Vertaal deze pagina naar:

OPEN BRIEF VAN 15-06-2020 OVER EEN MENINGSVERSCHIL

01.08.2021


Geachte Huisartsen van gezondheidscentrum Nieuwenhagen,

Ik schrijf deze brief om mijn zorg te uiten over een misvatting en verschil van inzicht over hoe ik zelf behandeld wens te worden en wil u wijzen op mijn zelfbeschikkingsrecht als mens.

In 1990 heb ik een ontsteking gehad aan mijn hart.

Ik kon niet lopen door gewrichtspijn in mijn knieƫn, maar heb dit ook in mijn ellebogen.

Heb hier op 16 Juni 2020 een gesprek gehad met de heer Janssen, om me een recept uit te schrijven voor Hydroxy Chloroquin (HCQ), daar dit exact behandeld waar ik klachten van heb.

Mijn schrijven zal tevens gebruikt worden in de toekomst voor aansprakelijk stelling van gedupeerde personen of hun overlevenden als u medewerking aan genocide verleent die tegen uw eed als arts ingaan.

Want het baart me grote zorgen hoe slecht u onderlegt bent met de feiten.

Het rechtssysteem in Nederland zal hersteld worden door de GESARA wetten die een einde maken aan WW II, dit zal ik aan het einde toelichten.

Daar de heer Janssen geen enkele bedenking heeft om zijn patiƫnten te vaccineren met het gif waar Hugo de Jonge mee komt.

Wanneer is de regering zorgzaam geweest voor de bevolking? En nu opeens alle zorgen, met het slopen van de economie in Nederland.


Wat is Hydroxychloroquine?


Dit geneesmiddel is de generieke variant van Plaquenil en wordt gebruikt voor de behandeling van een chronische aandoening met ontstekingen van gewrichten, spieren, pezen of aanhechtingsbanden (reumatoĆÆde artritis), bij acute aanvallen van malaria en om malaria te voorkomen, tegen bepaalde ziekten die zich uiten door, onder andere, huidproblemen en/of gewrichtsklachten (systemische en discoĆÆde lupus erythematodes), tegen bepaalde huidaandoeningen die worden veroorzaakt door zonlicht of die verergeren door zonlicht (fotodermatosen).

Hoe wordt Hydroxychloroquine gebruikt en wat is de dosering?

Hydroxychloroquine tabletten dienen bij voorkeur na de maaltijd te worden ingenomen.

De aanbevolen dosering is:

Voor kinderen

Uw arts zal de dosering vaststellen op basis van het lichaamsgewicht. De tablet van 200 mg is niet geschikt voor kinderen met een lichaamsgewicht van minder dan 31 kg.

Voor volwassenen

ReumatoĆÆde artritis

Begindosering: 400 mg per dag

Onderhoudsdosering: 200 mg per dag, later eventueel 200 mg om de andere dag.

Systemische en discoĆÆde lupus erythematodes

Begindosering: 400 mg tot 600 mg per dag Onderhoudsdosering: 200 mg tot 400 mg per dag.

Huidaandoeningen door zonlicht

De behandeling is beperkt tot die periodes waarin u aan veel licht blootgesteld wordt. Voor volwassenen: 400 mg per dag is gewoonlijk genoeg.

Voorkomen van malaria

Volwassenen: 400 mg per week op dezelfde dag van elke week.

Bij het voorkomen van malaria moet u de behandeling Ć©Ć©n week voor aankomst in het malariagebied beginnen en voortzetten tot vier Ć  acht weken na vertrek uit dat gebied.

Behandeling van een acute aanval van malaria

De dosering bij een acute aanval van malaria is afhankelijk van de aard van de infectie.
De totale dosering bedraagt maximaal 2 gram en wordt toegediend over maximaal drie dagen.

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is hydroxychloroquinesulfaat. Elke tablet bevat 200 mg hydroxychloroquinesulfaat.De andere stoffen in dit middel zijn lactose monohydraat, povidon K25, maĆÆszetmeel, magnesiumstearaat (E470b), hypromellose (E464), macrogol 4000 en titaandioxide (E171).

Andere belangrijke informatie

Volg de aanwijzingen van uw arts met betrekking tot de duur van de behandeling. Bij een langdurige behandeling met dit middel zal uw arts een zo laag mogelijke dosering voorschrijven. Bij behandeling van aandoeningen van de gewrichten heeft dit middel enige weken nodig om het beste effect te bereiken.

