Vertaal deze pagina naar:

HUMANITAIR PROJECT GRATIS ENERGIE DOOR ULTRASONE HYDROBOOSTER


Rob Brekel wil graag gaan starten met zijn eigen project voor gratis energie.

Wij laten deze gratis en positieve energie graag door ons stromen.


Weet en besef dat:


Wanneer we massaal in het product, de Ultrasone Hydrobooster, van Rob Brekel gaan investeren in plaats van de belastingdienst en de energiebedrijven te blijven spekken, kan er zelfs een enorme doorbraak en een enorme bewustzijnsverhoging onder de bevolking ontstaan, zodra de Ultrasone Hydrobooster in gebruik genomen gaat worden door de bevolking.

Update: 19-09-2022


Beste Lezers,

Velen van jullie hebben aangegeven interesse te hebben in de Ultrasone Hydrobooster. Met de huidige energie prijzen is dit niet zo verwonderlijk, dan is het streven geen belasting meer te hoeven betalen van 63% op iedere ingekochte opgewekte Kilo Watt aan Energie.

Er zijn inmiddels 15 mede investeerders die hun bijdrage van € 1.000 ,- durfkapitaal hebben overgemaakt naar NL84 BUNQ 2067 9076 03 ten name van RTG Brekel.

Mochten jullie mee willen helpen en investeren in de ontwikkeling van de Ultrasone Hydrobooster is jullie bijdrage zeer welkom. Ieder van jullie zal een Ultrasone Hydrobooster ontvangen als deze in productie gaat ongeacht of de verkoopprijs hoger is als de ingelegde € 1.000,-.

Ieder die mee inlegt maakt het verschil voor de toekomst in schone energie opwekking. Zij die reeds een bijdrage hebben gedaan hebben een investering deelname certificaat ontvangen, mijn belofte aan de mede investeerders.

Er zijn veel vragen die ik zo goed mogelijk probeer te beantwoorden, daar het een stuk techniek is met veel natuurkundige werking is het niet makkelijk te begrijpen voor veel mensen. Ik kan wat laten zien, maar dan moet je de werking begrijpen of van me aannemen dat het werkt.

Morgen 20 september 2022 komt de eerste 3D printer, waar we het prototype mee gaan maken. Veel spullen en gereedschappen zijn reeds aangeschaft om professioneel te kunnen werken.

De tekening wordt op dit moment gemaakt, waarvan ik hoop dat deze voor het einde van de maand september klaar is. Hoewel ik zelf alles gratis doe, zal ik mensen en materiaal moeten betalen. Daarom is het van groot belang dat we samen de mogelijkheid scheppen om de ontwikkeling mogelijk te maken van de Ultrasone Hydrobooster.

Het is mijn verantwoordelijkheid om integer om te gaan met jullie inleg van € 1.000,- en belangen, maar ook mijn belang om het concept niet zomaar te publiceren of ontwerptekeningen vrij te geven. Mede ontwikkelaars hebben een samenwerking overeenkomst en delen geen info aan derden die het concept graag voor zichzelf willen.

Mijn opgave is het bedenker van de producten, tot vormgever, maar ook mensen stimuleren om mee te werken om investeringen te doen. Ik heb reeds veel contacten moeten leggen met bedrijven waar producten of oplossingen zijn die aansluiten bij het totaal concept. Het is een kwestie van verbinden en draagvlak zoeken om elkaars belangen en dienst en product verlening te samen te voegen voor het beste resultaat.

Wie kan een bijdrage leveren vanuit zijn core business en knowhow, oplossing op maat die we samen kunnen aanbieden. Bedenk dat de belangen erg groot zijn gezien de doelstelling en verwachting wat de Ultrasone Hydrobooster voor ons en bedrijven kan betekenen in een blijvende kosten besparing.

Op het moment dat het Prototype gereed en getest is, zal er een ander prijskaartje aanhangen als de € 1.000,- inleg voor risico kapitaal die ik nu hanteer. De doelstelling is om nu een configuratie te maken die de CV ketel voor thuis simpel kan vervangen. Bij meer behoefte aan warmte energie kunnen meer systemen parallel geschakeld worden om schaalvergroting te krijgen.

