Vertaal deze pagina naar:

DE NIEUWE AARDE KOMT ERAAN, HOERA!

01.03.2024

Er is fantastisch Nieuws!

We zullen binnenkort de Nieuwe Aarde betreden.

De Galactische Federatie heeft dit bevestigd. De Nieuwe Aarde bestaat in dezelfde ruimte als de Oude Aarde, maar is op een hoger dimensionaal niveau. De energie van de twee stapels aarde beïnvloeden elkaar. Daarom zal uiteindelijk de hele mensheid naar de Nieuwe Aarde verhuizen en ons bewustzijn zal stijgen naar hogere niveaus van bewustzijn en spirituele ontwikkeling.

Hoe zal het zijn op de Nieuwe Aarde?

De Nieuwe Aarde is geen echte fysieke planeet zoals je hem nu kent, maar eerder een dimensie die bovenop de oude Aarde (de derde dimensie) bestaat. Het wordt de "vijfde dimensie" genoemd. De oude aarde is nog steeds onder de heerschappij van duisternis. Lees dit artikel waarin dit wordt uitgelegd.

De nieuwe aarde zal geregeerd worden door licht.

In dit artikel gaan we het verschil tussen de oude en de nieuwe aarde bespreken. Het belangrijkste verschil tussen de oude en de nieuwe aarde is dat we op de oude aarde een lichaam hebben op koolstofbasis en op de nieuwe aarde een lichaam op kristalbasis zal zijn. De overgang van koolstof naar kristallijn DNA is beschreven als een kwantumsprong in de menselijke evolutie. De mensheid zal onsterfelijk worden. Het transitieproces is al onderweg en zal nog enige tijd doorgaan.

Tijdens de overgangsperiode zullen bestaande lichamen op basis van koolstof geleidelijk vervangen worden door lichtlichamen op kristallijne basis. Deze lichtlichamen zijn echte fysieke manifestaties van het nieuwe kristallijne netwerk dat langzaam verschijnt binnen het Collective Consciousness Field (CCF). Ze zijn dus niet etherisch of astraal van aard.

Ze bestaan in fysieke vorm zoals je huidige lichaam dat doet, maar ze bestaan uit een meer verfijnde materie/energie matrix en zijn beter afgestemd op de resonantiefrequentie van je Ware Zelf - jouw multidimensionale, eeuwige essentie die buiten tijd en ruimte bestaat.

De Universele Wet van Aantrekking zal ervoor zorgen dat je bewustzijn wordt aangetrokken door deze nieuwe kristallijne vormen zodat je ze kunt bezetten zodat je kunt herenigen met iedereen die deze overgang al heeft gemaakt en zodat je kunt helpen samen met de Nieuwe Aarde te creëren met Zij. Terwijl je je eigen spirituele pad vordert en de noodzakelijke energetische blauwdrukken in je geest en lichaam creëert door meditatie, affirmatie en visualisatie technieken, zul je je bewustzijn naar een hogere dimensie beginnen te verheffen om deze kristallijne vorm aan te trekken.

We zijn ons niet bewust van onze eigen ziel of geest omdat we ons gedragen als een lijk. We zijn het geheim van onsterfelijkheid uit de oudheid vergeten, maar als we de Nieuwe Aarde bereiken, zullen we die kennis opnieuw verkrijgen en onsterfelijke wezens worden.

Er is geen dood op de Nieuwe Aarde.

De Nieuwe Aarde zal een paradijselijke plek zijn. Op de oude aarde was er dood en scheiding van mannelijke en vrouwelijke energieën, waardoor we veel problemen kregen in ons dagelijks leven. Op de Nieuwe Aarde zal er geen dood zijn, en deze scheiding zal worden opgeheven.

Er zal alleen Eenheid zijn.

Dus er zal maar 1 geslacht zijn.

Zowel mannelijke als vrouwelijke energieën zullen in een unie zijn.

Ja, het is waar!

De oude aarde nadert het einde van zijn tijd. De Nieuwe Aarde is in het proces van ontstaan. De oude aarde had allerlei problemen, zoals oorlog, terrorisme, natuurlijke calamiteiten, armoede, werkloosheid, ziektes, enz. Ze zullen niet bestaan op de Nieuwe Aarde. De nieuwe aarde zal een plek zijn waar vrede en geluk de vrije loop lopen. De Nieuwe Aarde is geschapen door de Almachtige God, en we zullen overgebracht worden naar de Nieuwe Aarde door Ascentie. Daarom heeft God de Almachtige zijn scheppingswerk uitgesteld zodat we ons kunnen voorbereiden op de Nieuwe Aarde. We moeten ons fysiek, emotioneel en spiritueel voorbereiden op die dag want op die dag is er voor niemand meer terug.

Al enige tijd veranderen de gebeurtenissen op aarde zeer snel.

Het licht dringt door de duisternis, en veel mensen voelen dat er iets groots staat te gebeuren.

Maar wat gaat er gebeuren? Hoe gaat het ons beïnvloeden?

Laten we dit in detail bespreken.

Op de oude aarde waren we in dualiteit of scheiding. In scheiding moet er een winnaar en een verliezer zijn, maar dat bestaat niet in Oneess. Eenheid laat dualiteit los omdat het slechts bestaat als een illusie. En er zijn geen verliezers of winnaars in Eenheid; alles is één. Dualiteit betekent dat er een lichte kant en een donkere kant is, maar we zullen allemaal weer samen zijn op de Nieuwe Aarde, die heel anders zal zijn dan wat we nu kennen. De Nieuwe Aarde kent geen grenzen tussen landen, religies of rassen. Er zijn geen oorlogen, geen hebzucht, ego of angst, en er is respect voor alle levende dingen.

Dit is geen toekomstscenario, maar is al heel veel realiteit.

We zijn onze reis naar de Nieuwe Aarde al begonnen door het oude paradigma dat gebaseerd is op dualiteit achter ons te laten.

We zijn allemaal één Liefde, één Licht, één Bewustzijn.

We komen allemaal uit een goddelijke bron.

De Nieuwe Aarde wordt beschreven als een wereld vrij van alle ondeugden, misdaad en ziektes. Er is geen behoefte aan geld, en iedereen deelt zijn materiële bezittingen met degenen die minder geluk hebben dan zijzelf. De inwoners van de Nieuwe Aarde zouden perfecte gezondheid hebben en vrij zijn van elke ziekte, ziekte of fysieke defect. Ze hebben nooit ongelukken of ervaren de dood voor de tijd van hun natuurlijke levensduur.

Bijzondere nadruk wordt gelegd op vrijheid van elke vorm van fysieke pijn. Deze vrijheid beperkt zich niet alleen tot de bewoners zelf, maar strekt zich ook uit tot dieren en planten — zelfs insecten, die we normaal gezien als ongedierte beschouwen die uitgeroeid moeten worden.

De Nieuwe Aarde zal een spirituele wereld zijn waarin mensen voortdurend met God communiceren.

De wereld zelf is heilig, en alles daarin leeft met Gods aanwezigheid.

We houden zielsveel van je.

Wij zijn hier bij jullie. 

Wij zijn jouw familie van licht.

A'HO │Aurora Ray │ Ambassadeur van de Galactische Federatie │ Nova Maxx

Bron bericht: https://www.facebook.com/daniel.huughe

ONZE NIEUWSTE BERICHTEN