De heer Janssen kon mijn verzoek niet inwilligen, daar het medicijn dat reeds 60 jaar in gebruik is nu in opspraak zou zijn door het RIVM.


Eerst even CORONA, dit is geen pandemie naar een IQ test, om te kijken hoever de mensen in angst verzet zijn dat ze de GENOCIDE prik van Bill Gates accepteren.

Het RIVM een criminele organisatie, door het doorgevoerde Corona Fascisme.


Protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie en -participatie) voor muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten, zowel voor individuele als groepslessen Preambule


1. Deze afspraken gelden voor alle brancheactiviteiten.

2. Veiligheid medewerkers, docenten, deelnemers en cursisten staat ten alle tijden voorop.

3. Focus van dit protocol is hygiƫne- en veiligheidsmaatregelen.

4. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle organisaties, medewerkers en deelnemers en cursisten.

5. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting1 . Partijen gaan daar invulling aan geven naast onderliggend protocol. Daarbij wordt rekening gehouden met organisaties, medewerkers, deelnemers/cursisten, ouders van (minderjarige) deelnemers/cursisten, als ook het verschil in groepslessen (groot en klein) en individuele lessen. Ook wordt gekeken naar soort: muziekles, theaterles, dansles, et cetera. Gecommuniceerd via de websites van Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) en brancheorganisatie Cultuurconnectie.

6. Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Organisaties, medewerkers en deelnemers en cursisten houden zich aan de RIVM-richtlijnen.

7. Brancheorganisaties, organisaties en overheid communiceren over de afspraken.


Harde voorschriften Algemeen - De RIVM-richtlijnen zijn leidend


Dat betekent:

- volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar

- we wassen onze handen vaak en goed

- we schudden geen handen

- we hoesten in onze elleboog

- we zitten niet aan ons gezicht

- we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben. 1 Zie ook basis document schoonmaak 1,5 meter economie (OSB)

- De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiƫnemaatregelen voor.

Dat betekent dat op de locatie (bij de ingangen van de gebouwen en in de lokalen) beschikbaar is:

- desinfecterende handgel

- zeep

- papieren handdoekjes

- oppervlaktesprays


Deze richtlijnen vragen:

āž¢ Heldere communicatie over veiligheids- en hygiĆ«nemaatregelen richting personeel en deelnemers.

āž¢ Duidelijkheid over hoe om te gaan met social distancing binnen en rondom de locatie. Hiervoor kunnen door de organisatie gedragsregels gemaakt worden die gelden binnen de locatie, zodat de veiligheid van deelnemers/cursisten en medewerkers/docenten kan worden gewaarborgd. Bestaande huisregels van de locatie worden aangevuld met richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld.

āž¢ Ter beschikking stellen infographic vanuit overheid, die op locatie wordt opgehangen (en gedeeld via website, social media kanalen, et cetera van de organisatie).

āž¢ Een of meerdere personeelsleden worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de veiligheids- en hygiĆ«nemaatregelen.

āž¢ Verplichting organisatie en locatie om schoonmaak op orde te hebben. Locatie stelt een richtlijn op waarin staat welke eisen gelden, hoe vaak er wordt schoongemaakt, wie er verantwoordelijk is.

Protocol Bepalingen


Voor de organisaties:


a. Hygiƫneregels hangen op een zichtbare plek in de organisatie (poster Rijksoverheid).

b. Regels voor deelnemers en cursisten staan op de website (pop-up en/of homepage).

c. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan. Lessen, cursussen en trainingen worden waar mogelijk op afstand gegeven.

d. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, zorg dat stoelen en werk/lesplekken op anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn.

e. Zorg voor maximale hygiƫne, zeep, desinfecterende handgel en wijs aanwezigen op het belang van handen wassen (bijvoorbeeld ook regels ophangen in toilet). Maak regelmatig schoon. Reinig gebruikte cursusmaterialen regelmatig.

f. Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon. Overleg (met het schoonmaakbedrijf) of verhoging van de schoonmaakfrequentie noodzakelijk is, gezien gebruiksintensiteit en mate van vervuiling.

g. Maak contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon op de reguliere wijze. Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling (en in overleg met schoonmaakbedrijf).