Natuurlijk gaan er ook grotere versies komen van de Ultrasone Hydrobooster, echter is vanuit de particulier gebruiker nu de meeste drang om de gasmeter terug te kunnen sturen naar hun leverancier. Mijn plan is om de productie organisch te laten groeien en kosten beheersing door niet grootschalig kosten te maken die nu niet passen in het budget die samen gebracht is door mensen die durfkapitaal hebben ingelegd.

Natuurlijk zal ik de voortgang op de website https://IQ-Projects.eu plaatsen waar het actuele nieuws betreft van de product ontwikkelingen en samenwerking bedrijven. Mijn vraag aan ieder van jullie, deel deze info met bedrijven, particulieren, familie, vrienden en kennissen.

Slagen gaan we zonder meer in de opzet, makkelijker is het wel als er een groter draagvlak is van klanten, bedrijven en mede investeerders. Ik ben blij verrast dat zelfs vanuit de rest van de wereld mensen hebben gereageerd om hun bijdrage en steun te betuigen.

In Zuid-Duitsland ben ik gevraagd om voor een grote groep ondernemers mijn verhaal te komen vertellen, wat ik ook zal doen op het moment dat ik de eerste meetresultaten heb verzameld.

Als ik de aangesloten energie weet in Kw en na meting de output aan Kw met elkaar vergelijken kan, hebben we meer energie uit het systeem dan we er in stoppen. Zij die roepen de wet van energie behoud vergeten dat hier factoren meespelen als expansie van water met 1600 liter per 1 liter water, de zwaartekracht / G Krachten waar het water aan onderhevig is, en het vacuüm effect op water in de Ultrasone Hydrobooster, daarbij nog de hoge tonen die directe frequentie overdracht doen zonder dat er verliezen ontstaat tussen water en de opwekker, de Ultrasone Hydrobooster als een ruige uitvoering van muziek instrument.

Op dit moment gaan we de Ultrasone Hydrobooster maken van Carbon met Nylon verbinding die maximaal 210 graden Celsius warmte kunnen verdragen. Op het moment als we aangetoond hebben wat de temperaturen zijn kunnen we beslissen of het in metaal gemaakt gaat worden.

Straks met de grote massa productie zal het productie proces aangepast worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Het is dus ook in het belang van samenwerkende bedrijven om de ontwikkelingen voor schone CO2 vrije energie opwekking gemeenschappelijk te ondersteunen en werkgelegenheid te promoten.

Op de website zal een nieuwe rubriek komen, tevens zal de website in meerdere talen verschijnen.

Website ► https://IQ-Projects.eu

 

Heeft U interesse?

Stuur dan een mail aan het volgende e-mailades:

rob.brekel@gmail.com


Hartelijke groet

Rob Brekel


Ontwikkeling Ultrasone Hydrobooster


Update 12-09-2022Rob Brekel maakt het volgende bekend:


Beste Lezers.

Mijn uitvinding wat nu in ontwikkeling is, van een eerder model in Amerika, heb ik op veel punten verbeterd, het is uiteindelijk een totaal nieuw concept geworden. Het is energiezuiniger en brengt veel meer energie op als de eerder behaalde winst van 70% van het model van de Amerikaan.

De energie komt door beweging waardoor ultrasone geluid ontstaat. Dit geluid brengt de frequentie over aan het water, waardoor het warmer wordt. De uitvoering waar ik nu aan werk gebruikt 1,9 Kw elektriciteit om het mechanisme in beweging te brengen. Daar ik vier maal minder energie nodig heb als het eerdere model, het apparaat lichter van gewicht is, de stuwruimte éénderde van de watermassa is per seconde, en 1461 gaten die als fluiten werken, is het vooruitzicht dat een veelvoud van energie in warmte meer er uit komt als ik moet gebruiken om het in beweging te brengen.

Je kunt de ultrasone hydrobooster zien als een instrument met vele fluiten. Als je op een oude holle sleutel blaast produceer je geluid. Denk aan een trilfluit van een scheidsrechter, dan blaas je circa 20 cm lucht per seconde.

Het oude bestaande model maakte 3.000 toeren per minuut wat een snelheid van 50 meter / seconde is. Mijn model (Ultrasone Hydrobooster) haalt een snelheid van 30.000 toeren per minuut waarbij de flow om geluid te maken boven de geluidsnelheid van lucht uit komt. Op dit moment ben ik het model aan het optimaliseren, en aan het tekenen om straks te kunnen maken.

