Vertaal deze pagina naar:

DE NIEUWE TOEKOMST

30.10.2021


Rob Brekel (alias Rinus Verhagen) schreef het volgende:

Wat nu wel redelijk bekend is geworden, dat ik Rob Brekel per 18 oktober 2021 door het Landelijk opsporingsteam ben aangehouden als verdachte van een ernstig misdrijf.

Rob Brekel vervolgt:

Ik kan jullie verzekeren dat ik zelf geen misdrijf heb gepleegd, maar wel een e-mail heb verzonden aan een Vader die zijn zoon heeft aangezet tot zelfmoord om een Dodelijke Injectie te nemen. Het Bio-Wapen wordt door de politie en veel omgekochte misdadigers als een Vaccin gepromoot.

Daar het volgens de conventie van Genève is verboden om medische experimenten met mensen te doen valt dit onder de Neurenberg Code.

Daar dit een wereldwijde gecoördineerde Genocide betreft gaan alle mede daders gearresteerd worden en zullen voor een Militair Tribunaal moeten verschijnen.


De enige manier is NESARA / GESARA operatie door te voeren, wat meer is als het vervangen van het corrupte geldsysteem


In Duitsland is er veel troepenbeweging en zijn diverse zaken die de eerste zorg hebben van het leger. En wel de infrastructuur beschermen in energie en watervoorziening. Als immers de stroom afgeschakeld wordt, zal er geen water meer zijn voor de bevolking.

Interessant Telegram kanaal om te volgen ► https://t.me/fufmedia/35879

Italiaanse Tornado jets zijn nu tijdelijk in Duitsland gestationeerd om met overige legers in Europa Duitsland te bevrijden van zijn misdadige NGO BRD regering, direct of misschien tegelijk zal dit ook hier gaan gebeuren. We moeten het afwachten.

Volgens de informatie die naar buiten komt via de alternatieve kanalen zal deze operatie op 11 november 2021 voor de top van de globalisten die verwijderd gaan worden afgerond zijn, waarna tot midden 2022 de rest gearresteerd gaat worden.

Europe Defender 2020/2021 is niet om de misdaad Elite te beschermen maar de bevolking.

De misdaad is gepleegd, waardoor nu de mogelijkheid is om alle opdrachtgevers van de GENOCIDE en hun uitvoerende onnozelaars te arresteren.

Voor het plegen van GENOCIDE geldt geen immuniteit voor strafvervolging door het Neurenberg code tribunaal.

Daar het landelijk opsporingsteam al mijn spullen in beslag heeft genomen als Laptop en mobiele telefoon, heb ik eerst moeten zorgen dat ik weer iets kon ook om dadelijk me te kunnen verantwoorden voor mijn daad, dat ik een E-mail aan de Burgemeester van Uithoorn en zijn zoon stuurde, die ik wilde behoeden om het dodelijke Bio-Wapen te nemen.

Jammer, het heeft niet zo mogen zijn, de ZOON van de burgemeester kan nu dansen met Janssen, Johnson & Johnson.

Nu de artiestennaam van mij als Rinus Verhagen heeft laten zien dat ik als Mens deze had gebruikt om bij te dragen aan het collectief bewustzijn, is Rinus enkel nog een eretitel.

Mensen die mij hebben proberen te bereiken via de E-Mail hebben geen reactie kunnen krijgen, daar de Politie immers mijn e-mail adressen met Laptop heeft met alle gegevens.

Het opsporingsteam is zeer compleet te werk gegaan en professioneel


Tijdens het verhoor door Paul Baard en zijn collega Umberto ben ik respectvol behandeld. We mogen immers een verschillende mening hebben, want we hebben niet gelijke achtergrondinfo ter beschikking door de afzonderlijke indoctrinatie.

Ook het personeel van Justitie was respectvol naar mij, het was een heel ander beeld als de Knokploeg van ME die we hebben kunnen zien.

Om alles weer op de rit te krijgen heeft het wat tijd gekost om iedereen correct te kunnen informeren. Ik heb beslist geen misdaad gepleegd of de intentie gehad of een moord te plegen.