h. Toiletten: Schoonmaken op reguliere wijze. Contactpunten en handenwas-faciliteiten ook goed schoonmaken. Frequentie in overleg (met schoonmaakbedrijf) vaststellen. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes.

i. Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van de organisatie moet worden uitgevoerd.

j. Geef medewerkers/docenten de instructie dat zij elkaar en deelnemers/cursisten moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.

k. Zorg voor handhaving van de regels in en om de organisatie.

l. Zie er op toe dat alle docenten, deelnemers/cursisten en ondersteunend personeel die aanwezig zijn handelen volgens dit protocol.

m. Stel de aanwezige docent als een protocol-verantwoordelijke aan, dat wil zeggen hij/zij spreekt de deelnemers/cursisten aan die zich niet aan het protocol houden.

n. Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de deelnemers- en cursistencontacten gedoseerd kunnen worden en verspreid over de dag.

o. Maak afspraken met deelnemers en cursisten over het maximaal aantal personen dat naar de locatie komt (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand). Stem het aantal cursisten zodanig af dat de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.

p. Neem vooraf een intake af met de deelnemer/cursist, waarin gezondheidsregels worden besproken.

q. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd door de organisatie (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19). Voor medewerkers en docenten:

r. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.

s. Houd 1,5 meter afstand.

t. Was vaker je handen.

u. Schud geen handen.

v. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

w. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 CĀ°).

x. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 CĀ°) en/of benauwdheidsklachten.

y. Zorg dat de schoonmaker veilig kan werken met voldoende afstand tot andere mensen. Zorg dat de ruimte waar de schoonmaker aan het werk is, niet toegankelijk is voor anderen of zet een voldoende grote werkruimte rondom de schoonmaker af. Voor de deelnemers en cursisten:

z. Houd 1,5 meter afstand.

aa. Schud geen handen.

bb. Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.

cc. Maak eerst een afspraak voordat je langskomt.

dd. Kom zo mogelijk alleen.

ee. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 CĀ°).

ff. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 CĀ°) en/of benauwdheidsklachten.

gg. Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel. Voor de locatie: Algemeen

hh. Hang hygiƫneregels aan de buitenkant van de locatie waar wordt les gegeven, bij de ingang, en zorg dat ze binnen worden herhaald.

ii. Zorg voor hand sanitizer bij de ingang, zie er op toe dat medewerkers, docenten en deelnemers/cursisten die gebruiken.

jj. Markeer de 1,5 meter afstand voor de balie/toilet (wachtlijnen).

kk. Plaats plastic schermen als 1,5 meter afstand niet gehaald wordt (bijvoorbeeld bij balies).

ll. Beperk het aantal personen in de lift (maximaal 3 personen).

mm. Zorg dat er op de locatie looppaden zijn aangeven om 1,5 meter afstand te kunnen reguleren. Indien mogelijk door een ingang naar binnen en door een andere uitgang naar buiten. In de lokalen

nn. Zorg dat deuren van lokalen en looproutes blijven open staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden.

oo. Zorg dat de tafels en stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar staan.

pp. Zorg dat er in elk lokaal bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays liggen.

qq. Bij binnenkomst in het lokaal wassen deelnemers en docenten hun handen met de desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.

rr. Deelnemers/cursisten en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met desinfecterende spray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Op de gang en in de pauzes

ss. Zie er op toe dat op de locatie looppaden zijn aangegeven om 1,5 meter afstand te kunnen reguleren.

tt. Indien mogelijk door een ingang naar binnen en door een andere uitgang naar buiten.

uu. Gespreide pauzes als er meerdere opleidingsgroepen zijn.

vv. Toezicht en begeleiding op de gang. Bij aankomst en vertrek

ww. Zie er op toe dat deelnemers/cursisten 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaan.

xx. Bij de ingang van iedere locatie staat de 1,5 meter regel op een bord/poster, zoals je die nu overal (in winkels et cetera) ziet hangen.

yy. Zorg dat de hand sanitizer er staat.

zz. Zet deuren open zodat deze niet door deelnemers geopend hoeven te worden.

Bij gebruik van flexplekken:


ā€¢ Maak minimaal Ć©Ć©n keer per dag alle flexplekken schoon met reguliere schoonmaakmiddelen, -materialen en -methode. Bijvoorbeeld aan het begin of einde van de dag.