De wijze waarop wij (het team) de hydrobooster maken zorgt ervoor dat we geen afval hebben bij de productie. Het zal 5 maal lichter zijn als staal, maar wel veel sterker als staal. Het geluid is van een zulk hoge frequentie dat het voor ons en dieren niet te horen is. De stoom die er uitkomt zorgt dat er stroom opgewekt kan worden in een later stadium.

De warmte wordt opgeslagen in een Warmte Accu die nog in ontwikkeling is. De Ultrasone Hydrobooster kan continu warmte produceren als de Warmte accu onder een bepaalde temperatuur komt. Door de warmtewisselaars in de Warmte Accu kunnen veel verschillende systemen in woonhuizen worden bediend. Een woonhuis met verschillende warmte afgifte, bijvoorbeeld radiatoren of vloerverwarming, zwembad, jacuzzi en koelinstallaties.

Het slim combineren van bestaande technieken en grondstoffen maakt dat we weinig onderdelen in de Ultrasone Hydrobooster hebben. Het voordeel hierbij is dat wat er niet in zit ook niet stuk gaan.

Dan zijn er de zonnecollectoren die we ook gaan maken. Deze zonnecollectoren zetten gratis zonnestralen om in warmte. Dit is een tweede bron voor warmte afgifte aan de Warmte Accu. Heeft men zonnenpanelen op het dak dan kan daar de aandrijving van het hele systeem op draaien. Als je dit doet in combinatie met elektriciteitopslag in batterijen ben je totaal onafhankelijk van energie aanbieders.

De opgewekte energie is een blijvende cyclus zonder CO2 opwekking of uitstoot. Wanneer meerdere mensen dit gaan gebruiken in de toekomst zal dit de afbraak van de lelijke windmolenparken gaan versnellen. Onderdelen van de windmolens kunnen dan gerecycled worden om er andere producten van te maken.

Nu worden de onderdelen van windmolens nog steeds in de grond begraven, omdat het recyclen te duur is. Maar dan graven we ze weer uit om dan als grondstof te gaan gebruiken. Om dit alle mogelijk te maken, zal er eerst genoeg geld moeten zijn om dit allemaal te kunnen verwezenlijken.

Ik zoek mensen die € 1.000,- durfkapitaal willen investeren en mensen die toezeggen het product te willen kopen. Diegenen die het nu kopen willen zal alleen de materiaalkosten behoeven te betalen. Ik kan alleen niet zeggen wat de totale kosten zullen zijn op dit moment, zeker niet met de huidige inflatie.

Ik ben nu aan het inventariseren en heb contacten met installateurs gezocht, met een mogelijke rol voor hun bedrijf. Dat maakt dat de kosten laag zijn voor het ontwikkelen van het eerste prototype. Een model van 2004 heb ik reeds op verschillende punten verbeterd. Heb nu een volume- en warmtebuffer erin verwerkt met veel aansluitmogelijkheden. Het systeem wordt aangedreven door een of twee pompen van 1,9 KW per stuk. Deze pompen schakelen in vermogen terug als het pompvolume is bereikt en zo constant gehouden wordt, met een maximale druk van 10 Bar opvoerhoogte. Deze pompen gaan door hun eigen regeling minder energie verbruiken als de Flow volume behaald is en zal deze constant houden.


Aan alle aspirant investeerders van de Ultrasone Hydrobooster


Voor de inleg van € 1.000,- durfkapitaal zal natuurlijk wel een tegenprestatie van mijn kant tegenover moeten staan. Dit zal ik in een contract vastleggen die ik zal ondertekenen om de investering te waarborgen. Ik verplicht me om een werkende Ultrasone Hydrobooster te maken en te testen, deze zal een gigantische Energie besparing opleveren. Mensen die geld mee inleggen gaan als eerste een exemplaar ontvangen als het systeem klaar en getest is.

Mocht het systeem in deze uitvoering niet geschikt zijn voor Uw situatie, dan ontvang U 20% rente op het ingelegde risico bedrag van € 1.000,- + € 200,- = € 1.200,- terug over de tijd van 1 jaar.

Bedrijven die nu een exemplaar bestellen betalen kostprijs plus 10% van het systeem. Bedrijven die mee willen werken betalen hun eigen systeem, zonder dat we van het budget van inleg gebruik maken.

