Vertaal deze pagina naar:

ECODORP IN BOEKEL

In Boekel bouwt een groep mensen een Ecodorp, een plek om in harmonie met de aarde te wonen.

De bouw is gestart op 23 oktober 2019

Er komen 30 huurwoningen, 6 mantelzorgwoningen, een buurthuis, kennis- en educatiecentrum, werkplaats en kantoren, alles natuurlijk klimaatneutraal of -positief. De bewoners gaan zelf voedsel verbouwen, hun eigen energie opwekken en het water wordt ecologisch gezuiverd.

Facebookpagina ► https://www.facebook.com/EcodorpBoekel

Waky Waky, dit is een project van de Vrijmetselaars en het WEF 😱

Wij dachten het al, maar na het bekijken van een video weten we het nu 100% zeker!

Kijk op 4 minuten 56, dan maakt de man het vrijmetselaarsteken, (het piramide handgebaar).

Video van 14 oktober 2022

Het Ecodorp in Boekel is een Vrijmetselaarsdorp 😱

Je kunt het ook aan de opdruk van het T-shirt zien.

Een kijkje in het Ecodorp (Vrijmetselaarsdorp) in Boekel


Introductie

Ze willen een uniek, inspirerend Brabants voorbeeld zijn voor duurzaam leven in verbinding. In Ecodorp Boekel gaan ze duurzaam in onze levensbehoeften voorzien.

Ze dragen hierdoor oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen, in samenwerking met hun omgeving.

Meer info ► https://www.ecodorpboekel.nl/zelfvoorzienend-qua-energie/

Planbord

Hier zie je het oude planningsbord van enkele weken. 

Elke kolom is een dag.

De groene briefjes zijn taken voor ecodorpers en vrijwilligers.

Laatste Update 16-01-2022

Zelfvoorzienend qua energie


De voorlopige uitgangspunten van het energieplan zijn:

Genoeg is Meer; opwekking en verbruik moeten afgestemd zijn op elkaar om initiële kosten zo laag mogelijk te houden. Oftewel; jaarlijkse energiekosten: netto 0 euro (of zelfs kleine winsten), aanschafkosten: zo laag mogelijk.

Opwekken:

Energie moet lokaal op te wekken zijn; zoals met zonnepanelen, zonnecollectoren en windmolens- energiebronnen moeten schoon en hernieuwbaar zijn; zoals wind- en zonne-energie- energieopwekking en -opslag moet lowtech waar mogelijk en hightech waar efficiënter

Verbruik:

Liefst energieloze alternatieven; dikke muren die de warmte en koelte vasthouden en andere passieve gebouweigenschappen, een voorraadkast of kelder i.p.v. een koelkast en een hooikist om eten te laten garen, natuurlijke ventilatie.

Zo zuinig mogelijke apparaten of alternatieven; zoals een gezamenlijke wasserette en vriesruimte, hoog efficiënte apparaten, ventilatoren i.p.v. airco, ledlampjes, douche met warmteterugwinning en innovatieve straatlantaarns met bewegingsdetector.- slim ontwerp van woningen; zoals de douche, keuken en boiler dichtbij elkaar.

Opletten met gedrag; zoals apparaten niet aan laten staan bij afwezigheid, toepassen van stand-by killers e.d..


Er zijn vier vormen van energie in hun huizen:


1. Elektriciteit

Dat willen ze opwekken met voornamelijk zonnepanelen. Ze slaan alle energie op in een slimme accu. Die slaat eerst alle opgewekte energie op in zichzelf en stuurt het daarna pas naar het net. Als je energie verbruikt, wordt eerst de accu leeggemaakt en daarna pas van het net gekocht, in de vorm van goedkopere nachtstroom.

Eventueel sluiten Ze alle huizen op elkaar aan in een micro-smart grid. Dan worden eerst alle accu's in het hele dorp leeggemaakt voordat ze een stuiver uitgeven aan elektriciteit van het net.

2. Warmte voor tapwater (douche en kranen)

Al het warm water wordt opgeslagen in een goed geïsoleerde warm watertank. Het water wordt op drie manieren verwarmd:

1. In zonnecollectoren op het dak (als de zon schijnt).

 2. Met een warmtewisselaar in de kachel (als het koud is).

3. Met een elektrische verwarming in de watertank zelf die minstens één keer per week de temperatuur van het water hoger dan 60 graden brengt (tegen legionella).

3. Ruimteverwarming

Ze krijgen vloerverwarming in het verwarmde deel van het huis. Met een warmtewisselaar wordt de buitentemperatuur gebruikt om warmte uit te onttrekken.

4. Koken

Ze gaan elektrisch koken.

Ook willen ze in elke keuken (desgewenst) een hooikist plaatsen. Dan gebruik je alleen energie om het water aan de kook te brengen en in de kist kan het gaar worden. Dat scheelt ontzettend in de energiekosten van het koken.

Update 21 maart 2021

Wat is een Ecodorp?

Ecodorp Boekel beantwoordde deze vraag als volgt:

Sinds eind jaren 60 zijn er wereldwijd ecodorp initiatieven ontplooid om alternatieve duurzame levenswijzen in de praktijk te brengen. Ecodorpen zijn gemeenschappen met als doel zowel sociaal, economisch als ecologisch duurzaam te zijn.

De meeste hebben een omvang van tussen de 50 en 150 personen.

Een aantal daarvan hebben internationale vermaardheid gekregen, zoals: Findhorn in Schotland, Zegg in Duitsland, Damanhur in Italië, Auroville in India en The Farm in Amerika.

Er zijn wereldwijd nu tienduizenden ecodorpen (4.000 in Europa).

De meeste hebben zich aangesloten bij het Global Ecovillage Network (GEN). Zij hebben hen als aspirant-lid ook aangesloten bij GEN. GEN heeft hen veel contacten opgeleverd en maakte het voor hen mogelijk om veel workshops te volgen.

Ze worden volwaardig lid van GEN als hun ecodorp gerealiseerd is.

In de afgelopen 5 jaar hebben ze diverse ecodorpen bezocht en een duidelijker beeld gekregen over wat ze precies willen realiseren en hoe ze dit willen doen.

GEN is als een adviesorgaan verbonden aan de Verenigde Naties.

https://www.ecodorpboekel.nl/wat-is-een-ecodorp


De kiem voor dit project begon al medio 2005

Ineke van Zanten en Rinske van Noortwijk interviewden Ad Vlems, initiatiefnemer van het Ecodorp.

Meer info ► https://www.hetkanwel.nl/2020/06/18/ecodorp-boekel

Rondleiding Ecodorp in Boekel

In de reacties onder een van de video's is het volgende te lezen:

Dit zijn de pioneers van de nieuwe wereld - Jammer dat deze fantastische mensen niet genoeg aandacht krijgen - ze zijn eigenlijk de wereld aan het redden!

Dit willen wij ook gaan doen. 

Misschien maar eens langs gaan om van ze te leren.

Zo inspirerend. 

Hier ga ik meer over leren!