ā€¢ Zorg dat afhankelijk van bezetting en wisseling op de flexplekken, de flexplekken tussentijds schoongemaakt worden door een dagkracht. Bijvoorbeeld tijdens lunchtijd. Bepaal de frequentie in overleg met het schoonmaakbedrijf.

ā€¢ Zorg de gebruikers van de flexplekken zelf de veel gebruikte oppervlakken van hun eigen flexplek tussentijds kunnen schoonmaken. Dat gaat dan om bijvoorbeeld toetsenbord, vast telefoontoestel, bureaublad.

ā€¢ Zorg dat er voldoende schoonmaakmiddelen (bijvoorbeeld reinigings-/alcoholdoekjes) op iedere flexplek beschikbaar zijn om dit uit te kunnen voeren.

ā€¢ Zorg voor duidelijke communicatie richting de gebruiker, bijvoorbeeld via een bureaukaartje of beeldscherm:

o Wat moet men met het schoonmaakmiddel (instructie)?

o Wat te doen als het op is? Bij wie moeten ze nieuwe halen?

o Eventueel uitleg over het schoonmaakmiddel.

Overige:

- Intake met opdrachtgevers en/of deelnemer vinden digitaal plaats.

- Vergaderingen en overleggen vinden digitaal plaats.

https://patents.justia.com/patent/10130701


Coronavirus


23 juli 2015 - HET PIRBRIGHT INSTITUUT


De onderhavige uitvinding verschaft een levend, verzwakt coronavirus dat een variante replicasegen omvat dat codeert voor polyproteĆÆnen die een mutatie in Ć©Ć©n of meer niet-structurele proteĆÆne (n) (nsp) -10, nsp-14, nsp-15 of nsp-16 omvatten. Het coronavirus kan worden gebruikt als een vaccin voor het behandelen en / of voorkomen van een ziekte, zoals infectieuze bronchitis, bij een patiĆ«nt.


Nieuwste THE PIRBRIGHT INSTITUTE Patenten:


RECOMBINANT GALLID HERPESVIRUS 3 VACCINS DIE HETEROLOGISCHE AVIAN PATHOGEN ANTIGENS CODEN

Verzwakt vaccin tegen Afrikaanse varkenspest

Gestabiliseerde FMDV-capsiden

Gestabiliseerde FMDV-capsiden

Kippencellen voor verbeterde virusproductie

Ga naar:

Beschrijving

Ā· Claims

Ā· Verwijzingen genoemd

Ā· Octrooi-geschiedenis

Ā· Octrooi-geschiedenis

Omschrijving

GEBIED VAN DE UITVINDING

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een verzwakt coronavirus dat een variante replicasegen omvat, waardoor het virus een verminderde pathogeniteit heeft. De onderhavige uitvinding heeft ook betrekking op het gebruik van een dergelijk coronavirus in een vaccin om een ā€‹ā€‹ziekte te voorkomen en / of te behandelen.

ACHTERGROND VAN DE UITVINDING

Het aviaire infectieuze bronchitisvirus (IBV), het etiologische agens van de infectieuze bronchitis (IB), is een zeer besmettelijke en besmettelijke ziekteverwekker van als huisdier gehouden vogels die zich voornamelijk in de luchtwegen maar ook in de epitheelcellen van de darmen, de nieren en de eileider voortplant. IBV is een lid van de Order Nidovirales, Family Coronaviridae, Subfamily Corona virinae en Genus Gammacoronavirus ; genetisch zeer vergelijkbare coronavirussen veroorzaken ziekten bij kalkoenen, parelhoenders en fazanten.

Klinische symptomen van IB zijn onder meer niezen, tracheale rales, afscheiding uit de neus en piepende ademhaling. Vleesachtige vogels hebben minder gewichtstoename, terwijl leggende vogels minder eieren leggen en eieren van slechte kwaliteit produceren. De luchtweginfectie maakt kippen vatbaar voor secundaire bacteriƫle infecties die dodelijk kunnen zijn bij kuikens. Het virus kan ook permanente schade aan de eileider veroorzaken, vooral bij kuikens, wat leidt tot een verminderde eierproductie en -kwaliteit; en nier, soms leidend tot nierziekte die dodelijk kan zijn.

IBV is naar verluidt verantwoordelijk voor meer economisch verlies voor de pluimvee-industrie dan enige andere infectieziekte. Hoewel levende verzwakte vaccins en geĆÆnactiveerde vaccins universeel worden gebruikt bij de bestrijding van IBV, kan de bescherming die wordt verkregen door het gebruik van vaccinatie verloren gaan door de afbraak van het vaccin of de introductie van een nieuw IBV-serotype dat geen verband houdt met het gebruikte vaccin, wat een risico voor de pluimvee-industrie.