Er zijn twee mede-investeerders die toezicht houden op de ontwikkeling van het product en de uitgaven die daar mee gemoeid zijn. Dit doe ik om jullie belangen te beschermen en transparant te zijn over het gehele traject. Verder zal ik regelmatig een update geven van de voortgang van ontwikkeling en behaalde resultaten.

Het is nu nog niet te overzien hoelang de levertijden zullen zijn van de diverse onderdelen voor het hele systeem. Echter hoop ik voor 1 januari 2023 de productie te kunnen starten wanneer de resultaten bekend zijn en er geen onvoorzien oponthoud komt. Ik hoop dat bedrijven mee aanhaken om zo werkgelegenheid te bevorderen voor de toekomst.

Er is momenteel een website in ontwikkeling waar mensen straks de informatie kunnen lezen en demofilmpjes kunnen zien van de voortgang.


Voorbestelleing hydrobooster


Mensen die nu alvast een voorbestelling willen doen en direct betalen komen op de lijst en zullen in volgorde van binnenkomst de Hydrobooster ontvangen.

Het is heel gewoon dat wanneer men een auto bestelt er een wachttijd is. Echter zijn wij nu niet in staat alles zelf voor te financieren, vandaar dat we het nu door onze Crowdfunding mogelijk maken.

Verder zal het maatwerk zijn waar een installateur met U de werkzaamheden zal moeten doornemen. Wij zorgen ervoor dat deze installateurs zich gaan bijscholen waar dit nodig is aangaande de Ultrasone Hydrobooster.


Heeft U interesse?

Stuur dan een mail aan het volgende e-mailades:

rob.brekel@gmail.com


Hartelijke groet, Rob Brekel

Rob Brekel
Rob Brekel

Rob Brekel  is al jarenlang bezig met zijn project van gratis energie!


Het lijkt er nu echt van te gaan komen dat de wens en plannen van Rob Brekel en vele anderen op korte termijn gerealiseerd gaat worden. Alles wat je aandacht geeft groeit. En alles waar wij ons op gaan focussen gaat zich vanzelf manifesteren. Zo werkt onze Gedachtekracht.


 Rob Brekel schreef het volgende over zijn humanitaire project:


Beste Mensen,

Het gaat erom wat we samen kunnen betekenen als het om de transitie (overgang naar een Nieuwe Wereld) gaat, dit is geen opdracht voor één persoon, ook al komt het idee wel van één persoon.

We moeten ons realiseren wat we samen voor elkaar kunnen krijgen wanneer we onze krachten en talenten gaan bundelen. Hoewel ik geloof dat de vrijgave van de GESARA fondsen niet lang meer zal duren.

Ik (Rob Brekel) heb mij jarenlang ingezet op verschillende gebieden, onderzoek gedaan, gebouwd en getest, om inhoudelijke kennis te vergaren die nodig is om gratis energie mogelijk te maken. Waarbij gratis niet betekent dat de aanschaf op dit moment niets zou kosten. Daarom doe ik nu een voorstel aan de bevolking om snel een oplossing te realiseren in verband met het misdadige beleid van de huidige fake overheid.


Wat ik zoek is een team van doeners!


Doeners die actief mee willen werken aan het maken van de ontwerpen.

Dan een groep mensen die vooraf willen investeren.

Door de producten middels een voorinschrijving te kopen, zodat we het gezamenlijke kapitaal kunnen gebruiken om de ultrasone hydrobooster te bouwen en te testen.

Deze pioniers hebben dan als eerste het product, de ultrasone hydrobooster, ter beschikking tegen inkoopprijs, of zelfs geheel gratis wanneer de GESARA fondsen inmiddels zijn vrijgegeven tijdens het productieproces.


Penningmeester gezocht!


Graag zou ik (Rob Brekel) willen dat iemand als penningmeester gaat optreden en de pot met geld gaat beheren, waar ik helemaal buiten sta.

Als we op deze basis kunnen gaan starten, hebben we de mogelijkheid om 63% belasting per eigen opgewekte Kilowatt te besparen.

Om een claim van een (mogelijk) bestaand ontwerp te voorkomen zal mijn ontwerp met circa 95% verschillen op alles wat reeds is gemaakt in het verleden, en zal bovendien een veel hogere opbrengst hebben.

