Vertaal deze pagina naar:

PROJECT WATER

Wat is nu gezond drinkwater? En hoe kunnen wij dat verkrijgen?

Dat gaan wij nu onderzoeken met ons water project.

Uitleg over de ppm waarde en de PH-waarde van ons drinkwater.

Wat doet een TDS-meter?

Een TDS-meter meet het aantal opgeloste vaste stoffen in het drinkwater in parts per million (ppm). De meter berekent het TDS-gehalte in het water. Hoe hoger de waarde uitvalt, des te meer vervuiling in het water aanwezig is. Een waarde van bijvoorbeeld 60 ppm betekent dat er van één miljoen deeltjes 60 opgeloste ionen zijn en de rest (999.940) watermoleculen zijn. De meter geeft bij ZeroWater-gefilterd water '000' aan, omdat het TDS-gehalte door het filteren 0 is. ZeroWater is het enige waterfilter dat alle opgeloste vaste stoffen uit het drinkwater filtert. Dat is pas echt zuiver water!

Hoog en laag TDS-gehalte

Bij het meten van het water kan de TDS-waarde laag of hoog zijn. Het is belangrijk voor de beoordeling om te weten wat laag en hoog is. Bij een hoge TDS-waarde is er een grote hoeveelheid opgeloste vaste stoffen in het drinkwater gevonden. Dit kan invloed hebben op de smaak en geur van het water. Een laag TDS-gehalte betekent dat er minder opgeloste vaste stoffen in het water zitten en dat het water vooral bestaat uit watermoleculen. Met als resultaat goed smakend water. Een waarde tussen de 51 en 200 is een gemiddelde waarde die vaak in de TDS-meting naar voren komt. Bij waardes die uitkomen boven 300 spreken we van een zeer hoog TDS-gehalte.

https://www.zerowater.nl/testen-vervuiling/wat-is-een-tds-meting/


Ppm staat voor parts per million. Het is een maat voor de concentratie van een chemische stof in een product. Een concentratie van 1 ppm betekent dat 1 miljoenste deel uit de stof bestaat. 10.000 ppm komt overeen met 1%.

Bron: https://www.encyclo.nl/begrip/PPM

Wat is een goede PH-waarde?

De definitie van de pH-waarde water komt tot stand op basis van de concentratie waterstofionen. Om niet met onhandige getallen te hoeven werken, is de pH-waarde gedefinieerd als de negatieve logaritme van de waterstofionenconcentratie. Bij de waterstofionenconcentratie van bv. 0,01 mol/l (= 10-2 mol/l), de betreffende oplossing heeft een pH-waarde van 2. Hoe hoger de waterstofionenconcentratie, hoe lager de pH-waarde. Als de waarde bijvoorbeeld wordt verlaagd van 7 naar 6, zal de concentratie waterstofionen tien keer hoger zijn.

Bron: https://gezondwaterdrinken.nl/ph-waarde-water/ph-waarde-kraanwater/

- Wordt vervolgd -