Verder is er in de industrie behoefte aan het ontwikkelen van vaccins die geschikt zijn voor gebruik in ovo, om de efficiƫntie en kosteneffectiviteit van vaccinatieprogramma's te verbeteren. Een grote uitdaging bij in-ovo-vaccinatie is dat het virus in staat moet zijn om te repliceren in aanwezigheid van maternale antilichamen tegen het virus, zonder pathogeen te zijn voor het embryo. De huidige IBV-vaccins zijn afgeleid na meervoudige passage in geƫmbryoneerde eieren, dit resulteert in virussen met verminderde pathogeniteit voor kippen, zodat ze kunnen worden gebruikt als levende verzwakte vaccins. Dergelijke virussen vertonen echter bijna altijd een verhoogde virulentie voor embryo's en kunnen daarom niet worden gebruikt voor vaccinatie van de eicellen omdat ze een verminderde uitkomstbaarheid veroorzaken. In sommige gevallen wordt een vermindering van de uitkomst van 70% waargenomen.

Verzwakking na meervoudige passage in geĆ«mbryoneerde eieren heeft ook andere nadelen. Het is een empirische methode, aangezien verzwakking van de virussen willekeurig is en elke keer dat het virus wordt gepasseerd, zal verschillen, dus het doorlaten van hetzelfde virus door een andere reeks eieren voor verzwakkingsdoeleinden zal leiden tot een andere reeks mutaties die tot verzwakking leiden. Er zijn ook werkzaamheidsproblemen in verband met het proces: sommige mutaties zullen de replicatie van het virus beĆÆnvloeden en sommige mutaties kunnen het virus te verzwakt maken. Er kunnen ook mutaties in het S-gen optreden die ook de immunogeniciteit kunnen beĆÆnvloeden, zodat de gewenste immuunrespons wordt beĆÆnvloed en het potentiĆ«le vaccin mogelijk niet beschermt tegen het vereiste serotype. Daarnaast zijn er problemen geassocieerd met terugval naar virulentie en stabiliteit van vaccins.

Het is belangrijk dat er nieuwe en veiligere vaccins worden ontwikkeld voor de bestrijding van IBV. Er is dus behoefte aan IBV-vaccins die niet met deze problemen samenhangen, in het bijzonder vaccins die voor ovo-vaccinatie kunnen worden gebruikt.
------------------------------------------------------------------------
Een COVID-19-vaccin is een hypothetisch vaccin tegen het SARS-CoV-2-virus, dat COVID-19 veroorzaakt. Hoewel er nog geen klinische testen gedaan zijn met vaccins, zijn er meerdere pogingen gaande om een dergelijk vaccin te ontwikkelen. Tegen einde februari 2020 zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het geen vaccin verwachtte binnen de 18 maanden.[1] De Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) - die een fonds van 2 miljard dollar verzamelt voor snelle investering en ontwikkeling van vaccinkandidaten [2] - gaf in april aan dat een vaccin beschikbaar zou kunnen zijn onder een noodprotocol in minder dan 12 maanden tegen begin 2021.[3]

In december 2019 werd de ziekte voor het eerst ontdekt, en sinds januari 2020 is SARS-CoV-2 geĆÆdentificeerd als de oorzaak van Covid-19. Hierop volgde een internationale reactie om de uitbraak tegen te gaan, en om een preventief vaccin te ontwikkelen. Door de snelle verspreiding ontstonden internationale samenwerkingen en overheidsmaatregelen om op verkorte termijn vaccins aan te maken.