Besef dat dit een leer-project is, waarbij we eerst moeten uitvinden met welke testen en resultaten uiteindelijk het meeste rendement zal opleveren.

Dit project van gratis energie maakt ons onafhankelijk van de corrupte (r)overheid.


In de toekomst hebben wij geen gas meer nodig!

Weet dat wanneer we kunnen verwarmen met het product, de ultrasone hydrobooster, we er ook mee kunnen koelen. Bovendien zijn er nog meer interessante toepassingen mogelijk voor de toekomst.


Arbeidsplaatsen


Buiten dat het goed is voor het milieu, levert het ook veel arbeidsplaatsen op. Dus installateurs van Nederland, hier is een kans om je alvast voor te bereiden, door binnenkort mensen op te leiden die de producten gaan installeren bij jullie klanten.

Buiten geldelijke bedragen zijn hand- en spandiensten zeer welkom. Ik ben nog iemand van de oude stempel qua vaardigheden en las met een lasapparaat makkelijk met autogeen, maar dit is inmiddels achterhaald. Ik wil graag een prototype gaan maken van RVS 316L en 304L staal, dan zijn er ook zwembaden mee te verwarmen.

Denk ook aan kassenbouw (verwarming) en Aqua-Ponic installaties om eigen voedsel in eigen regio te kunnen verbouwen, zonder dat er chemicaliën nodig zijn. Dan nog de zaden herstellen naar het OER-DNA, zodat meer opbrengst en gezonder voedsel geproduceerd kan worden.


Ons Gezamenlijke Doel


Zodra we een team hebben die dit project gaat oppakken, trek ik mij terug wanneer ik zie dat het goed gaat. Dus hierbij een oproep aan allen die zich geroepen voelen hier iets in te gaan betekenen, wees mijn gast. Ik zal alles wat ik weet en beheers inzetten om het gezamenlijke doel te behalen.

Wees je bewust van dit mooie project en ga er op een positieve wijze mee om.

Je inzet zal beloond worden met positieve karma.

Voel jij je geroepen om deel te nemen aan dit interessante project?


Stuur dan een mail aan het volgende e-mailades:


rob.brekel@gmail.com


Ik (Rob Brekel) hoop dat we daarna zo snel mogelijk een ZOOM gesprek kunnen hebben om alle aspecten door te kunnen nemen. AutoCAD tekenaars, talenten in de elektronica en metaalbewerking, studenten die het meet- en testwerk willen gaan doen, kunnen vanaf het begin deelnemen aan dit project om alles goed te doorgronden en kunnen meespreken en meedenken wanneer ze een ontwerp en/of advies hebben.

Groet Rob Brekel

Rob Brekel
Rob Brekel


Bericht voor alle aspirant investeerders van de Ultrasone Hydrobooster


Update 26-08-2022 (2)


Rob Brekel schrijft:

Voor de inleg van € 1.000,- durfkapitaal zal natuurlijk wel een tegenprestatie van mijn kant tegenover moeten staan. Dit zal ik in een contract vastleggen die ik zal ondertekenen om de investering te waarborgen.

Ik verplicht mij om een werkende Ultrasone Hydrobooster te maken en te testen. Deze zal een gigantische Energie besparing opleveren. Mensen die geld mee inleggen gaan als eerste een exemplaar ontvangen als het systeem klaar en getest is.


Wanneer GESARA komt ga je het hele systeem ontvangen zonder bijkomende kosten.

Zolang GESARA op zich laat wachten kan men het systeem tegen kostprijs kopen.


Mocht het systeem in deze uitvoering niet geschikt zijn voor jouw situatie, dan ontvang je 20% rente op het ingelegde risico bedrag van € 1.000,- + € 200,- = € 1.200,- terug over de tijd van 1 jaar.

Bedrijven die een exemplaar nu bestellen betalen kostprijs +10% van het systeem. Bedrijven die mee willen werken betalen hun eigen systeem, zonder dat we van het budget van inleg gebruik hoeven te maken.

Ik hoop over een week meer info te hebben over de voortgang, met mogelijk een informatieve bijeenkomst ergens midden in het land.

Er zijn twee mede investeerders die toezicht houden op de ontwikkeling van het product en de uitgaven die daar mee gemoeid zijn. Dit doe ik om jullie belangen te beschermen en transparant te zijn over het gehele traject. Als we de bijeenkomst hebben zal ik de overeenkomst bij me hebben die we onderling aangaan, dan zal ook het rekening nummer voor het storten van de € 1.000,- gegeven worden.