Wel het ik geschreven dat het (RIP) wordt voor de burgemeester, maar dit komt door zijn eigen gedrag en daden die hij heeft gedaan en zich openlijk medeschuldig heeft gemaakt aan GENOCIDE.

De misdaad van geldcreatie zal nu snel stoppen waar we onteigend werden door het gebruik van fraudeleus Fiat geldsysteem zonder enige tegenwaarde.

Want Alexander Quade van het Telegram kanaal 'Frag uns Doch' is erachter gekomen dat het contante geld, de Euro, in Zwitserland, een niet EU land, drukt. Dit is natuurlijk een ultieme kans om vals te spelen en te drukken alsof er geen morgen meer is.

Als alleen bedrijven geld krijgen en niet de bevolking wordt de Euro minder waard en stijgen de prijzen om maximale winsten te boeken voor deze bedrijven.

Hoe alles is gelopen, het heeft zo moeten zijn, GOD's wegen zijn ondoorgrondelijk.

Daar bezet niet bestaand Nederland een bedrijf is, kan het niet namens een Pseudo staat met een bedrijven rechtssysteem rechtspreken.

Zie ► https://www.encyclo.nl/begrip/pseudo

De Militaire operatie die GESARA voor de wereld zal afdwingen, daar Donald J. Trump de leiding heeft overgenomen van de UPU, https://www.upu.int/en/Home maakt dat alle aangesloten Landen de legers mee in de alliantie tegen de misdadige globalisten die een Great Reset willen op Fiat geld basis verwijderd gaan worden, want het leger zal de grondwet respecteren om de bevolking te beschermen en niet de bedrijfsleugens van niet legitieme NGO regeringen die de bevolking willen vermoorden.

De UPU werd beheerd door het Vaticaan en is net als de City of Londen en Washington DC ontmanteld als machtsinstelling van het kwaad van Globalisten. Op de website van de UPU zie je ook het migratie item. De taak van de UPU was om de waarde transacties over de hele wereld te bepalen. Een van de redenen waarom migrantenstromen op gang gebracht zijn is om waarde creatie van mensen te bepalen en handel in geboorteaktes via Wall Street.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geboorteakte

Mensen uit derde wereldlanden hebben geen geboorteakte, maar deze worden in de landen waar ze uiteindelijk aankomen wel opgesteld om zo meerwaarde voor de mensenhandelaren te creëren.

Vergeet niet dat de Satanische politieke partij D66 in de stateloze staat het voormalig Nederland zonder rechtsgeldige wetten over ons lichaam willen beschikken, door orgaandonorschap verplicht te willen stellen bij wet in een wetteloze fake Staat die als bedrijf in Washington DC is ingeschreven.


Er zijn veel mensen die voor deze misdaad Nazi Bilderberg Globalisten werken als Ambtenaar die niet door hebben dat ze werken voor een misdaad organisatie.

Sterker nog, zij zijn net zo slachtoffer van bedrog en GENOCIDE die de Deep State globalisten op hen hebben gepleegd.Men is zo bedrogen en geïndoctrineerd dat ze het nog niet zien, maar het ontwaken zal erg hard zijn.

Wiens brood men eet wiens woord men spreekt zal niet lang meer in stand gehouden worden.

Men heeft onder de noemer moreel verantwoording hun een dodelijk Bio-Wapen laten nemen. Als zij dit door gaan krijgen breekt de pleuris uit.

Het dodelijke Bio-Wapen is gemaakt uit meerdere 47 verschillende stoffen, stoffen worden gemaakt door atomen met elkaar te combineren.

Ieder Atoom heeft zijn eigen frequentie, gecombineerd levert dit de mogelijkheid om deze te ontbinden door de juiste frequentie toe te passen waarop een bepaald Atoom het gekunstelde Monocle kan elimineren. Ik denk dat hier de sleutel ligt om een groot deel van de mensheid te redden als het uitvoerbaar is.