Een vaccin voor een besmettelijke ziekte is nog nooit eerder ontwikkeld geweest in minder dan twee jaar, en er bestaat geen eerder vaccin tegen een coronavirusinfectie.[4]

In mei 2020 waren 159 vaccinkandidaten in ontwikkeling, waarvan zeven in Fase I (eerste tests op mensen), en vijf in Fase II (tests op biologische activiteit).[5][6]

De universiteit van Oxford heeft als een van de eerste ter wereld een vaccin klaar tegen het coronavirus dat getest kan worden op mensen.[7]

Het farmaceutische bedrijf Janssen Vaccines in Leiden maakte in juni 2020 bekend veelbelovende dierexperimenten te hebben verricht. Het bedrijf doet onderzoek aan een door genetische manipulatie verkregen stof die als vaccin zou kunnen dienen. Vanwege de Nederlandse regelgeving worden tests in de VS en Belgiƫ uitgevoerd. Eerder is de gebruikte techniek toegepast bij ebola en hiv. Het bedrijf beschikt over veel kapitaal en een grote productiecapaciteit. In juni besloten Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italiƫ een bestelling te plaatsen bij het farmaceutisch bedrijf AstraZeneca dat samen met de Universiteit van Oxford een vaccin ontwikkelt.

Een bestelling die Hugo de Jonge gedaan heeft van ā‚¬ 325.000.000, Hugo de Jonge, die gisteren een contract van de corona vaccins heeft ondertekend āœ’ļø heeft een broer, genaamd Marien de Jonge. Kun je je nog herinneren dat Nederland in Afghanistan is binnengevallen? Toen was Jan-Peter Balkenende de premier.

Zijn broer zat in de olie pijpleidingen en kreeg een fantastische baan, toen het land werd binnengevallen, gesloopt en wederopgebouwd.

Als je kijkt naar de broer van Hugo, dan heeft hij gewerkt voor Merck. Merck is de grootste šŸ’‰ vaccinfabrikant ter wereld. De grootste aandeelhouder daarvan is Bill Gates.

Hij is ook voorzitter van de KNVM, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie.
De grote sponsor daarva is BD, Becton Dickinson. Dat is ook zo'n Pharma reus die miljarden verdiend over de ruggen van zieken en lijken. En wie is daar weer de partner van? Uiteraard de Bill and Melinda Gates Foundation. Onder het mom van genezing werken ze beiden samen aan het sterilliseren van vrouwen of het doden van kinderen middels vaccinaties.

Dus tja, het wereldje is zo klein. Onder het mom van "De Wetenschap" en "Goede Bedoelingen" een geheime oorlog tegen het menselijk leven verklaren. Waarom laten wij ons zo vernederen, zo bang maken en zo verwijderen van onszelf en elkaar, door deze mensen?

Het WHO is bijna eigendom van Bill Gates, waar het RIVM een onderafdeling van is


https://www.telegramnl.eu/al-het-nieuws/vaccinaties/in-een-toespraak-eist-een-italiaanse-parlementslid-de-arrestatie-van-bill-gates/


In epische toespraak eist het Italiaanse parlementslid de arrestatie van Bill Gates als een 'vaccincrimineel' voor het vervolgen van misdaden tegen de menselijkheid

In een bomverhaal uit Rome heeft een lid van het Italiaanse parlement, Sara Cunial genaamd, opgeroepen om Bill Gates te arresteren als een 'vaccincrimineel' en beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid.

Het verhaal wordt het best gedekt door GreatGameIndia.com en we publiceren het grootste deel van hun verhaal hier opnieuw vanwege de uitgebreide links en dekking, die tot de beste in onafhankelijke media behoort.

Italiaanse politicus eist dat Bill Gates wordt gearresteerd voor misdaden tegen de menselijkheid
door GreatGameIndia

Dagen nadat in een onderschept menselijk inlichtingenrapport werd onthuld dat Bill Gates 10 miljoen dollar smeergeld aanbood voor een gedwongen vaccinatieprogramma voor coronavirus in Nigeria, heeft nu een Italiaanse politicus de arrestatie van Bill Gates in het Italiaanse parlement geƫist . Sara Cunial, parlementslid voor Rome hekelde Bill Gates als een 'vaccincrimineel' en drong er bij de Italiaanse president op aan hem over te dragen aan het Internationaal Strafhof voor misdaden tegen de menselijkheid. Ze legde ook de agenda van Bill Gates in India en Afrika bloot , samen met de plannen om de mensheid te chippen via het digitale identificatieprogramma

ID2020


Zoals eerder gemeld door GreatGameIndia, waren het in 2015 de Italianen die geheime Chinese biologische experimenten met Coronavirus blootlegden. De video, die in november 2015 werd uitgezonden, liet zien hoe Chinese wetenschappers biologische experimenten deden met een SARS-virus dat vermoedelijk coronavirus is, afkomstig van vleermuizen en muizen, en vroeg of het het risico waard was om de virus voor compatibiliteit met menselijke organismen.
In een buitengewone toespraak van zeven minuten met groot applaus zei Sara Cunial, het parlementslid voor Rome, dat Italiƫ was onderworpen aan een "heilige inquisitie van valse wetenschap".