Verder zal ik regelmatig een update geven van de voortgang van ontwikkeling en behaalde resultaten. Het is nu niet te overzien hoelang er levertijden zijn van onderdelen voor het hele systeem. Echter hoop ik voor 1 januari 2023 de productie te kunnen starten als de resultaten bekend zijn.

Ik hoop dat bedrijven mee aanhaken om zo werkgelegenheid te bevorderen voor de toekomst.

Hartelijke groet Rob Brekel
Hartelijke groet Rob Brekel

Nu al 30 investeerders


Update 26-08-2022 (1)


Vragen aan Rob middels de mail:


- Wat zijn de kosten van het apparaat?
- Heb je al genoeg investeerders?
- Wat betaal ik als investeerder?
- Werkt het apparaat op elektra of... hoe of wat?
- Wat zijn bijkomende kosten voor aansluiting?

Goede morgen, bedankt voor alle mails.

Ik zoek mensen die € 1.000,- durfkapitaal willen investeren en mensen die toezeggen het product te willen kopen. Diegenen die het nu kopen wil betaald nu de materiaalkosten.

Ik kan alleen niet zeggen wat de totale kosten zullen zijn op dit moment, zeker niet met de huidige inflatie.
Er gaat een infobijeenkomst komen, waarvoor je dan een uitnodiging gaat krijgen.

Ben nu aan het inventariseren en heb contacten met installateurs gezocht, met een mogelijke rol voor hun bedrijf. Dat maakt dat de kosten laag zijn voor het ontwikkelen van het prototype.

Een model van 2004 heb ik op verschillende punten verbeterd. Heb nu volume en warmte buffer in een getekend met veel aansluitmogelijkheden. Het systeem wordt aangedreven door 2 pompen van 2,2 KW per stuk, deze pompen schakelen in vermogen terug als het pompvolume is bereikt en zo constant gehouden wordt, met een maximale druk van 2,2 Bar.

Daar jij je eigen energie met dit product zelf opwekt heb je geen maandelijkse verdere kosten. De energie wordt geproduceerd door middel van geluid, die de Ultrasone Hydrobooster produceert. Hierdoor wordt het water of Glycol in frequentie verhoogd en dus warmte geproduceerd voor wrijving en druk verschillen in de booster.

Op dit moment zijn er circa 30 mensen die interesse hebben en mee willen financieren. Verder heb ik installateurs aangeschreven, waarvan ook interesse bestaat omdat dit veel ombouwwerk voor hun bedrijf zal betekenen.

Bedankt voor je interesse, kom er later op terug als ik verder ben en de bijeenkomsten kan houden.

Groet Rob Brekel
Groet Rob Brekel

Het gaat goed!


Update 25-08-2022

Het gaat goed, er zijn reeds 19 mensen die interesse hebben om de ontwikkeling van de https://ultrasone-hydrobooster.blogspot.com mee te financieren, op voorwaarde dat ze deze gratis geleverd krijgen wanneer GESARA een feit is. Dan maakt geld niets meer uit, vanwege de overvloed.Mijn uitvinding gaat er komen!


Update: 25-08-2022 van Rob Brekel

Beste mensen,

Mijn uitvinding gaat er komen om gratis warmte te maken voor je woning, bedrijf of zwembad etc. Je kunt er ook je ruimte mee koelen. Na een gehouden bijeenkomst is er een groep die wil samenwerken om het product te maken. Je kunt het in je tuin of in een loods of garage plaatsen, onder de grond dan heeft er niemand last van.

Het wordt een warmte buffer met meerdere aansluitingen: 4x 2 maal 1" aansluiting voor 4 wisselaar 4 aanvoer 4 retour, je hoeft ze niet allemaal te gebruiken, maar het kan wel. Een van deze aansluitingen zal een warmwater doorstroom functie hebben. Twee voor je CV of vloerverwarming aan te sluiten. Eén voor koeling of voor een zwembad te verwarmen. Dan komen er nog twee x 2 , 1" aansluitingen voor zonnecollectoren aanvoer en retour die je op het dak kunt installeren. Een toevoer vanuit de Ultrasone-Hydrobooster en twee aansluitingen voor de pompen die de Ultrasone Hydrobooster in werking zetten en de warmte opvangen en rondpompen.