Het zal een race tegen de klok zijn, velen zullen sterven daar we het niet tijdig veranderd krijgen.

De Politie heeft mijn Laptop en leest alle E-mails mee. Willen jullie mij bereiken kan Rob.Brekel@gmail gebruikt worden, in de wetenschap dat de Politie meekijkt op dit moment.

Ik als crimineel aangemerkte Opa met een lach op de boevenfoto, omdat ik ze dankbaar ben om ook hun te laten zien wat er echt speelt. Ook de meest notoire ontkenner zal het gaan zien en ervaren dat we door Satanisten bedrogen en vermoord worden.

Dan alle Fact checkers en BLM, Antifa Activisten die door Soros en globalisten zijn betaald of kneuzen met een heel laag IQ die met veroordelingen komen alsof ik een bedrieger zou zijn, enkel om hun eigen zielig EGO als mislukt mens zonder moraal kompas die iets roepen zonder enige kennis of inzicht. Ook jullie worden gered en het verlangde communisme om de bevolking te onderdrukken zal er niet komen.

Ook schapen gaan wakker worden, de leeuwen waren het al, het was erg frustrerend om de schapen niet bewust te kunnen maken van hun eigen ondergang.

De Politiek der gewetenloze Satanisten hebben de bevolking aangezet elkaar te vermoorden met het Bio-Wapen wat als heilige graal van gezondheid aangeprezen is geworden tegen een virus wat niemand aan heeft kunnen tonen na 1,5 jaar.

Het is makkelijker een leugen te geloven als de waarheid te accepteren. Nu is er geen ontsnappen meer aan, het spel is gespeeld en niets kan stoppen wat er nu komt.


Lieve mensen,

mijn leven is anders gelopen als ik zelf had gewild. Had ik de keuze gehad tussen mijn gezin of wat ik nu doe, ik had echt voor mijn gezin gekozen.

Toeval bestaat niet, ik ben door een onzichtbare hand geleid om te doen wat ik heb gedaan.

Het was mijn lotsbestemming, wat ik heb moeten accepteren en ook volbreng.

Angst voed je bestemming en lot. Ik was bang alles waar ik in mijn leven voor had gewerkt te verliezen, en zie, daar het is ook gebeurd.

Als je dit begrijpt ervaar je dat je geen angst had hoeven hebben, je daarmee je eigen ondergang heb meegeholpen. Nnu ik niets meer heb ben ik vrij van angst en ben vrij om dat te doen met het talent dat me is gegeven als oprecht mens met een goed functionerende moraal kompas.

Ik kan enkel blij worden maar nooit meer BANG, daar worden de Satanisten dan weer Bang van, want hun lot is bezegeld door eigen toedoen en misdaden die ze hebben gepleegd.

Dachten jullie nu werkelijk dat Willem Alexander bij de dodenherdenking in 2020 zijn excuus aangeboden zou hebben voor het vluchten van Wilhelmina als ik het vuur van de waarheid niet had opgestookt?

Er is veel werk aan de winkel, laten we het dan ook samen doen voor elkaar als wij onze zelfbestemming terug hebben.


De helderziendheid van de wereld-bank op de datum exact
De helderziendheid van de wereld-bank op de datum exact

In deze strijd heb ik het machtigste wapen gebruikt, de WAARHEID !!


Dat waar ze het meest bang voor waren, ik heb hun angst porno tegen hen gebruikt.

Alles zal publiek worden, er is geen uitweg meer, men kan zich niet verstoppen of vluchten, de boeven zijn dadelijk zo op te rapen als ze geen toegang hebben tot de QFS die de geldtransacties beheert en controleert.

Iedereen die mij een E-Mail stuurt, het is geen garantie dat ik hem lees of kan beantwoorden. Er is veel werk te verzetten en een dag heeft maar 24 uur.

Ik ben er nog over aan het denken hoe ik in één klap de armoede in bezet voormalig Nederland kan elimineren, die info komt later.

Hartelijke groet,

Rob Brekel met alias Rinus Verhagen, Noach escape.