Ze bekritiseerde ronduit de onnodige afsluiting die haar mede-Italianen werd opgelegd in dienst van een globalistische agenda. Ze drong er bij collega-politieke leiders op aan om af te zien van alle plannen om burgers te dwingen zich over te geven aan verplichte COVID-19-vaccinatie door de corrupte elite - die ze identificeerde als de Deep State .
Hieronder vindt u de transcriptie van de volledige toespraak die Sara Cunial, het parlementslid voor Rome, in het Italiaanse parlement heeft gehouden.


GESARA


Global Economic Security And Reform Act.

Nederland een van de oprichters, was nooit bevoegd om de EU verdragen op oprichting te ratificeren, daar Nederland per 13 mei 1940 is opgeheven, en het koninkrijk vervallen door de toen geldende grondwet van Nederland art 21 grondwet.

Per 18 mei 1940 is het voormalig Nederland onder Duits bestuur gekomen, waarvan de bestuursstructuur nu nog gehandhaafd zijn voor ons Hitler kabinet Rutte III.

Dit betekend dat de tweede wereldoorlog nog niet ten einde is, waarbij de wetten die toegepast worden niet rechtsgeldig zijn.

Daar het voormalig Nederland het huidige bezet gebied van Duitsland geen legale wetten heeft ontbreekt het hier ook aan een constitutioneel hof.

Jalta 1 in 1945 ging over de verdeling van Duitsland, om zo Duitsland geen macht meer te geven.
De Nazi Walter Hallstein heeft de basis gelegd voor de EU, om als nog het 3e rijk via de EU door te drukken.

Inmiddels is er Jalta II geweest, waarbij Duitsland weer soeverein is geworden en de BRD afgesloten wordt, hoerdoor zal Nederland weer een republiek worden met dan geldige wetten.

Kurzinfo: Gerade mi einer Frau vom schweizer Migrationsamt gesprochen. Ich lebe in der Schweiz Sollte ich vielleicht dazu sagen.

Sagen sie ist es richtig, dass im AuslƤnderausweis jetzt bei der Staatsangehƶrigkeit Deutschland statt BRD steht?

Ja

Aaaah, dann ist ja die Wiederherstellung des Deutschen Reiches nicht mehr weit!?

Sie lachte und meine leise Jaaa das ist so

Na dann weiss ich ja jetzt warum gerade alles so lange dauert. Das liegt doch nicht an zu viel Arbeit!? Fakt ist doch dass auch die Schweiz umstrukturiert wird. Komisch oder? Und das alles seit Donald Trump da ist und dieser Bƶƶƶƶƶse Virus einfach nicht gehen will
Sie lachte nur laut und ich so,... ALLES KLAR... Sie wissen bescheid oder?

Jep

Sehr gut sogar.

Na dann... Babylon fƤllt - Where we go one we go all

Sie: ganz genau und das ist doch fantastisch

Ich so... Sie kƶnnen es ruhig aussprechen. Die kƶnnen sie nicht mehr abhƶren.Dit was noodzakelijk om GESARA in te kunnen voeren, waarvan via het ICC in Den Haag 15 landen mee ingestemd hebben om GESARA ook in hun landen te implementeren.

Hier in Nederland is dat natuurlijk een heel ander verhaal, want onze Fake Hitler Kabinet is niet geautoriseerd om dit verdrag te ratificeren daar Nederland niet bestaat.

Op het blog https://lettertomaxima.blogspot.com/ kunt u het hele verhaal terug vinden.

Beste Artsen van het gezondheidscentrum, er is een schrijnend gebrek aan geschiedkundige feiten onder de bevolking.

Als een vliegtuig naar beneden stort, verliezen de slachtoffers geen bloed, raken ze niet in staat van ontbinding in het eerste uur na hun overlijden, daar kunnen we het wel over eens zijn.

De Regering waar u zo veel vertrouwen in heeft bestaat uit psychopaten https://mh370-jit-lie.blogspot.com/ zou het dan niet tijd worden om zelf eens een psychiater te gaan raadplegen?

Hoop u hiermee voldoende te hebben geĆÆnformeerd.

Groet