De eerste investeerders werken mee om het plan van de grond te krijgen, geen energie meer kopen om je huis te verwarmen, dus geen 63% belasting per KW meer te betalen voor alle energie die je zelf opwekt.

Ga je bouwen of wil je een aanpassing thuis gaan doorvoeren, die beter is als een dure warmtepomp, dan wil ik een voorlichtingsavond organiseren, waarbij toekomstige klanten en installatie bedrijven kunnen beslissen of het iets voor hun is.

De eerste 100 mensen die € 1.000,- inleggen als risico investering krijgen een set op het moment dat de GESARA fondsen vrijkomen en we een voorraad hebben gemaakt. Daar het concept eenvoudiger is geworden kan het ook goedkoper gemaakt worden en zijn veel functies in één product samengevoegd.

Heb je interesse om meer te weten of te investeren mail dan naar: Rob.Brekel@gmail.com

Beste installateurs van Nederland, dit levert veel werk en omzet voor jullie bedrijven in de toekomst.
Om de basiswerking te bekijken zie info: https://ultrasone-hydrobooster.blogspot.com, Het product heeft een verwachte levensduur van meer dan 50 jaar.

NB. Pompen kunnen wel sneller aan vervanging of onderhoud toe zijn.

Het is erg groot maar het wordt 'Plug en Play' gemaakt om de installatie zo eenvoudig mogelijk te maken.

Laat de gasaanvoer maar afsluiten met de aanschaf van dit product.

Groet Rob Brekel
Groet Rob Brekel

Gisteren was de bijeenkomst voor de uitvinding.


Update 21-08-2022 van Rob Brekel

We hebben een samenwerking tot stand gebracht om te kunnen starten.

Ik zal mijn kennis en ontwerp overdragen aan de groep die er mee gaat starten, als ik meegeholpen heb om de tekening te maken van het ontwerp. Er zijn tijdens de bijeenkomst meer inzichten vanuit de groep gekomen, die zeer waardevol zijn om het concept uit te breiden.

Er zal ook een Crowd-Funding plaats gaan vinden, dit gaat buiten mij om, want ik draag het immers over.

https://ultrasone-hydrobooster.blogspot.com

Groet Rob Brekel
Groet Rob Brekel

Beste vrije geesten met energieke inzet,


Update 08-08-2022 van Rob Brekel

Ik heb circa 10 berichten ontvangen van mensen die positief staan tegenover het leerproject en ontwikkeling van de Ultrasone Hydrobooster.

Zoals het er nu voor staat, lijkt het mij verstandig met mensen samen te komen om dit project te bespreken om de vervolgstappen te bepalen.

Op zaterdag 20 augustus 2022 wil ik een bijeenkomst houden.

De plaats en tijd zal nader worden bepaald en bekend worden gemaakt. Iedereen mag een voorstel doen om deze plaats te bepalen. Omgeving Eindhoven of 's-Hertogenbosch zou redelijk centraal liggen.

Heb jij vaardigheden die we kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van producten?

Mail mij dan op mijn e-mailadres: Rob.Brekel@gmail.com

In ruil voor hun steun en inzet kunnen we installateurs veel werk toe te spelen. Mochten er machinebouwers onder ons zijn die mee willen denken en actief mee willen ontwikkelen zou dat een geweldige stap vooruit zijn. Het gaat er niet om wie de eigenaar is van het product, maar dat het er komt is het allerbelangrijkste.

Daar ik het idee circa 10 jaar geleden reeds heb laten registreren als mijn geestelijke eigendom, van een verbeterd bestaand ontwerp, wat ik daarna met zeker meer dan 90% heb gewijzigd, maakt dat een reeds bestaand patent van het idee geen aanspraak kan maken op mijn ontwerp.

Op het moment dat de fondsen vrijkomen, is een patent ook niet meer interessant. Als wij ze gaan produceren en verdelen, gaat het om het gebruik, de toepassingen en de mogelijkheden, wat voor nu onze grote uitdaging is.

Stijgende energieprijzen zijn dan niet meer van toepassing voor alle gebruikers van deze vorm van energie, zodra wij deze zelf met behulp van de ultrasone hydrobooster zelf kunnen opwekken.

Groet Rob Brekel
Groet Rob Brekel