen?

Ik denk dat de meeste mensen dan zouden doen wat vanuit hun diepste innerlijke in hen opkomt. Ze zouden van hun hobby hun beroep maken, van hun hartenwens hun roeping. Dit past precies bij het goddelijke scheppingsplan, want volgens dit plan hebben we allemaal het recht om als goddelijk schepsel onszelf te zijn en ons vanuit onze eigen verlangens, onze individuele creativiteit en ons vermogen om lief te hebben uit te drukken en met elkaar om te gaan.

Al het andere is onnatuurlijk, niet-goddelijk en daarom niet vol te houden.

Voor veel bewuste mensen is dit al een realiteit, of ze zijn heel bewust bezig met het creëren ervan. Ze ervaren bijna geen druk of angst en volgen hun natuurlijke passie in de vorm van een activiteit die ze als hun roeping zien, bijvoorbeeld op artistiek gebied, in de begeleiding van kinderen, in de omgang met dieren en de natuur, of in de vorm van allerlei alternatieve projecten die vrijwel geheel buiten het systeem en zijn structuren worden uitgevoerd. Zulke mensen werken nu al constructief aan de opbouw van de samenleving van de toekomst. ©️ Bernadette von Dreien